Meghívó Küldöttközgyűlésre

2024. május 7.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2024. május 23-án 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

Napirend:

 1. A 2023 évi éves beszámoló tárgyalása és elfogadása:
  1. A Pénztár Igazgatótanácsának 2023. évi beszámolója, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2023. évi beszámolója és egyben jelentése a évi éves beszámolóról, továbbá beszámolója a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
  3. A Pénztár 2023. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentésének elfogadása. Az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a beszámolók és a jelentések elfogadása
 2. Tájékoztatás a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. Közgyűlése által elfogadott 2023. évi éves beszámolójáról
 3. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tiszteletdíjával kapcsolatos döntések
  1. Döntés a 2023. január 1. és 2023. december 31. között tisztséget betöltő Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak a 2023. évi célfeladatainak teljesüléséről és a változó, ösztönző tiszteletdíjak 2024. évi kifizetéséről.
  2. Döntés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak fix tiszteletdíjának 2024. január 1-i automatikus infláció követő módosításáról
 4. Döntés a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya és Függelékeinek módosításáról
 5. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
 6. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről
 7. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2024. május 23. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2024. május 15-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

 

Budapest, 2024. május 7.                                   A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa