Panaszkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Pénztárunknál a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egység és elérhetősége:

Pannónia Nyugdíjpénztár Ügyfélszolgálat

1072 Budapest, Nyár utca 12.
Telefon: +36 1 478-4000, +36 1 322-6022, +36 1 322-7017
Levezési cím: 1441 Budapest Pf. 50.

A Pénztár Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzata a Szabályzatok menüpontban tekinthető meg.

Panaszának kivizsgálását, vitája rendezését  minden esetben először Pénztárunkkal kísérelje meg (hatósági intézkedés, jogorvoslat ezt követően történhet).

Panaszát bejelentheti az alábbi módokon:

  • személyesen vagy meghatalmazott útján személyesen a személyes ügyfélszolgálatunkon: 1072 Budapest, Nyár utca 12. (hétfő-kedd-szerda: 8:00-16:30, csütörtök: 8:00-17:00, péntek 8:00-16:00 óra között)
  • telefonos ügyfélszolgálatunkon (hétfő-kedd-szerda: 8:00-16:30, csütörtök: 8:00-20:00, péntek 8:00-16:00 óra között)
  • írásban a Pannónia Nyugdíjpénztár 1441 Budapest Pf. 50. levelezési címünkre
  • elektronikus levélben az E-üzenet az ügyfélszolgálatnak alkalmazást használva

Írásban, elektronikus levélben benyújtott, továbbá a személyesen, telefonon szóban közölt és azonnal nem orvosolható panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és megválaszoljuk.

Megalapozott panasz esetén intézkedünk a hiba, hiányosság kijavításáról illetve pótlásáról és arról tájékoztatjuk Önt. Elutasított panasz esetében részletes indokolást tartalmazó választ adunk, feltüntetve a jogorvoslati lehetőségeket.

Panaszával és a további jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatban az alábbi helyeken talál részletes tájékoztatást:

Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Fax: +36 1 489 9102
Levélcím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777.
Email: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Békéltető Egyesület (PBT)
Ügyfélszolgálat címe: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Telefon: +36 80 203 776
Levélcím: 1539 Budapest Pf.: 670.
E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
Honlap: www.penzugyibekeltetotestulet.hu

Panaszügyi nyomtatványok:

A Pénztár az írásban benyújtott panaszbejelentés formáját nem szabályozza. A Magyar Nemzeti Bank (MMB) által közzétett nyomtatvány bármely panaszbejelentés írásban történő megtételéhez használható.

A panaszt elsőként a Pénztárhoz kell benyújtani, a Magyar Nemzeti Banknál vagy a Pénzügyi Békéltető Testületnél csak ezt követően kezdeményezhető eljárás. A panaszkezelésről az Ügyfélszolgálati és panaszkezelési szabályzat rendelkezik.

Oldal tetejére