Kifizetés örökös részére

Kifizetés igénylése
Illusztráció

A pénztártag halála esetén az általa megjelölt kedvezményezett, kedvezményezettek rendelkezhetnek az egyéni számla összegéről. Amennyiben a pénztártag haláláig nem jelölt meg kedvezményezettet akkor a jogerős hagyatéki végzésben (ennek hiányában öröklési bizonyítványban) megjelölt természetes személy törvényes örökösöket illeti meg az egyéni számla összege, örökrészük arányában.

Az egyéni számlán felhalmozott megtakarítás adó- és illetékmentesen örökölhető. Kiskorú örökösök esetén a törvényes gyámnak kell a kifizetési igényt benyújtani.

Kedvezményezett esetén a kifizetési igénylés kitöltésén és beküldésén kívül, csak halotti anyakönyvi kivonat másolatát kell megküldeni.

Örökösök esetén a jogerőre emelkedett hagyatéki végzés szükséges az igénylésen és a halotti anyakönyvi kivonat másolatán kívül.

Több kedvezményezett, vagy örökös esetén valamennyi igénylésnek be kell érkeznie a Pénztárhoz a kifizetési folyamat elindításához.

Teendők kifizetés igénylésekor

Felhívjuk a figyelmet, hogy kedvezményezett (örökös) részére történő kifizetés csak a személyes ügyfél-átvilágítás végrehajtását követően történhet.

A kedvezményezett (örökös) az alábbiak szerint rendelkezhet az elhunyt pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításáról:

  • Egyösszegben, adómentesen kérheti a kifizetést.
  • Tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül a Pénztárban hagyhatja.
  • A kedvezményezett várakozási idejébe beszámításra kerül (összeadódik) az elhunyt pénztártag várakozási ideje.
  • Átutaltathatja más önkéntes nyugdíjpénztárban lévő egyéni számlájára.

Kifizetés igénylése

Kedvezményezettként kifizetést az alábbi űrlap kitöltésével kezdeményezhet. Kitöltés után kinyomtatva, aláírással ellátva küldje meg a Pénztár címére.

KIFIZETÉS IGÉNYLÉSE