Tájékoztató a 2022. évre kimutatott tagdíjhátralékról és a tagdíjnemfizetés miatt levont hozamról

2023. január 31.

Előfordulhat, hogy 2022-ben a saját és munkáltatói tagdíjbefizetése együttesen sem érte el az éves egységes       72 ezer forintos alaptagdíjat. Ebben az esetben azt tapasztalhatja, hogy egyéni számlaértesítőjén a hiányzó részt tagdíjhátralékként mutattuk ki.

A folyamatos működés fenntartása érdekében a tagdíjat a nem fizető tagok tárgyévi hozamából a Pénztár levonhatja az úgynevezett őrzési díjat, ami jelenleg legfeljebb 3.456 forint. A tagdíjat nem fizető tagoktól ez a levonás 2022. december 31-ével megtörtént, amennyiben a tag számláján 2022-ban keletkezett hozam arra elegendő volt. Az esetlegesen levont összeg szintén megtekinthető az egyéni számlaértesítő 4. blokkjának (2022. évi terhelések (forintban)) 6. sorában (Levonás 2022-ben tagdíjat nem fizetők hozamából (őrzési díj)).

A számlaértesítő végén kimutatott tagdíjhátralékot Önnek 2023. március 16-áig lehetősége van megfizetni.

A megfizetés a Pénztár megszokott tagdíjszámlájára kell teljesíteni: UniCredit Bank; 10918001-00000129-05831007, a tagi azonosító és a „TDHATRALEK 2022” közlemény feltüntetésével.

Amennyiben a tagdíjhátralékot a kitűzött határidőig megfizeti, a hátralék a megfizetéssel szűnik meg.

Abban az esetben, ha a tagdíjhátralékot a kitűzött határidőig nem fizeti meg, a hátralék akkor is megszűnik – ezt követően ezzel összefüggésben Önnek teendője nincs.

Ne feledje, minden befizetés az Ön megtakarítását gyarapítja, a hosszú távú célok eléréséhez érdemes figyelni azok rendszeres teljesítésére.

tagdíjhátralék

Tagdíjhátralékkal kapcsolatos további kérdések esetén tekintse meg a 2022. évi Egyéni számlaértesítő mellékletének 3. oldalán található tájékoztatót .