Tagi kölcsön igénylés

Az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az egyéni számlámon nyilvántartott összeg terhére tagi kölcsönt kívánok igénybe venni az alábbiakban megjelölt módon. A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben előírt személyes ügyfél-átvilágításnak eleget tettem.

A Pénztár a tárgyhónap 15-ig beérkezett igényeket a tárgyhónap 20-ig, a 15-ét követően beérkező igényeket a következő hónap 20-ig bírálja el. Jóváhagyás esetén a folyósítás az elbírálást követő 3. munkanapon történik.

Miután megadta az adatokat, letöltheti a kész dokumentumot. A kinyomtatott és saját kezűleg aláírt eredeti példányt juttassa el a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz.

A PannonPortT-ba akár itt is bejelentkezhet.