Munkáltatói és támogatói szerződés

Illusztráció

Szerződéskötés

Munkáltatói és támogatói szerződés

A munkáltatói tag az a jogi személy, aki a Nyugdíjpénztárral kötött szerződés alapján a munkavállaló/pénztártag díjbefizetés kötelezettségét egészben vagy részben átvállalja.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján, a Pénztár köteles a vele munkáltatói tagdíj hozzájárulás vagy adományozás céljából szerződést kötő munkáltató egyszerűsített ügyfélátvilágítást elvégezni.

Munkáltatói szerződéskötés

A munkáltatói szerződést két példányban, kitöltve, aláírva kérjük beküldeni a pénztárhoz. A szerződéstervezet és mellékletei letölthetőek (kitölthető formában is).               

szerződéstervezet kitöltés

Szerződéshez szükséges mellékletek

A szerződéshez az alábbi dokumentumok kérjük mellékelni:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat (e-cégjegyzékből letölthető) a képviselő(k) aláírásával igazolva, hogy az abban foglalt adatokban változás nem történt.
  • az aláírásra jogosultak aláírási címpéldányát

Online hozzáférés igénylése

A szerződés mellékletét képezi a hozzáférés igénylés az online munkáltatói felülethez. Munkáltató kijelölhet egy adminisztrátort, akinek a Pénztár hozzáférést biztosít a munkáltatói felülethez.

Bővebben

MUNKÁLTATÓI  HOZZÁFÉRÉS IGÉNYLÉSE

Ki lehet támogató?

A támogató jogi személy, aki a Pénztár Alapszabálya 3.8.2.2 pontjában meghatározott tagsági kör részére eseti vagy rendszeres pénzbeli szolgáltatást teljesít (adomány) a Pénztár javára ellenszolgáltatás kikötése nélkül.

A támogatás feltétele az érvényes Támogatási szerződés. A támogató jogosult meghatározni, hogy az adományt mely – az Alapszabályban meghatározott – tagsági körnek nyújtja, valamint, rendelkezhet az adomány tartalékok közötti felosztásról.

Támogatói szerződéskötés

Támogatói szerződés letölthető beküldendő két példányban.

Amennyiben az adományozó nem rendelkezik a Pénztárnál munkáltatói szerződéssel, az ott felsorolt dokumentumokat is csatolni kell.

TÁMOGATÓI SZERZŐDÉS KITÖLTÉSE

Segítségre van szüksége?

Információt vagy kapcsolatfelvételt kérhet munkáltatói ügyekben tapasztalt vállalati kapcsolattartóinktól munkaltato@pannonianyp.hu