Elszámoló egység

Illusztráció

Az elszámolóegység a pénztártagok egyéni számláin fennálló követelésének kimutatására, nyilvántartására szolgáló, napi árfolyammal rendelkező befektetési egység.

Az elszámolóegység-alapú nyilvántartásban az egyéni számlák vezetése elszámoló egységekben történik. Az egységek mögött álló befektetések napi piaci értékelése alapján az egyéni számla értéke forintban naponta meghatározható. Az egyéni számlák forintban kifejezett értéke, egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámolóegységek darabszámának és az elszámolóegységek adott napi árfolyamának szorzataként számítandó ki. Az egyéni számlákon kimutatott elszámolóegység db-számok képezik a portfólió db-számait, az egyéni számlák összesített értéke a portfólió értékével megegyezik.

Az elszámoló egységek napi árfolyamának meghatározása és közzététele révén az egyéni számla és a portfólió szintű megtakarítások befektetési hozama alakulásának folyamatos követése válik lehetővé. Az árfolyamok megállapítása portfóliónként, minden munkanapra, illetve minden hónap utolsó napjára történik és az árfolyamokat közzé kell tenni. Az árfolyamok számítása piaci áron, jogszabály szerint utólag, a tőzsdei árfolyamok és egyéb értékelési szabályok alapján független letétkezelő által történik. Az árfolyamok adott vonatkozási napra a 4. munkanaptól visszamenőleges hatállyal véglegesek.

Pénztárunk a választható tagi portfóliók esetében 2009. január 1-jétől, a szolgáltatási portfólió esetében 2016. április 1-jétől vezeti elszámolóegység alapon a tagok számláit.

 

Elszámolóegység keletkezése, megszűnése

Adott portfólió elszámolóegység alapra helyezése során az indulás napjára vonatkozóan valamennyi tag egyéni számlakövetelésének minden egyes forintját egy-egy elszámoló egységnek kell megfeleltetni. Ekkor a számlán lévő tőke és hozam forintok is elszámolóegység db-számban kerülnek kifejezésre. 1 induló forint 1 db-számban felel meg.

Az indulást követően az elszámoló egység napi árfolyama a portfólió befektetett eszközei napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámolóegység darabszámának hányadosaként számítandó ki. Ebből következik, hogy az egy egyéni számlán nyilvántartott db-szám és a portfólió árfolyamának szorzata az adott napi egyéni számla egyenleget mutatja forintban.

Amikor az egyéni számlán forint jóváírás történik, akkor a forint összeget a jóváírás napi árfolyammal osztani kell, és így kell meghatározni a keletkezett db-számot.

Amikor az egyéni számlán kifizetés történik forintban, akkor az annak megfelelő db-számmal csökken az egyéni számla. A kifizetés forint összege egyenlő a kifizetett db-szám és a napi árfolyam szorzatával.

 

Az árfolyam-hozam

Az elszámolóegységes portfólió árfolyama a portfólió hozamalakulását, hozamváltozását mutatja napról-napra. Amennyiben az árfolyam nő, az a hozam növekedését jelenti, amennyiben csökken, az a hozam csökkenését jelenti. Mivel a portfólió indulásakor minden egyes forint db-számot kapott, és később minden forint ki- és befizetés is db-számban történik, könnyen belátható, hogy a db-számok*árfolyam összegben a hozamtényező az, ami változik. Ezért az egyéni számlán nyilvántartott elszámoló egység mennyisége után járó hozam az elszámoló egység árfolyamváltozásában jelenik meg.

 

Az egyéni számla hozam tartalma

Az egyéni számla hozam tartalma egyszerű módon kiszámítható: ha az aktuális elszámoló egység mennyiséget (db-szám) megszorozzuk a napi árfolyammal az egyéni számla értékét kapjuk meg piaci értéken, és ha ebből a nyilvántartott tőke tételek forint összegét levonjuk, megkapjuk az aktuális hozam összegét.

 

Árfolyamok publikálása, összehasonlítása

 Az elszámoló egységek árfolyamait választható portfóliónként és a szolgáltatási portfólióra honlapunkon naponta közzétesszük, továbbá jelentjük a Magyar Nemzeti Bank részére. A közzététel a vonatkozási napot követő 6. napig történik. Az egyes portfóliók eltérő eszközösszetételűek, ezért eltérő hozamkockázati profillal rendelkeznek. Ez eltérő hozampotenciált is jelent, amely az egyes portfóliók árfolyamaiban, azok különbségében ténylegesen meg is jelenik.

Az egyes választható portfóliók és a különböző pénztárak befektetési teljesítménye az elszámolóegység alapú rendszerben folyamatosan követhetők és összehasonlíthatók, mivel a pénztárak és az MNB honlapján az árfolyamok megtekinthetők és letölthetők.

Mivel az egyes pénztárak nem feltétlenül azonos időpontban vezették be az elszámolóegységes rendszert, továbbá az egyes portfóliók sem azonos időpontokban indultak el, az árfolyamok egyszerű összevetése (melyik a nagyobb?) nem elegendő a teljesítmények összehasonlításhoz. Az összehasonlításhoz azonos időszakot kell kiválasztani, és az időszak nyitó és záró árfolyamának a hányadosát, annak százalékos formáját kell összehasonlítani; pl. (2,474172/2,160379-1)*100=14,52%.

A portfóliók teljesítményének számítása

 Az egyes portfóliók valamely időszaki teljesítménye, hozama a napi árfolyamértékek alapján – két tetszőleges napi árfolyam hányadosaként – bármikor kiszámolható. Kiszámítható napról-napra, vagy évről-évre is. Pl. (2,474172/2,160379-1)*100=14,52%. Ez a hányados mutatja a portfólió nettó hozamát. A nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú megtakarítás, ezért ennek befektetési eredményét is hosszú távon célszerű és kell értékelni.

Jogszabályi előírás alapján 1 éves időszakra számítható a legrövidebb időszaki hozamráta, törtévi hozamráta nem számítható és nem publikálható. Az éves hozamráta a tárgyév december 31-ei és a tárgyévet megelőző év december 31-ei árfolyam hányadosaként számítandó ki.

A hosszú távú értékelést 10 és 15 évre kell számolni, a 10 és 15 év egyes évei hozamrátáinak mértani átlagolása alapján. Mivel ez egy átlagos mutató, ezért értéke úgy értelmezhető, mintha az elmúlt 10 és 15 év mindegyikében ez lett volna a pénztár nettó éves hozamrátája.

 

* A Tájékoztatás nem teljeskörű. A részletes szabályok jogszabályokban és a Pénztár Elszámolóegység kezelési belső szabályzatában kerülnek meghatározásra.