Meghívó küldöttközgyűlésre

2023. november 24.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár küldötteit, hogy 2023. december 12-én 10.00 órai kezdettel összehívja a Pénztár Küldöttközgyűlését.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján a Pénztár székhelyén (1068 Budapest, Benczúr u. 11.), Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

 A küldöttközgyűlés napirendje:

  1. A Pénztár Igazgatótanácsának beszámolója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának beszámolója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
  3. Tájékoztatás a megelőző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan vásárlásról, értékesítésről, valamint más jelentős, ingatlanokkal kapcsolatos eseményekről
  4. Tájékoztatás a Pénztár Befektetési Politikájának módosításáról
  5. A Pénztár 2024-2026. évi pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és az aktuárius véleményének ismertetése
  6. A Pénztár Alapszabálya és Függelékeinek módosítása
  7. A Pénztár könyvvizsgálójának szerződése és megbízása meghosszabbítása
  8. Tájékoztatás a Pénztár működési költségszerkezete elemzésének újabb eredményéről
  9. A 15/2023.05.25 és a 16/2023.05.25. számú küldöttközgyűlési határozatok pontosítása
  10. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk!

A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott és helyettük eljáró pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés 2023. december 12-én 10.15 órakor a fenti módon és napirendi pontokkal, a fenti helyszínen kerül megtartásra, amely Küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek és képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos dokumentumok megtekinthetőek 2023. december 4-étől a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére elektronikus úton is megküldésre kerülnek.

 

Budapest, 2023. november 24.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa