MEGHÍVÓ – KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS

2021. szeptember 15.

 Meghívó

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2021. október 1-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

 

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

 

Napirend

 1. Tájékoztató az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság előző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról
 2. Tájékoztató elfogadása az előző Küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokat érintő fontosabb eseményekről
 3. Tájékoztatás a pénztári stratégiai együttműködési megállapodás egységes szerkezetbe foglalásáról
 4. Az MNB H-JÉ-IV-B-11/2021. számú határozata 20. pontjában foglalt kötelezés teljesítése, azaz a határozat küldöttközgyűlésen történő ismertetése.
 5. Az MNB H-JÉ-IV-B-11/2021. számú határozata 3.a pontjában foglalt kötelezés teljesítése, azaz
  1. az Igazgatótanács Elnökének visszahívása
  2. Igazgatótanács tagjának megválasztása (1 fő)
  3. az Igazgatótanács elnökének megválasztása

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. A Küldöttközgyűlés a nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

 

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek, pótküldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2021. október 1. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők és képviseltek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2021. szeptember 23-tól a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről

A Küldöttközgyűlésen a maszk használata és legalább másfél méteres távolságtartás javasolt.

Az esetleges változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.

 

Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz (kivéve, amennyiben az akkor hatályos jogszabályok esetlegesen olyan előírást tartalmaznak, amely indokolja, illetve szükségessé teszi a fentiekben történő változást, és amely esetben változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig).

Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés

Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti. A videós Küldöttközgyűlés nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

 

Budapest, 2021. szeptember 15.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa