Fenntarthatóság

Illusztráció

MBH Alapkezelő Zrt., mint a Pannónia Nyugdíjpénztár vagyonkezelője, az általa kezelt nyugdíjpénztári portfoliókat az Európai Parlament és a Tanács (EU) pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 Rendelete (a továbbiakban: SFDR) alapján az SFDR 6. cikkének megfelelően kezeli.  A fenntarthatósági kockázatokat az Alapkezelő nem minősíti relevánsnak és a főbb káros hatás indikátorokat (Principal Adverse Impacts – PAI) a kezelt portfolióra vonatkozóan nem méri. A fenntarthatósági kockázatoknak az Alapkezelő befektetési döntéshozatali eljárásaiba történő integrálására vonatkozó indoklás és magyarázat az Alapkezelő honlapján a https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/fenntarthatosag oldalon érhető el.

A Pénztár saját vagyonkezelésében álló vagyonelemekre vonatkozó befektetései döntései során nem veszi figyelembe fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, tekintettel a saját kezelésű vagyon elemek speciális voltára (tagi kölcsön, zártkörű banki részvények, ingatlanok, ingatlan alapok) és annak a kezelt vagyonhoz mért 20% alatt maradó mértékére. Amennyiben a Pénztár saját vagyonkezelése az üzleti év fordulónapján meghaladja a Pénztár fedezeti tartalékának 20%-át, úgy a Pénztár ezen vagyonelemekre vonatkozó befektetési döntései vonatkozásában a fenti rendelet szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozatát a Befektetési Politikában foglaltak szerint teszi meg.

 

Jelenleg a Befektetési Politikánk 3.6 pontja tartalmaz erre vonatkozó kitételt:

 

A pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló Európai Parlament és Tanács 2019/2088 rendelete alapján a Pénztár nyilatkozik, hogy a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait olyan módon és azon időponttól veszi figyelembe, ahogy és amikor a Pénztár vagyonának kezelésével megbízott és a rendelettel érintett szolgáltató az erre vonatkozó nyilatkozatát közzéteszi. A vagyonkezeléssel megbízott szolgáltató nyilatkozatának elérhetősége:
https://www.mbhalapkezelo.hu/alapkezelo/fenntarthatosag.

A nyilatkozat elérhetőségét a Pénztár a honlapján közzéteszi. A Pénztár saját vagyonkezelésében álló vagyonelemekre vonatkozó befektetései döntései során nem veszi figyelembe fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait, tekintettel a saját kezelésű vagyon elemek speciális voltára (tagi kölcsön, zártkörű banki részvények, ingatlanok) és annak a kezelt vagyonhoz mért 20% alatt maradó mértékére. Amennyiben a Pénztár saját vagyonkezelése az üzleti év fordulónapján meghaladja a Pénztár fedezeti tartalékának 20%-át, úgy a Pénztár ezen vagyonelemekre vonatkozó befektetési döntései vonatkozásában a fenti rendelet szerinti, a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatások figyelembevételére vonatkozó nyilatkozatát a Befektetési Politikában foglaltan teszi meg.