Hozamok

A Pannónia Nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikájával a hosszú távú, biztonságos befektetéseket tartja szem előtt.

Illusztráció

2023. évi hozameredményeink

A 2023-as évet nézve egyértelműen látszik, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár összes portfóliója kétszámjegyű, pozitív hozamot produkált, egy kivétellel jóval az éves átlagos infláció feletti eredménnyel! Ez azt is jelenti, hogy a 17,6% éves átlagos infláció mellett reálhozamot tudtak termelni 2023 során, sőt még a rendkívül népszerű állampapír konstrukciókat is túlszárnyalva teljesítettek tavaly.

A tagok megtakarításainak döntő hányadát (~70%) tartalmazó Smaragd portfólió 22,35%-os nettó hozamot ért el 2023-ban, amely az elszámoló egység alapú rendszert működtető pénztárak közepes kockázatú portfóliói között is nagyon jó eredménynek számít.

A magasabb kockázati besorolású Rubin (nettó hozam: 21,23%), valamint a kiegészítő Gyémánt (nettó hozam: 21,42%) portfóliók is nagyon szépen teljesítettek.

A legjobb teljesítményt a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesülettől állományátruházás keretében átvett tagokat magában foglaló Dimenzió portfóliója hozta (hozam: 23,57%).

A 2022-es év kedvezőtlen hozamai után a 2023-as év nagyon kedvező hozamai alátámasztják a nyugdíjcélú öngondoskodás hosszú távú megtakarítási elvét, a portfóliók befektetési politikái is a hosszú távú teljesítményt megcélozva kerültek kialakításra.

Éppen ezért, ahogy azt tavaly is jeleztük, soha nem éri meg hirtelen döntéssel reagálni egy átmeneti, kedvezőtlenebb hozameredményre, a hosszú távú hozamokat érdemes szem előtt tartani. Az elmúlt két év példája is megmutatta, hogy egy-egy év kedvezőtlen teljesítményét már viszonylag rövid távon is ellensúlyozzák a kedvező hozamot termelő időszakok.

A hosszabb távú hozampotenciál mellett az éves befizetések után járó adóvisszatérítés is folyamatosan növeli a pénztártagok megtakarítását, hiszen a befizetések után igénybe vehető 20% adóvisszatérítés (maximum 150.000 Ft) egy plusz bevételként jelenik meg az egyéni számlán, amely a későbbiekben tovább gyarapodik.

Az egyes választható portfóliók 2023. évi, 10 éves (2014-2023) és 15 éves (2009-2023) éves átlagos nettó hozama:

Portfóliók 2022. évi nettó hozamráta (%) 10 éves átlagos nettó hozamráta (%) 15 éves átlagos nettó hozamráta (%) A portfóliók fedezeti tartalékon belüli megosztási aránya 2022.12.31-én (%)
Zafír
Korábban Klasszikus
16,65 2,80 4,74 3,13
Smaragd
Korábban Kiegyensúlyozott
22,35 5,59 6,55 69,89
Rubin
Korábban Növekedési
21,23 7,30 8,06 13,22
Gyémánt*
Korábban Növekedési Plusz
21,42 5,54 5,54 1,72*
Dimenzió** 23,57 6,40 6,40 11,88**

2023. évi átlagos infláció: 17,6%; 2023. évi infláció (december/december) 5,5% (Forrás: KSH), 10 éves átlagos éves infláció 4,87%, 15 éves átlagos éves infláció 4,56%.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Pénztár portfólióinak elnevezései 2023. március 07-től megváltoztak. A megszokott és változatlan eszközösszetétel mellett a Klasszikus portfólió a Zafír, a Kiegyensúlyozott portfólió a Smaragd, a Növekedési portfólió a Rubin a Növekedési Plusz portfólió pedig a Gyémánt nevet kapta. A Borostyán portfólió 2023. július 3-án indult, így éves, 10 éves és 15 éves hozamráta a teljesítményéről még nem közölhető.

* A Gyémánt portfólió 2021. április 01-én indult.

** A Dimenzió portfólió 2021. október 01-én indult, és 2024. január 2-án megszűnt (megtakarítások a Smaragd portfólióba kerültek átvezetésre).

FONTOS! Bármelyik portfólióban tapasztalhat időszakos erősödést, vagy gyengülést! A nyugdíjmegtakarítás hosszú távú befektetés, ezért érdemes annak eredményeit is hosszú távon értékelni. A rossz időpontban (alacsony árfolyamon) indított kifizetési vagy portfólióváltási igények az esetleges virtuális veszteségeket azonnal realizálják, azok visszatermelésére már nem lesz lehetősége!

Hozam kisokos

Pénztárunk a választható tagi portfóliók esetében 2009. január 1-jétől, a szolgáltatási portfólió esetében 2016. április 1-jétől vezeti elszámolóegység alapon a tagok számláit.

Az elszámolóegységes portfólió árfolyama a portfólió hozamalakulását, hozamváltozását mutatja napról-napra.

Az elszámoló egységek árfolyamait választható portfóliónként és a szolgáltatási portfólióra honapunkon naponta közzétesszük, továbbá jelentjük a Magyar Nemzeti Bank részére.

Az egyes választható portfóliók és a különböző pénztárak befektetési teljesítménye az elszámolóegység alapú rendszerben folyamatosan követhetők és összehasonlíthatók, mivel a pénztárak és az MNB honlapján az árfolyamok megtekinthetők és letölthetők.

Az éves hozamráta az árfolyamadatokból egyszerűen kiszámolható, a tárgyév december 31-ei és a tárgyévet megelőző év december 31-ei árfolyam hányadosából. Pl. a Rubin portfólió 2019. évi nettó hozamrátája (2,474172/2,160379-1)*100=14,52%.

A nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú megtakarítás, ezért ennek befektetési eredményét is hosszú távon célszerű és kell értékelni. Jogszabályi előírás alapján 1 éves és 10/15 éves átlagos hozamráták számolhatók és hozhatók nyilvánosságra. A hozamrátákat választható portfóliónként kell kiszámítani.

Bruttó hozamráta
A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, ami a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja. Ez a mutató a teljes elért hozamot tartalmazza, a költségekkel együtt.

Nettó hozamráta
A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel és letétkezeléssel összefüggő költségek levonása után számolt hozamráta. A nettó hozam jelenik meg a portfóliós árfolyamokban, ez kerül kimutatásra a tagok számláin.

Referencia hozamráta
A Pénztár Igazgatótanácsa a Befektetési politikában meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a tagok felhalmozott vagyonát. A Pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referenciaindexet, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, amelynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátájával.

Ilyen mutató például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index).

A referenciahozam bruttó hozam, ezzel lehet a Pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét, bruttó hozamrátáját összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta a vagyon- és letétkezelési költségekkel csökkentett érték, ezért a referencia-hozamrátával közvetlenül nem hasonlítható össze. A bruttó hozamráta és a referenciahozam hozamráta a bruttó jellegük miatt összehasonlíthatók.

Átlagos nettó hozamráta
Egy elmúlt időszak éves nettó hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Jogszabályi előírás szerint minden évre a tárgyévi nettó hozamráta mellett az elmúlt 10/15 év átlagos értékeit is ki kell számolni.

Reálhozam
A befektetések hozamát szokás az inflációhoz is viszonyítani, ez a reálhozam. A pénztártagok ekkor arról kapnak képet, hogy az adott időszakban a pénztári befektetések nettó hozamrátái meghaladták-e az infláció mértékét. Amennyiben meghaladták, akkor pozitív reálhozamról beszélhetünk.

A reálhozam számítása során az éves nettó hozamrátát az éves (december/december) inflációs rátához hasonlítjuk, ahogyan az MNB is teszi nyugdíjpénztári teljesítmény témájú publikációiban. A 10/15 éves átlagos reálhozamráta számításakor 10/15 éves, szintén mértani átlaggal számított inflációt használjuk.

Amennyiben a pénztár átlagos 10 éves nettó hozamrátája például 7,21%, a 10 éves átlagos inflációhoz kell mérni, amely például 2,46%. Ekkor az átlagos 10 éves reálhozam ráta 1,0721/1,0246=1,0464, azaz 4,64%.

Nem elérhető

Ügyfélszolgálatunk telefonon hívható:

  • Hétfő, kedd: 08:00 – 16:00
  • Szerda: 08:00 – 20:00
  • Csütörtök: 08:00 – 16:00
  • Péntek: 08:00 – 16:00

Személyes ügyfélszolgálat elérhetősége:

  • Hétfő - péntek: 08:00 – 16:00
pannonport_logo

Elektronikus üzenetben általános jellegű érdeklődést kezdeményezhet PannonPortT Tagi portálon keresztül.

Bejelentkezem

Kérdését bejelentheti elektronikus üzenetben is az alábbi űrlap kitöltésével.

Írjon nekünk