Küldöttközgyűlési meghívó

2020. március 13.

A Pannónia Nyudíjpénztár 2020. március 31-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

 

Meghívó

A Pannónia Nyudíjpénztár 2020. március 31-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart. Helye: 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (3. emelet)

Napirend

1. 2019. évi éves beszámoló:

a) A Pénztár Igazgatótanácsának 2019. évi beszámolója, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása.

b) A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2019. évi beszámolója és egyben jelentése a 2019. évi éves beszámolóról, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és jelentésének az elfogadása.

c) Tájékoztatás az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról, illetve ugyanezen tisztségviselők 2019. évi célfeladatainak teljesüléséről.

d) A Pénztár 2019. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, az ingatlan értékelő, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.

2. A Pannónia Nyugdíjpénztár, mint átvevő pénztár, és az NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint az Első Iparszövetségi Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges 2019. december 31-i fordulónapra vonatkozó vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezeteinek elfogadása, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetekre vonatkozó véleményének (minden érintett pénztár Ellenőrző Bizottságának a saját jogelőd pénztárát, illetve a jogutód pénztárat érintő vagyonmérleg-tervezetre illetve vagyonleltár-tervezetre vonatkozó véleményének), a jogelőd Pannónia Nyugdíjpénztár esetén az ingatlan értékbecslő és az aktuárius beszámolójának ismertetése az alábbiak szerint:

a) jogelőd Pannónia Nyugdíjpénztár

b) jogelőd NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár

c) jogelőd Első Iparszövetségi Nyugdíjpénztár

d) jogutód (egyesített) Pannónia Nyugdíjpénztár.

3. Az átalakulás (beolvadás) napjának meghatározása
4. A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának elfogadása a beolvadás napjától kezdődő hatállyal.
5. A jogutód Pannónia Nyugdíjpénztár 2020.-2022. évi módosított pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és aktuárius véleményének ismertetése.
6. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel a küldöttek, pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal vehetnek részt. Ezen kívül a Küldöttközgyűlésen kizárólag azon résztvevők lehetnek jelen, akik részére a Pénztár jelen meghívó megküldésével biztosítja a részvétel lehetőségét.

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2020. március 31. 10.15 óra a fenti helyen és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2020. március 23-tól a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben.

 

Figyelem felhívás! Járványügyi intézkedés!

A szavazati joggal nem rendelkező pótküldöttek a Küldöttközgyűlésre nem kerülnek meghívásra, ott nem jelenhetnek meg. Véleményüket, javaslatukat írásban juttassák el előzetesen a Pénztár részére.

Azon küldöttek, akik a mellékelt nyilatkozatot nem küldik meg a Pénztár részére szintén nem jelenhetnek meg a Küldöttközgyűlésen és értesítsék pótküldöttjüket, hogy Ő gyakorolja a küldött szavazati jogát, feltéve, hogy a pótküldött nem érintett a nyilatkozatban foglaltak vonatkozásában.

A küldöttközgyűlés helyszínén fokozott higiénés lehetőséggel készülünk, amelyet a meghívottak használni kötelesek.

A küldöttközgyűlés helyszínén megjelentek kizárólag az irányító táblákkal megjelölt helyszínekre jogosultak belépésre.

A küldöttközgyűlést megelőzően a meghívóhoz mellékelt nyilatkozatot a küldöttközgyűlésen részt venni szándékozó meghívottak, küldöttek küldjék meg a Pénztár részére aláírt és beszkennelt formában a benedek.csilla@pannnonianyp.hu e-mail címre és az eredeti példányt hozzák magukkal. A nyilatkozat letölthető itt.

 

Nyilatkozat hiányában a Pénztár jogosult korlátozni vagy megtiltani a meghívott részvételi jogát a Pénztár küldöttközgyűlésén.

Köszönjük mindenkinek, ha megfogadja a fenti intézkedéseket és segítséget nyújt egymás egészségének megőrzése, a koronavírus terjedésének megfékezése, és a megelőzés érdekében.

Budapest, 2019. március 13.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa