Ügyfél-átvilágítás

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél-átvilágításról

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (Törvény) előírásai, továbbá a Magyar Nemzeti Bank rendelete alapján a Pannónia Nyugdíjpénztár tagjait a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles (ügyfél-átvilágítás). A 2017 június előtt hatályos szabályoktól eltérően az azonosítás során az azonosító okmányok lemásolása kötelezővé vált, továbbá az ún. kiemelt közszereplői nyilatkozat megadása is kötelező lett.

Az Országgyűlés 2019. június 25-én módosította az ügyfél-átvilágítás elvégzésére nyitva álló határidőt, 2019. október 31-ében határozva azt meg. A módosított Törvény előírja, hogy a nem azonosított tagsági kört tájékoztatni kell az ügyfél-átvilágítás szükségességéről, határidejéről, és annak elmaradása következményeiről. Az érintett tagok tájékoztatása postai úton levélben fog megtörténni.

 

Mi történik, ha a pénztártag az ügyfél-átvilágításon nem jelenik meg 2019. október 31-éig?

A határidő lejártát követően az egyéni számlára befizetés, jóváírás továbbra is történhet, az egyéni számla befektetése változatlan.

Kifizetés azonban mindaddig nem történhet, amíg a pénztártag személyes megjelenésével nem történik meg a fent írt ügyfél-átvilágítás.

 

Normál ügyfél-azonosítási eljárás: személyes megjelenés szükséges

A Pannónia Nyugdíjpénztár a normál azonosítási eljárást alkalmazza, kizárólag személyes megjelenés útján végzi tagjai ügyfél-átvilágítását. A pénztártagnak a pénztár ügyintőjénél, képviselőjénél kell megjelennie, távol lévő ügyfél esetében közjegyzőnél, külföldi tartózkodás esetén a magyar külképviseleti hatóság képviselőjénél történő megjelenés is lehetséges.

 

Hogyan történik az ügyfél-átvilágítás?

A személyes megjelenés alkalmával lefolytatott eljárás keretében:

 • a pénztártag azonosító okmányaival igazolja magát
 • a szükséges azonosítási adatlapon a törvényben előírt személyes és okmány adatok rögzítése történik
 • az azonosítási adatlapon a pénztártag nyilatkozik kiemelt közszereplői státuszáról
 • az azonosítási adatlap mellé csatolni kell az azonosító okmányok másolatát
 • az azonosítási adatlapot a pénztártag és a Pénztár ügyintézője, képviselője is aláírja

Az ügyfél-átvilágítás során a Pénztár nyomtatványát kell használni, amely itt megtekinthető. (Kérjük olvassa el a nyomtatvány Tájékoztatóját.)

A Pénztár kitöltött nyomtatvány, okmány másolat postai úton, e-mailben történő megküldését nem fogadja el. A nyomtatványt ugyanis kizárólag a Pénztár képviselőjével közösen kell kitölteni, azt az ügyintézőnek is alá kell írnia.

 

Milyen okmányok szükségesek?

 • Személyazonosító okmány: személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél, tartózkodási engedély
 • Lakcímet igazoló okmány: a magyar állampolgár lakcímét lakcímkártyájával igazolja (okmány másolat csak a lakcímet igazoló oldalról készül)

Az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pénztár képviselője a bemutatott azonosító okmányokról köteles másolatot készíteni!

Az ügyfél (pénztártag, kifizetést igénylő kedvezményezett) köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Törvény alapján kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.

 

Kedvezményezett személyes azonosítása

A Törvény szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes azonosítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

Az azonosítási adatlap letölthető a Nyomtatványok menüből. (Kérjük olvassa el a nyomtatvány Tájékoztatóját.)

 

Hol végezhető el az ügyfél-átvilágítás?

 • Pénztárunk székhelyén működő ügyfélszolgálaton, személyes megjelenés útján
 • MKB Bank fiókjaiban (csak új belépők és már tagok részére)
 • Ügyfél-átvilágítási ponton: Az ügyfél-átvilágítás hatékony és kevésbé megterhelő végrehajtása érdekében Pénztárunk a tagdíjhozzárjárulást fizető nagyobb munkáltatói partnereknél kezdeményezte „ügyfél-átvilágítási pont”-ok létrehozását, ahol az adott munkáltatónál dolgozó, ismert személy lesz a Pénztár megbízottja. Ezek a megbízottak jogosultak a Pénztár képviseletében eljárni, és az ügyfél-átvilágítást végrehajtani. Amennyiben ezen lehetőséggel Ön élni tud, ez a leggyorsabb lehetőség az átvilágítás végrehajtására. Kérjük, hogy jelenjen meg megbízottunknál az ügyfél-átvilágítás érdekében. A munkáltatóknál ténylegesen kialakított „ügyfél-átvilágítási pont”-ok listáját és elérhetőségét az alábbiakban tesszük közzé és a lehetőségek szerint folyamatosan bővítjük.
 • Közjegyző előtt, személyes megjelenés útján, ekkor a közjegyző a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá az Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal kell ellátnia. Ez esetben a közjegyző által hitelesített és záradékkal ellátott eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni. Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.
 • Magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt személyes megjelenés útján. Ez esetben a külképviseleti tisztviselő által hitelesített eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni.

 

MKB Bank fiókhálózata

Az MKB Bank a Pénztár partnere, ezért az új belépők és a már pénztártagok részére a teljes banki fiókhálózatban (országosan 69 fiókban) elérhető a személyes ügyfél-átvilágítás.

Az Önhöz legközelebbi MKB fiókot ide kattintva keresheti meg.

Az MKB bankfiókokban más pénztárak részére is történik ügyintézés, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár nyomtatványát használják. Az ügyfél-átvilágítás dokumentumait az MKB fiók továbbítja a Pénztárhoz, de kérhető érkeztetett másolat a dokumentumokról.

 

Munkáltató személyes azonosítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező. A Pénztár az érintett munkáltatókat tájékoztatja a tennivalókról.

(Szöveg utolsó módosítása: 2019.06.28. 15:02)

 

Ügyfél-átvilágítási pontok tagok részére

Az adott munkáltatónál, érdekképviseleti irodában  elsősorban az ott dolgozó tagok személyes azonosítása oldható meg. 

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az azonosítást végző kollégák főállásuk, napi munkájuk mellett végzik tevékenységüket, továbbá a nyári szabadságolás őket is érinti.

Kérjük, hogy az ügyintézővel a megjelenés előtt okvetlen egyeztessenek, és vegyék figyelembe, hogy általában munkaidőben elérhetők.

Az azonosítást végző kollégák kizárólag a személyes azonosítás végrehajtását végzik, egyéb tevékenységre (pl. ügyfélszolgálat, beléptetés, kifizetési igények átvétele) nem jogosultak.

Az ügyfél-átvilágítási pontok listáját folyamatosan aktualizáljuk  (a táblázat utolsó módosítása: 2019.09.05. 15:37).

Szervezet/helyszín Személy Telefonszám
EDF    
EDF DHE Kiskőrös telephely,
6200 Kiskőrös Petőfi út 110.

Dózsa-Szabó Mónika

H-P 07.00 - 15.00. óra között

(előzetes telefonos egyeztetés szükséges)

30-466-4734
VDSzSz területi irodák    
VDSzSz Miskolc Kassainé Csáki Katalin 70-455-0869
     
ÉMÁSZ Szakszervezet    
ÉMÁSZ Szakszervezet - Sárospatak
Sárospatak, Bláthy Ottó u. 2.

Németh Lászlóné

munkaidőben, előre egyeztetve

30-675-2704
ÉMÁSZ Szakszervezet - Miskolc
Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

Kovács József Lászlóné

munkaidőben, előre egyeztetve

46-535-191
ÉMÁSZ Szakszervezet  - Salgótarján
Salgótarján Rákóczi út 5., Pool raktár

Urvölgyi József

munkaidőben, előre egyeztetve

20-940-3428
     

Szolnok

Szolnok, Ady Endre u. 26. Mol székház

(portaszolgálatnál jelentkezni kell)

Serfőzőné Balogh Mária

8:00-16:00

70-373-4483
     
 Munkáltató Személy Telefonszám
Mátrai Erőmű Zrt.     csak a munkavállalók részére  
Mátrai Erőmű Zrt. - Erőmű terület Hajduné Holló Edit 37-334-857
Mátrai Erőmű Zrt. - Erőmű terület Juhász Ágnes 37-334-930
Mátrai Erőmű Zrt. - Visonta bánya terület Juhász Magdolna 37-334-252
Mátrai Erőmű Zrt. - Bükkábrányi bánya terület Bekő Mihályné 49-535-468
Mátrai Erőmű Zrt. - Bükkábrányi bánya terület Szvercsok Zoltánné 49-535-449
     
Vértesi Erőmű Zrt. (MVM) csak a munkavállalók részére  
Vértesi Erőmű Zrt.

Opsitos Istvánné

dolgozók részére

34 360-255

30-58 melllék

     
MVM Csoport tagjai csak a munkavállalók részére  
MVM Partner András-Matisz Beáta 1-304-2961
MVM-Gter Bánki Faragó Katalin 20-546-0466
MVM (Bp. Szentendrei út) Budai Erika 20-325-1455
MAVIR Zrt. Wágnerné Varga Zsuzsanna

1-304-1956

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Paks

Hanolné Féhr Krisztina

Csibiné Wiedeman Tünde

Ódor Csilla

hétfő-csütörtök: 7:15-14:30 között

péntek: 7:15-12:00 között

75-508-389

75-507-746

75-757-930

 

 

Dekoten Kft. - Paks

Bartháné Németh Anikó

20-455-0608

NÜSZ Zrt. - Paks

Bognár Bianka

30-788-4610

MVM ERBE

Eklics Gyöngyi (Budapest)

Jäger Szilvia (Paks)

1-382-4828

20-299-2006

MVM Informatika Zrt.

(2016.02.15-től)

Nagy Gabriella (Paks)

 

20-241-0061
MVM OVIT    
OVIT Kelet Mo. (Felsőzsolca, Lőrinci, Kecskemét, Nyíregyháza)
Felsőzsolca, Arnóti bekötő út
Kemény Diána 46-584-135
VÜSZ Százhalombatta, Olajmunkás út 1. Jáger Ágnes 23-552-122
Keszthely, Hotel Ovit, Alsópáhoki út

Söveges Ildikó

(változó munkarendben, előzetes egyeztetés szükséges)

83/515-130,

20-933-1024

Paks MVM OVIT ERIG AGSZF Buglyó Annamária 75-506-798
OVIT Paks Zrt. Féhr Györgyné 20-244-9878

OVIT EGÜ

Kiskunfélegyháza, Csányi út 2.

Bense Anikó 70-320-6356
     
Egyéb erőművek csak a munkavállalók részére  
     
Budapesti Erőmű

Kőrössy Judit (csak dolgozóknak)

Budafoki út 52., Központi irodaház, titkárság

H-P: 8.00-16.00

06-1-577-8531
Tatabánya Erőmű Kft. Béres Károlyné (csak dolgozóknak) 20-954-6333
Tiszavíz Vízerőmű Kft.

Jakab Krisztina

(csak dolgozóknak)

20-390-1732

Tisza Erőmű Kft. - Tiszaújváros

Tiszújváros, Verebély László út 2.

Kovács Albertné

Kedden: 8:00-10:00 között, szerdán 14:00-16:00 között, előzetes egyeztetéssel

(CAPIN KFT,  Tisza Erőmű Kft., és volt AES Tisza Erőmű Kft. és volt AES Borsodi Energetikai Kft. dolgozói részére)

49-200-362
BAKONYI ERŐMŰ ZRT.
Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete
Ajka Gyártelep, III. em., 310. sz. iroda

Hegedűs Tiborné

Kedd – Szerda – Csütörtöki napokon: 8,oo – 12, oo óráig

88-200-725

Soproni Erőmű Kft.

Sopron, Somfalvi út 3.

Horváth Istvánné

jelenlegi és korábbi dolgozók részére

H-Cs: 09:00-14:00

99-313-781

20-222-8281

Széphő Zrt.

8000. Székesfehérvár,

Honvéd u.1.

Igari Andrásné

Hétfő - Csütörtök 08:30-15:30 óráig

Péntek: 08:30-11:30 óráig

Minden esetben előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

20-259-9069
     
E.ON Hungária Zrt. területe csak dolgozók részére  
E.ON - Szombathely
(Szombathely, Puskás T. u.5. 2/2)

Kovács Ferencné

Kedden 08:00 - 11:00 óráig, csütörtökön 14:00-15:30 óráig, minden esetben telefonos egyeztetés szükséges

30-842-8294
E.ON - Veszprém
Veszprém, Vízvezeték u. 1. fsz.9.

Barcza Imréné

Hétfő 14:00-15:30, Csütörtök 07:30-15:30, Péntek 10:30-15:30

88-593-307
E.ON - Pécs
DÉDÁSZ Szakszervezeti Iroda
Pécs, Malomvölgyi út 2.
Póka Adriánné 30-705-1211
E.ON - Szekszárd
Szekszárd, Keselyűsi út 2
Szegedi Tiborné 30-378-3883

E.ON Siófok

Siófok, Kisfaludy utca 18.

Bauer Károlyné

szerda délelőtt 9-től 11 óráig (előzetes egyeztetés ajánlott)

30-378 3638
E.ON - Debrecen (Szakszervezeti iroda)

Bodnárné Daxner Szilvia

Hétfő és szerda 09:00-11:00 között

52-511-364

E.ON - Berettyóújfalu

Lovász László

30-378-2916

E.ON - Nyíregyháza
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.

Györkiné Tarjányi Katalin 30-378-2404
MOL Nyrt.    

MOL Nyrt. és MOL csoport tagjai HR irodái

csak a munkavállalók részére

 

MOL Nyrt. - Algyő

6750 Algyő, Dr Juratovics Aladár Irodaépület Fsz.

HR iroda

Szerda 8:00-15:00-ig

-

MOL Nyrt. - Almásfüzítő

2931 Almásfüzítő, Fő út 21.
EBK épület 14-es szoba

HR iroda

Hétfő-csütörtök 9:00-14:00-ig

-

MOL Nyrt. - Budapest I.

1117 Budapest,
Október huszonharmadika. u. 18.
Olajtervi porta Fszt.

HR iroda

Hétfő-csütörtök 9.00-13.00-ig, 14.00-16.00-ig

Péntek 9.00-13.00-ig, 14.00-15.00-ig

 

-

MOL Nyrt. - Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, Olajbányász u 7.
D. Barak épület

HR iroda

Csütörtök 7:00-15:00-ig

-

MOL Nyrt. - Százhalombatta

2443 Százhalombatta,
Központi Irodaépület 143-as szoba

HR iroda

Minden munkanap

7:00-9:30-ig és 12:00-14:30-ig

-
Tiszaújváros, TVK Ipartelep Vegyészek útja 8. fsz

Kedd 8:00-12:00-ig és
13:00-14:00-ig

Szerda 8:00-13:00-ig és
14:00-15:00-ig

Csütörtök 8:00-12:00-ig és
13:00-15:00-ig

Péntek 9:00-12:00-ig és
13:00-15:00-ig

-

Oldal tetejére