Küldöttközgyűlési meghívó

2022. november 28.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár küldötteit, hogy 2022. december 14-én 10.00 órai kezdettel összehívja a Pénztár Küldöttközgyűlését.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján a Pénztár székhelyén (1068 Budapest, Benczúr u. 11.), Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

 A küldöttközgyűlés napirendje:

 1. Tájékoztatás a Pénztár küldöttválasztó gyűléseinek eredményéről
 2. A Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
 3. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és a hozott határozatokról
 4. Tájékoztatás a megelőző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan vásárlásról, értékesítésről, valamint más jelentős ingatlanokkal kapcsolatos eseményekről
 5. Döntés a likviditási tartalékból a szolgáltatási tartalékba történő átcsoportosításról.
 6. A Pénztár 2023-2025. évi pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és az aktuárius véleményének ismertetése
 7. A Pénztár Alapszabályának és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzatának és Választási Szabályzatának módosítása
 8. A Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosítása
 9. Tájékoztatás a Pénztár Befektetési Politikájának módosításáról
 10. Tájékoztatás a 17/2022.08.31. sz. küldöttközgyűlési határozat alapján a belső ellenőr javaslatának végrehajtásáról
 11. A Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak és elnökének, az Ellenőrző Bizottsága tagjainak és elnökének tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapítása
 12. A Pénztár Igazgatótanácsa tagjainak és a megválasztott tagok közül az Igazgatótanács elnökének megválasztása
 13. A Pénztár Ellenőrző Bizottsága tagjainak és a megválasztott tagok közül az Ellenőrző Bizottság elnökének megválasztása
 14. A Pénztár Választási Bizottsága tagjainak megválasztása.
 15. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk!

A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott és helyettük eljáró pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés 2022. december 14-én 10.15 órakor a fenti módon és napirendi pontokkal kerül megtartásra, amely Küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek és képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos dokumentumok megtekinthetőek 2022. december 6-ától a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére elektronikus úton is megküldésre kerülnek.

Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről

A Küldöttközgyűlésen a maszk használata javasolt.

Az esetleges változásról a meghívottakat a Pénztár e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz.

Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés

Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetményben értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

Budapest, 2022. november 28.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa