PannonPortM internetes munkáltatói portál felhasználási feltételek

PannonPortM Felhasználási és Szolgáltatási Feltételek

 

Ön, mint Felhasználó a PannonPortM internetes munkáltatói portál felület (továbbiakban: PannonPortM vagy Portál) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

 

1. A Portálon folytatott tevékenység

A Portálon a Pannónia Nyugdíjpénztár (továbbiakban: Pénztár) munkáltatói tagja, pénztártagokat támogatója az önkéntes regisztrációt és bejelentkezést követően a munkáltatói/támogatói szerződésben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségének (tagdíj adatszolgáltatás, támogatás adatszolgáltatás) tehet eleget, továbbá hatékony ügyintézés keretében kommunikálhat a Pénztárral, egyéb adatokat, információkat közölhet, befizetéseket és bevallásokat kapcsolhat össze, tájékozódhat folyószámlájának forgalmáról és egyenlegéről, a Pénztár által nyilvántartott adatairól, dokumentumairól (továbbiakban együttesen: Szolgáltatás).

A Pénztár fenntartja a jogot a Szolgáltatás szüneteltetésére, megszüntetésére.

A Szolgáltatás biztosítása és igénybevétele nem kizárólagos. Az Adatszolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele helyett önkéntesen vagy a Szolgáltatás szünetelése, esetleges megszűnése esetében a bármikor intézheti ügyeit postai úton, személyesen, telefonon vagy elektronikus üzenetben.

 

2. A Portál üzemeltetője a Pannónia Nyugdíjpénztár.

 • Székhely :    1068 Budapest, Benczúr utca 11.
 • Nyilvántartási szám :    01-04-0000052
 • Adószám :    18067879-2-42
 • Postai cím :    1441 Budapest, Pf. 50.
 • Telefonszám :    +36 1 478-4000

 

3. Technikai információk

A következőkben a PannonPortM portál használatához szeretnénk néhány hasznos tanáccsal szolgálni.

Javasolt böngésző típus:

 • Google Chrome 35 és újabb verziók
 • Microsoft Edge 20.10240 és újabb verziók
 • Mozilla Firefox 30 és újabb verziók
 • Internet Explorer 10 és újabb verziók

A PDF formátumú fájlok megnyitásához Acrobat Reader programra van szükség. Amennyiben ez a szoftver az Ön gépén nincsen telepítve, azt – ingyenesen – letöltheti a program nevére kattintva.

A TIFF formátumú fájlok megnyitásához képnéző program használata szükséges, a fájlok megnyitása előtt a letöltés szükséges lehet.

A Pénztár nem garantálja, hogy a különböző Chrome, Firefox, IE bővítményekkel (ideértve a különböző jelszógenerátor, jelszókezelő bővítményeket is) az oldal hibamenetesen és az elvártnak megfelelően fog működni, külön támogatás azokra jelenleg nincs.

 

4. Szolgáltatási minőség, időszak, biztonság, rendelkezésre állás

A Szolgáltatás minősége

A Szolgáltatás hatékony és gyors ügyintézést tesz lehetővé, amelynek során a Pénztár biztosítja azt, hogy az ügyintézés ugyanolyan eredménnyel megtörténjék, mint ha azt az Adatszolgáltató postai úton vagy személyesen intézte volna, ideértve a biztonsági követelményeket is.

 

Szolgáltatási időszak

A Szolgáltatás elérhető az év minden napján, 0 – 24 óráig.

 

A Szolgáltatás rendelkezésre állása

A Szolgáltatás éves rendelkezésre állása 97%. A Pénztár karbantartási, fejlesztési munkálatainak elvégzése miatt jogosult a Szolgáltatás szüneteltetésére (tervezett üzemszünet). A Pénztár köteles előre bejelenteni honlapján és a Szolgáltatás oldalán a tervezett üzemszünet kezdetét is időtartamát – legalább 24 órával megkezdése előtt – a Felhasználók számára.

A különleges szünetet, annak kezdetét és várható időtartamát a Pénztár köteles a különleges esemény bekövetkeztét követően haladéktalanul bejelenteni honlapján és a Szolgáltatás oldalán

A Pénztár előre nem látható és elháríthatatlan külső ok (vis maior) miatt jogosult a Szolgáltatás felfüggeszteni.

A Pénztár előre bejelentett módon, jogosult a Szolgáltatás felfüggeszteni, megszüntetni.

 

A szolgáltatás elérhetősége

A Szolgáltatás elérhető a világ bármelyik pontjáról, az interneten keresztül. A Szolgáltatás kizárólag abban az esetben vehető igénybe, amennyiben az Adatszolgáltató/Felhasználó a Felhasználási Feltételeket elfogta.

 

5. Adatkezelés a portálon

A Portál megoldása semmilyen személyes adatot tartalmazó nyilvántartást nem vezet, adatokat nem gyűjt és nem tárol. A Portál és azon belül elérhető űrlapok előtöltéséhez szükséges adatokat a Pénztár belső nyilvántartásából veszi át, de ez csak a megjelenítésre vonatkozó átmeneti állapot: az adatok csak és kizárólag az adott felületen, beküldeni szándékozott űrlapon jelennek meg, az adatok a felületen és az űrlap beküldésével az űrlapkezelő rendszerben tárolásra nem kerülnek.

Az Adatszolgáltató által a Portálon és az azon belül elérhető űrlapokon keresztül feltöltött adatok tárolása közvetlenül a Pénztár belső nyilvántartásaiban történik, a Portálon és az űrlapokon adatok tárolása nem történik.

Ebben az esetben az adatkezelés célja az Adatszolgáltató adatszolgáltatásainak, egyéb ügyeinek intézése, az adott szakmai és ágazati jogszabályi keretek között, a munkáltatói szerződés, támogatói szerződés teljesítése érdekében.

 

6. A Portál Szolgáltatások funkciói, tartalma

Adatszolgáltatások feltöltése, megtekintése

Munkálatói/Támogatói szerződésben meghatározott, érintett természetes személyekre vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése feltöltéssel (manuális rögzítéssel, vagy fájl beolvasással), a feltöltött adatszolgáltatás megtekintése, letöltése.

 

Adatszolgáltatások és utalások összerendelése

A feltöltött vagy a Pénztár nyilvántartásában más adatközlés útján adatszolgáltatások és befizetések (pénz átutalások) összekapcsolása, amely az adatszolgáltatásban érintett pénztártagok egyéni számlájára történő jóváírást, könyvelést határozza meg.

Az összerendelést az Adatszolgáltató megteheti mindaddig, amíg azt a Pénztár nem tette meg.

 

Visszautalás igénylése

Az Adatszolgáltató a folyószámláján bármely okból keletkező, könyvelt adatszolgáltatások összegét meghaladó összegek (túlfizetés) visszaigénylését kezdeményezheti.

 

Folyószámla megtekintése

Az Adatszolgáltató a folyószámláján könyvelt adatszolgáltatásokat, befizetések és visszautalásokat, ezek egyenlegét tekintheti meg.

 

Cégadatok megtekintése, módosítás

Az Adatszolgáltató a Pénztár nyilvántartásában tárolt cégadatait tekintheti meg illetve módosíthatja.

 

Szerződések megtekintése

Az Adatszolgáltató megtekintheti a Pénztár nyilvántartásában tárolt szerződéseit (munkáltatói, illetve támogatói szerződések).

 

Üzenet küldése a Pénztárnak, kapott üzenetek megtekintése

Az Adatszolgáltató elektronikus üzenetet küldhet a Pénztárnak, az üzenetek és a válasz üzeneteke megtekinthetők.

 

Tárhely

A Pénztár és a Szolgáltató közt a Portálon vagy egyéb csatornán keresztül egymáshoz eljuttatott dokumentumok, adatszolgáltatások, közlések tekinthetők meg.

 

Felhasználók kezelése

Az Adatszolgáltató nevében eljáró Adminisztrátor módosíthatja az egyes felhasználók adatait, új felhasználót regisztrálhat vagy felhasználót zárolhat.

Tevékenységnapló

A Portálon a Felhasználók által végzett tevékenységek naplózásra kerülnek, az események megtekinthetők.

 

7. Adatszolgáltató

A Pénztárral szerződéses jogviszonyban álló munkáltatói tag, pénztártagokat támogató (természetes vagy jogi személy).

 

8. Felhasználó

Felhasználó kizárólag az Adatszolgáltató által regisztrált és az Adatszolgáltató nevében eljáró, Adminisztrátor vagy Ügyintézői jogkörrel rendelkező természetes személy lehet.

 

9. Adminisztrátor

Első Adminisztrátor kizárólag az Adatszolgáltató által regisztrált személy lehet, aki az Adatszolgáltató nevében eljáró személy.

Az Adminisztrátor felhasználó jogkörei:

 • minden Ügyintéző felhasználó jogkör
 • Ügyintéző felhasználók regisztrációja (létrehozása), zárolása
 • Ügyintéző felhasználó jogkörök kiosztása: Adatszolgálatások kezelése, Utalások kezelése, Szerződés kezelése, Munkáltatói Adminisztrátor

Az Adminisztrátor az Ügyintézőnek adminisztrátor jogkört adhat, azt elveheti, saját adminisztrátori jogkörét ügyintézői jogkörre módosíthatja.

 

10. Ügyintéző

 

Az Ügyintéző az Adminisztrátor által regisztrált személy lehet. Az Ügyintéző regisztrációjáért az Adatszolgáltató felelős.

 

Az Ügyintéző felhasználó jogkörei: Adatszolgálatások kezelése, Utalások kezelése, Szerződés kezelése, Munkáltatói Adminisztrátor.

 

11. Regisztráció

A Portál szolgáltatás az Adatszolgáltatók számára önkéntesen és díjmentesen vehető igénybe. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljes körű megadásával elektronikusan indítható el.

A regisztráció befejezését követően a kinyomtatott és cégszerűen aláírt regisztrációs lapot 30 napon belül kell a Pénztárhoz postai úton vagy személyesen benyújtani.

A regisztrációs lap benyújtását követően a Pénztár az Adminisztrátor megadott e-mail címére e-mail üzenetben ún. aktiváló linket küld. Az aktiváló link az e-mail üzenetben megadott ideig érvényes, az aktiválást ezen idő alatt lehet végrehajtani adminisztrátori felhasználónév és jelszó megadásával.

 

12. Regisztráció törlése

Adatszolgáltató jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a Pénztárral. A Felhasználó önkéntes döntése alapján tett törlési igénye Pénztárhoz történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Pénztár törli a regisztrációt a rendszerből.

A Pénztár fenntartja a jogot, hogy törölje azon Felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. Amennyiben az Adatszolgáltató szerződése a Pénztárnál megszűnik, a Pénztár az Adatszolgáltató Felhasználói hozzáférési jogosultságait törli.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Pénztárt.

A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Pénztárnak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

 

13. Biztonság

A Pénztár a Portált és az azon keresztül elérhető adatot megfelelő védelemmel kezeli.

A Pénztár a Portálon keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot, információt ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Az e-mail cím(ek) megadása az Adatszolgáltató felelőssége! Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a megadott e-mail címhez célszerűen csak az arra jogosított személy férjen hozzá. A bizalmasság és a biztonság megőrzése érdekében a közös használatú e-mail fiók kerülendő.

A Portál használatával az Adatszolgáltató vállalja, hogy helyi számítógépére titkosítás nélkül kerülhetnek mentésre az adott tartalmak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Portál használata során egyes, ügyintézők által megtekintett, letöltött tartalmak a böngészőprogram által használt ideiglenes fájlok tárolómappájába kerülhet mentésre.

Amennyiben az Adminisztrátor, Ügyintéző nem saját, vagy közös használatú eszközt használ, fentieket mindenképpen vegye figyelembe.

 

 

14. Felelősség

A Pénztár mindent megtesz a szolgáltatás minőségének magas szinten tartása érdekében, az oldalon megjelenő adatokat a Pénztár tölti fel, a Portálon megjelenő tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért a Pénztár felelős, de semmiféle felelősséget nem vállal bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.

Az Adatszolgáltató elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált. Az Adatszolgáltató a Portált kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Pénztár nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Pénztár nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

A Pénztár által a szolgáltatás használatával elérhetővé tett tartalmat a Pénztár köteles ellenőrizni a szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében. A Portál olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más oldalakra vezet. Ezek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Pénztár nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt az Adatszolgáltató elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Munkáltató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Munkáltatót terheli a felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Portálon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Pénztárnak. A Pénztár fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben Pénztár jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A panasz megtételére a Portál üzenet funkciójával vagy postai úton van lehetőség.

 

 

15. Szerzői jogok

A Portálon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a Portál felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Pénztár szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Portálon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az itt meghatározott eseteken túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Pénztár által feltöltött bármely tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a Pénztár szellemi alkotásának tekintendő, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.

 

16. A Portálra mutató linkek elhelyezése

A Pénztár a Portál Adatszolgáltatók széleskörű megismertetésében érdekelt, ezért az internetes oldalakon a Portálra mutató link elhelyezését köszönettel fogadja. Ilyen linkek elhelyezéséhez engedély nem szükséges.

Tilos azonban a Portálra mutató linket méltatlan, vagy Portál profiljától nyilvánvalóan idegen környezetbe helyezni, ami ellen a Pénztár jogosult kifogást emelni, és a link elhelyezését megtiltani.

 

Tartalom felhasználása

A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (szöveg, kép, hang, videó, animáció stb.) csak a Pénztár előzetes írásbeli engedélyével használható fel.

Nem kell engedély az idézéshez. Az idézésnek azonban meg kell felelnie a vonatkozó törvények rendelkezéseinek. Idézés esetén – forrás megjelöléssel – kérünk rámutatni (link elhelyezése) a portál megfelelő oldalára. Cikkek másodközléséhez (szó szerinti közlés) engedély kell.

 

Képek felhasználása

A Portálon található képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A Portálon elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos kereskedelmi célra felhasználni.

 

Egyéb

Tilos a Portál adattartalmát akár nyílt, akár zárt adatbázisba lementeni.

Tilos a Portál tartalmát kereskedelmi célra felhasználni, vagy azt terjeszteni.

A honlap tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra.

A Portál nem helyez el semmilyen, az üzleti szférához kapcsolódó hirdetést.

 

17. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb – a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is – hozzáférhetők legyenek.

Az a tény, hogy Pénztár (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Pénztár és az Adatszolgáltató között a regisztrációval létrejött megállapodás megszűnik, ha az Adatszolgáltató regisztrációja bármely okból törlésre kerül. A Pénztár – a szolgáltatás ingyenességére is tekintettel – az Adatszolgáltatók/Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását, az Adatszolgáltató ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.

 

18. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Pénztár jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani.

 

19. A Felhasználási Feltételek hatálya

Személyi hatály

A Felhasználási Feltételek személyi hatálya kiterjed a Pénztárra, valamint a Pénztárral bármely, a jelen FF-ben szabályozott Portál szolgáltatást igénybe vevő Adatszolgáltatóra, valamint annak a Portál szolgáltatást igénybe vevő természetes személye a Felhasználóra. A Portál szolgáltatást csak az Adatszolgáltatóval jogviszonyban lévő Felhasználók vehetik igénybe.

Időbeli hatály

Jelen Felhasználási Feltételek hatálya a megjelölt időponttól válik hatályossá, érvényessége megszűnik visszavonáskor vagy a módosítás hatályba lépésével.

A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Portál első használata alkalmával válnak hatályossá az Adatszolgáltatóval szemben.

Területi hatály

Jelen Felhasználási Feltételek Magyarország területén érvényes azzal, hogy a Felhasználók a világ bármelyik pontjáról igénybe vehetik a Portál Szolgáltatását.

 

20. A Felhasználási Feltételek közzététel

Jelen Felhasználási Feltételek a Pénztár a honlapján, a Portálon mindenki számára elérhetővé teszi. Az Felhasználási Feltételek módosítását a Pénztár a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 5 (öt) naptári nappal a Pénztár oldalán, a Portálon közzéteszi, a Felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett,

 

A Felhasználási Feltételek jelenlegi szövegének kiadása: 2020. március 1., hatályba lépési dátuma: 2020. március 1.

 

Pannónia Nyugdíjpénztár