Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Pénztárunknál a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység és elérhetősége:

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálat

1068 Budapest, Benczúr utca 11.
Telefon: +36 1 478-4000,
Levelezési cím: 1441 Budapest Pf. 50.

A Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata a Szabályzatok menüpontban tekinthető meg.

Panaszának kivizsgálását, vitája rendezését minden esetben először Pénztárunkkal kísérelje meg (hatósági intézkedés, jogorvoslat ezt követően történhet).

Kérdése, észrevétele van?

Kérdését, vagy észrevételét itt jelezheti.

Panaszát az alábbi módokon jelentheti be

  • személyesen vagy meghatalmazott útján személyes ügyfélszolgálatunkon
  • írásban a Pannónia Nyugdíjpénztár 1441 Budapest Pf. 50. levelezési címünkre
  • PannonPorT használatával
  • elektronikus levélben a Panaszt teszek menüponton keresztül

Panaszkezelés menete

Írásban, elektronikus levélben benyújtott, továbbá a személyesen, telefonon szóban közölt és azonnal nem orvosolható panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

Megalapozott panasz esetén intézkedünk a hiba, hiányosság kijavításáról illetve pótlásáról és arról tájékoztatjuk Önt. Elutasított panasz esetében részletes indokolást tartalmazó választ adunk, feltüntetve a jogorvoslati lehetőségeket.

Panaszával és a további jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi helyeken talál részletes tájékoztatást, de felhívjuk figyelmét, hogy a panaszát elsőként a Pénztárhoz kell benyújtani, a Magyar Nemzeti Banknál vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél csak ezt követően kezdeményezhető eljárás.

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Levélcím: 1539 Budapest Pf.: 670.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Fax: +36 1 489 9102
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Panaszügyi nyomtatványok:

Írásban történő panaszbenyújtás esetén az alábbi nyomtatványokat használhatja:

A Pénztár az írásban benyújtott panaszbejelentés formáját nem szabályozza. A Magyar Nemzeti Bank (MMB) által közzétett nyomtatvány bármely panaszbejelentés írásban történő megtételéhez használható.