Hozamok

A Pannónia Nyugdíjpénztár óvatos befektetési politikájával a hosszú távú, biztonságos befektetéseket tartja szem előtt.

Illusztráció

2022. évi hozameredményeink

A 2022-es év sajnálatos módon igen kedvezőtlen hozamkörnyezetben telt, amely minden tőkepiaci befektetésre kedvezőtlenül hatott. Az önkéntes nyugdíjpénztárak és más intézményi befektetők jellemzően negatív hozamokat értek el, de a Pannónia Nyugdíjpénztár Zafír portfóliója a körülményekhez képest jól teljesített, alacsony, de pozitív eredménnyel zárt (+0,04%).

A tagok megtakarításainak döntő hányadát (~70%) tartalmazó Smaragd portfólió ugyan -3,98 % nettó hozamot ért el 2022-ben, de az elszámoló egységet működtető pénztárak Smaragd elnevezésű portfóliói közül, így is a legjobb eredményt produkálta.

A magasabb kockázati besorolású Rubin (-6,37%), és a Gyémánt kiegészítő (-8,27%) portfóliók, valamint a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesülettől állományátruházás keretében átvett tagok Dimenzió portfóliójának (-8,38%) eredménye a lentebb részletezett okok hatására 2022-ben negatív.

Az egyes választható portfóliók 2022. évi, 10 éves (2013-2022) és 15 éves (2008-2022) éves átlagos nettó hozama

Portfóliók 2022. évi nettó hozamráta (%) 10 éves átlagos nettó hozamráta (%) 15 éves átlagos nettó hozamráta (%) A portfóliók fedezeti tartalékon belüli megosztási aránya 2022.12.31-én (%)
Zafír
Korábban Klasszikus
0,04 1,82 3,30 2,86
Smaragd
Korábban Kiegyensúlyozott
-3,98 4,14 4,32 70,13
Rubin
Korábban Növekedési
-6,37 5,99 5,61 12,46
Gyémánt*
Korábban Növekedési Plusz
-8,27 -8,27 -8,27* 1,33*
Dimenzió** -8,38 -8,38 -8,38** 13,21**

2022. évi infláció (december/december) 24,50% (Forrás: KSH), 10 éves átlagos éves infláció 4,35%, 15 éves átlagos éves infláció 4,42%.

* A Gyémánt Kiegészítő portfólió 2021. április 01-én indult, így a 10 éves átlagos és a 15 éves átlagos nettó hozama ezért a közzététel szempontjából megegyezik a 2022- évi nettó hozamráta értékével.

** A Dimenzió portfólió 2021. október 01-én indult, így a 10 éves átlagos és a 15 éves átlagos nettó hozama ezért a közzététel szempontjából megegyezik a 2022- évi nettó hozamráta értékével

2022. befektetési eredmény - kérdések és válaszok

FONTOS! Bármelyik portfólióban tapasztalhat időszakos erősödést, vagy gyengülést! A nyugdíjmegtakarítás hosszú távú befektetés, ezért érdemes annak eredményeit is hosszú távon értékelni. A rossz időpontban (alacsony árfolyamon) indított kifizetési vagy portfólióváltási igények az esetleges virtuális veszteségeket azonnal realizálják, azok visszatermelésére már nem lesz lehetősége!

Hozam kisokos

Pénztárunk a választható tagi portfóliók esetében 2009. január 1-jétől, a szolgáltatási portfólió esetében 2016. április 1-jétől vezeti elszámolóegység alapon a tagok számláit.

Az elszámolóegységes portfólió árfolyama a portfólió hozamalakulását, hozamváltozását mutatja napról-napra.

Az elszámoló egységek árfolyamait választható portfóliónként és a szolgáltatási portfólióra honapunkon naponta közzétesszük, továbbá jelentjük a Magyar Nemzeti Bank részére.

Az egyes választható portfóliók és a különböző pénztárak befektetési teljesítménye az elszámolóegység alapú rendszerben folyamatosan követhetők és összehasonlíthatók, mivel a pénztárak és az MNB honlapján az árfolyamok megtekinthetők és letölthetők.

Az éves hozamráta az árfolyamadatokból egyszerűen kiszámolható, a tárgyév december 31-ei és a tárgyévet megelőző év december 31-ei árfolyam hányadosából. Pl. a Rubin portfólió 2019. évi nettó hozamrátája (2,474172/2,160379-1)*100=14,52%.

A nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú megtakarítás, ezért ennek befektetési eredményét is hosszú távon célszerű és kell értékelni. Jogszabályi előírás alapján 1 éves és 10/15 éves átlagos hozamráták számolhatók és hozhatók nyilvánosságra. A hozamrátákat választható portfóliónként kell kiszámítani.

Bruttó hozamráta
A befektetéseken elért hozam százalékos mértéke, ami a vagyonkezelési tevékenység teljesítményét mutatja. Ez a mutató a teljes elért hozamot tartalmazza, a költségekkel együtt.

Nettó hozamráta
A bruttó hozamrátából a vagyonkezeléssel és letétkezeléssel összefüggő költségek levonása után számolt hozamráta. A nettó hozam jelenik meg a portfóliós árfolyamokban, ez kerül kimutatásra a tagok számláin.

Referencia hozamráta
A Pénztár Igazgatótanácsa a Befektetési politikában meghatározza, hogy milyen eszközökbe, eszközcsoportokba és milyen arányban kívánja fektetni a tagok felhalmozott vagyonát. A Pénztár minden eszközcsoporthoz kiválaszt egy mutatót az ún. referenciaindexet, amely a kezelt portfólió jellemző összetételét tükröző tőkepiaci index vagy több tőkepiaci index kombinációja, amelynek adott időszak alatti változása összehasonlítható a kezelt portfólió adott időszak alatti hozamrátájával.

Ilyen mutató például: BUX-index (magyar tőzsdei részvények teljesítményének mérésére szolgáló index), MAX-index (egy évnél hosszabb hátralévő futamidejű magyar állampapírok teljesítményének mérésére szolgáló index).

A referenciahozam bruttó hozam, ezzel lehet a Pénztár (illetve vagyonkezelője) befektetési teljesítményét, bruttó hozamrátáját összehasonlítani. Az éves nettó hozamráta a vagyon- és letétkezelési költségekkel csökkentett érték, ezért a referencia-hozamrátával közvetlenül nem hasonlítható össze. A bruttó hozamráta és a referenciahozam hozamráta a bruttó jellegük miatt összehasonlíthatók.

Átlagos nettó hozamráta
Egy elmúlt időszak éves nettó hozamrátáiból mértani átlagolással számított hozamráta. Jogszabályi előírás szerint minden évre a tárgyévi nettó hozamráta mellett az elmúlt 10/15 év átlagos értékeit is ki kell számolni.

Reálhozam
A befektetések hozamát szokás az inflációhoz is viszonyítani, ez a reálhozam. A pénztártagok ekkor arról kapnak képet, hogy az adott időszakban a pénztári befektetések nettó hozamrátái meghaladták-e az infláció mértékét. Amennyiben meghaladták, akkor pozitív reálhozamról beszélhetünk.

A reálhozam számítása során az éves nettó hozamrátát az éves (december/december) inflációs rátához hasonlítjuk, ahogyan az MNB is teszi nyugdíjpénztári teljesítmény témájú publikációiban. A 10/15 éves átlagos reálhozamráta számításakor 10/15 éves, szintén mértani átlaggal számított inflációt használjuk.

Amennyiben a pénztár átlagos 10 éves nettó hozamrátája például 7,21%, a 10 éves átlagos inflációhoz kell mérni, amely például 2,46%. Ekkor az átlagos 10 éves reálhozam ráta 1,0721/1,0246=1,0464, azaz 4,64%.

Elérhető

Ügyfélszolgálatunk telefonon hívható:

  • Hétfő, kedd: 08:00 – 16:00
  • Szerda: 08:00 – 20:00
  • Csütörtök: 08:00 – 16:00
  • Péntek: 08:00 – 16:00

Személyes ügyfélszolgálat elérhetősége:

  • Hétfő - péntek: 08:00 – 16:00
pannonport_logo

Elektronikus üzenetben általános jellegű érdeklődést kezdeményezhet PannonPortT Tagi portálon keresztül.

Bejelentkezem

Kérdését bejelentheti elektronikus üzenetben is az alábbi űrlap kitöltésével.

Írjon nekünk