Nyomtatványok

Általános tájékoztatás

  • A Pannónia Nyugdíjpénztár a tagsági jogviszonnyal kapcsolatos bejelentéseket (pl. belépési nyilatkozat, portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, kifizetési igény) az Alapszabály 2.13.1 pontja értelmében írásban, postai küldeményként vagy a Pénztár székhelyén tag által személyesen vagy meghatalmazottja útján benyújtva fogadja be.
  • A bejelentések az ügyintézésre szolgáló nyomtatványok felhasználásával vagy – Alapszabály, Szabályzat ellenkező előírása hiányában – az azokkal azonos tartalmú magánlevelekkel tehetők meg, a tag által aláírt eredeti formában. Egyes nyomtatványok elérhetők kitölthető pdf űrlap formában is (nyomtatható és elmenthető).
  • Ahol nyomtatványaink külön jelzik, ott a tanúkkal történő igazolást is elvárjuk (teljes bizonyító erejű magánokirat). Ez az eljárás a tagok érdekét és biztonságát szolgálja, különböző visszaélések elkerülése végett.
  • E-mailben, telefaxon vagy telefonon általános jellegű tájékoztatást tartalmazó ügyintézés illetve a jogszabályi előírásokkal összhangban a tag részéről panaszbejelentés történhet. Panaszügyintézés során Pénztárunk pénztártitkot képező adatokat, információkat csak levélben, postai úton válaszol meg.
  • Kifizetési igény csak a személyes ügyfél-átvilágításon (azonosításon) átesett pénztártag, kedvezményezett (örökös)  részére teljesíthető. Akik az ügyfél-átvilágításon még nem esetek át, ezt a kifizetés előtt meg kell tenniük.
  • Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy legkésőbb a kifizetés előtt szükséges a 2017. június 26-ától hatályos új pénzmosás elleni tv. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás elvégzése. A korábban már megszokott Azonosítási adatlap mellett kötelező az azonosító okmányokat lemásolni, és kötelező a Kiemelt közszereplői nyilatkozat megtétele (a nemleges nyilatkozatot is). A régi pénzmosás elleni tv. szerint végrehajtott azonosítások érvényesek, de legkésőbb kifizetéskor (a kifizetés előtt) az új pénzmosás elleni tv. szerinti személyes azonosítást el kell végezni.
  • Az ügyfél-átvilágításról bővebb információk az Ügyfél-átvilágítás menüben találhatók

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adatok kezeléséről szóló Adatkezelési Tájékoztatónkat itt olvashatja.

 

Nyomtatványok Leírás
Belépéshez, átlépéshez  

Belépési nyilatkozat

(tájékoztató: Befektetési Politika tartalmi kivonata és Befektetési tájékoztató)

Amennyiben átlépőként kíván belépni, az Átlépési Nyilatkozat nyomtatványt is töltse ki.

A belépési nyilatkozat tartalmazza a belépő személyes azonosítási adatlapját is.

Átlépési Nyilatkozat a Pannónia Nyugdíjpénztárba 

Kitölthető Átlépési Nyilatkozat a Pannónia Nyugdíjpénztárba (PDF űrlap)              

Más önkéntes pénztárból történő átlépéshez.

Amennyiben még nem tagunk, a Belépési nyilatkozatot is kell töltenie

Azonosítási adatlapok  

Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozat - Tagok, kedvezményezettek részére

Kitölthető Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozat - Tagok, kedvezményezettek részére (PDF űrlap)

Azonosításra, személyazonosság-igazoló ellenőrzésére szolgáló adatlap, kiemelt közszereplői nyilatkozattal tagok és kifizetést igénylő kedvezményezettek (örökösök) részére.

   
Adatmódosítás, kedvezményezett jelölés  

Kedvezményezett jelölés

Kitölthető kedvezményezett jelölés (PDF űrlap)

Haláleseti kedvezményezett jelölése, felhalmozási időszakban bekövetkezett halál esetére.

Adatváltozás bejelentő

Személyi adatokban és személyi okmány adatokban bekövetkezett változás bejelentéséhez
Portfólió váltás  

Portfólióváltási nyilatkozat

Kitölthető portfólióváltási nyilatkozat (PDF űrlap)

(tájékoztató: Befektetési Politika tartalmi kivonata és Befektetési tájékoztató)

Portfólióváltás esetére

Kifizetések          

Csak személyes azonosítást követően történhet kifizetés!

A 2017. június 26-ától hatályos új pénzmosás elleni tv. 13. § (6) bekezdése szerint legkésőbb a kifizetéskor (a kifizetés előtt) a Pénztárnak el kell végeznie a tag, illetve a kedvezményezett személyazonosságot igazoló ellenőrzését. A korábbi azonosítási eljáráson túl kötelező az azonosító személyi okmányok lemásolása, továbbá kötelező a tag, kedvezményezett kiemelt közszereplői státuszáról szóló nyilatkozata (a nemleges nyilatkozata is).

A régi pénzmosás elleni tv. szerint végrehajtott azonosítások érvényesek, de kifizetéskor (a kifizetés előtt) az új pénzmosás elleni tv. szerinti személyes azonosítást el kell végezni.

10 éves várakozási idő letelte utáni kifizetésről szóló igénybejelentő

10 éves kötelező várakozási idő letelte utáni kifizetés igénylésére: adómentes hozam felvétele, adómentes hozam és adómentes tőke összeg felvétele, részösszeg és teljes összeg kifizetése igénylése, továbbá kilépés esetén.

Nyugdíjszolgáltatás igénybejelentő

Kitölthető Nyugdíjszolgáltatás igénybejelentő (PDF űrlap)      

Nyugdíjkiegészítő szolgáltatás igénylése esetére.

Kedvezményezett (örökös) részére történő kifizetés kérelme

Kiskorú kedvezményezett (örökös) részére történő kifizetés kérelme

Pénztártag halála esetén a kedvezményezett (törvényes örökös) kifizetésre vonatkozó igénybejelentése.

Tagi kölcsön igénylőlap Tagi kölcsön igénylő nyomtatvány (legalább 3 éves tagság elteltével kérhető).
   
Átlépés más önkéntes pénztárba

Csak személyes azonosítást követően történhet kifizetés!

Átlépési nyilatkozat Pannónia Nyugdíjpénztárból más önkéntes pénztárba

Kitölthető átlépési nyilatkozat Pannónia Nyugdíjpénztárból más önkéntes pénztárba (PDF űrlap)

 

Más önkéntes nyugdíjpénztárba történő átlépés kezdeményezése; munkaképességében, egészségében csökkent állapotú pénztártag más önkéntes egészségpénztárba vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés kezdeményezése.

   

Oldal tetejére