Ügyfél-átvilágítás

Ügyfélátvilágítás személyes megjelenés nélkül!

Ügyfél-átvilágítás indítása
Illusztráció

Kedves Pénztártagunk!

Tájékoztatjuk, hogy az ünnepi nyitvatartás és a megnövekedett forgalom miatt a PannonPortV videós azonosítási szolgáltatásunknál a várakozási idő jelentősen megnövekedhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az azonosítás sok esetben egyszerűsített módon, személyes jelenlét nélkül is elvégezhető, ennek részleteivel kapcsolatban görgessen lejjebb az oldalon.

Bármilyen egyéb kérésével kapcsolatban keresse telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36 1478 4000 telefonszámon.

Üdvözlettel
Pannónia Nyugdíjpénztár

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.), továbbá a Magyar Nemzeti Bank rendelete értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is kötelező, hogy ügyfeleit, közöttük a pénztártagokat átvilágítsa (ügyfél-átvilágítás), amelynek során:

 • ügyfeleit adataik alapján azonosítja
 • elvégzi ügyfeleik személyazonosságot igazoló ellenőrzését, ügyfelei okmányaikról másolatot készít, szerez be,
 • természetes személy ügyfelét nyilatkoztatja arról is, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?

A pénztártagot legkésőbb kifizetés igénylése előtt azonosítani kell, de az azonosítás a belépés során is elvégezhető. A pénztári tagsági jogviszony létrehozásának nem feltétele az ügyfél-átvilágítás.

Az ügyfél-átvilágítás során a pénztártagnak személyazonosságának igazolására be kell mutatnia valamely érvényes személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a lakcímét igazoló okmányát.

A Pénztár a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az okiratoktól köteles másolatot készíteni, másolatot beszerezni.

A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét vesztett okmány azonosításra nem használható fel.

Kifizetés csak érvényes ügyfél-átvilágítás alapján teljesíthető!

 

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás

A Pénztár 2020. március 20-ától bevezette az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást, melyet kizárólag az alacsony kockázatot jelentő pénztártag, belépni kívánó személy és kifizetést igénylő kedvezményezett esetében tud elvégezni.

Alacsony kockázat
 • belépni kívánó: vállalt éves tagdíj legfeljebb 750 ezer Ft
 • pénztártag: megelőző 365 nap egyéni tagdíj és munkáltatói tagdíjhozzájárulás befizetése
  legfeljebb 750 ezer Ft
 • pénztártag egyenlege: legfeljebb 10 millió Ft
 • kedvezményezett: kifizetés összege legfeljebb 10 millió Ft
 • állampolgárság: EU, EGT és megállapodásban részes más állam, Egyesült Királyság, Svájc, ismeretlen (adathiányos, és azonosítást követően alacsony kockázatú ország állampolgára)
 • lakóhely: EU, EGT és megállapodásban részes más állam, Egyesült Királyság, Svájc
 • nem kiemelt közszereplő
 • nem  kiemelt közszereplő közeli hozzátartozója
 • nem kiemelt közszereplővel közeli kapcsolatban álló

Előfordulhat, hogy a későbbiekben a pénztártag személyes megjelenéssel történő ún. normál vagy fokozott átvilágítását kell elvégzeni:

 • a fenti korlátok túllépése esetén
 • a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban, belső szabályzatban rögzített egyéb adat, tény vagy körülmények felmerülése esetében

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágításhoz a nyomtatványt csak a pénztártagnak kell aláírnia. A nyomtatvány és mellékletei személyesen vagy postai úton nyújtható be, e-mailben, faxon nem.

Ugyanez a nyomtatvány használatos a személyes megjelenést igénylő ún. normál vagy fokozott eljáráshoz, amikor a pénztár képviselője aláírásával záradékolja az adatlapot, a személyes eljárást igazolva.

 

Az ügyfélátvilágítás az alábbi módokon végezhető el:

 • a PannonPortV videó azonosítás szolgáltatás segítségével,
 • személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán,
 • személyesen, a Pénztár ügyfél-átvilágítási pontjai egyikén,
 • személyesen, a Pénztár partnere, az MBH Bank fiókhálózatában
 • távol lévő ügyfél esetében személyesen, közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti megjelenés során az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített kitöltött nyomtatvány benyújtása útján
 • egyszerűsített eljárásban, postai úton, amennyiben annak feltételei fennállnak

Az ügyfél-átvilágítás során a Pénztár nyomtatványát kell használni, amely letölthető a Nyomtatványok menüből.

Az ügyfél-átvilágítás elvégzését követően a későbbiekben előfordulhat, hogy a körülmények, feltételek, az ügyfélminősítésben bekövetkező változások miatt megismételt ügyfél-átvilágítási eljárást kell lefolytatni.

A Pénztárt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról értesíteni kell!

 

Mi történik, ha a pénztártagnak nincs érvényes ügyfél-átvilágítása?

Az egyéni számlára befizetés, jóváírás történhet, az egyéni számla befektetése az általános szabályok szerint történik.

Kifizetés azonban mindaddig nem történhet, amíg a pénztártag ügyfél-átvilágítása vagy szükség szerinti megismételt ügyfél-átvilágítása meg nem történik.

 

Normál vagy személyes megjelenés útján történő ügyfél-átvilágítási eljárás

A pénztártagnak a Pénztár ügyintőjénél, képviselőjénél személyesen meg kell jelennie, távol lévő ügyfél esetében közjegyzőnél, külföldi tartózkodás esetén a magyar külképviseleti hatóság képviselőjénél történő megjelenés is lehetséges. Normál eljárás keretében a Pénztár képviselője aláírásával záradékolja az adatlapot, a személyes eljárást igazolva.

 

Ügyfél-átvilágítás közjegyzőnél vagy magyar külképviseleten

A közjegyző vagy a külképviseleti tisztviselő a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá a kitöltött és aláírt Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal látja el. A hitelesített és záradékkal ellátott dokumentumokat kell Pénztárunkhoz elküldeni.

Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.

 

Kedvezményezett személyes azonosítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan normál eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes azonosítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

 

Munkáltatók ügyfél-átvilágítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező. A Pénztár az érintett munkáltatókat tájékoztatja a tennivalókról.

Ügyfél-átvilágítás indítása