Beszámoló a 2023. december 12-i Küldöttközgyűlésről

2023. december 15.
  1. december 12-én a küldöttek aktív részvételével zajlott a Pénztár ezévi, második küldöttközgyűlése.

A legfontosabb téma a 2024-2026. évi pénzügyi terv elfogadása volt, amelynek keretei továbbra is biztosítják a Pénztár stabil gazdálkodását és magas színvonalú működését. A kialakult hagyományok szerint a küldöttek meghallgatták és elfogadták a Pénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának beszámolóit a megelőző küldöttközgyűlés óta végzett tevékenységükről.

Az Igazgatótanács tájékoztatást adott és bemutatta a 2024-től induló új ötéves ingatlanbefektetési stratégiát, az ezzel összefüggő Befektetési Politika módosítását. Az Igazgatótanács beszámolt továbbá az ingatlanbefektetések eseményeiről, az eredményességről és a folyamatban lévő, Budapest, Akácfa utcai lakásprojekt terv szerinti haladásáról (https://www.a60.hu/).

Az Alapszabály módosítása is napirendre került, amely döntően az Igazgatótanács és az ügyvezetés közti hatáskör és feladat megosztás módosításáról szól azzal a céllal, hogy az Igazgatótanács tevékenységének fókuszában a jövőben a stratégiai feladatok ellátása álljon.

A küldöttek tájékoztatást kaptak továbbá a Pénztár működési költségszerkezete elemzésének újabb eredményéről, a kedvező tendenciákról.

A Pénztár könyvvizsgálójának 3 éves megbízatása a 2023-as üzleti évvel lejár, az Ellenőrző Bizottság javaslatára a küldöttek 2 évvel meghosszabbították a megbízatását.