Küldöttközgyűlés – meghívó

2022. március 1.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2022. március 17-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja hibrid, azaz a résztvevők döntésétől függően:

  • vagy személyes megjelenés útján a 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet) helyszínen,
  • vagy hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas elektronikus hírközlő eszköz útján (továbbiakban videókonferencia).

 Előzetesen tájékoztatjuk a meghívottakat, hogy ha hatályos szabályok alapján hibrid részvételi módon már nem kerülhetne sor a Küldöttközgyűlés megtartására, akkor a megjelenés módjáról és a változatlan időpontban és napirenddel megtartandó Küldöttközgyűlés helyszínéről minden érintettet megfelelő időben értesíteni fogunk.

 

Napirend

  1.  Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az előző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról
  2. Tájékoztatás a Pénztár 2019 – 2023. évi ingatlanstratégiája végrehajtásának 2021. évig elért eredményeiről, lényeges eseményeiről és az egyes ingatlanokkal kapcsolatos stratégiai célokról
  3. Tájékoztatás a Pénztár 2021. évi hozamainak alakulásáról és az előzetes eredményekről
  4. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. A Küldöttközgyűlés – tekintettel a járványhelyzetre – nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

 

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2022. március 17. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2022. március 9-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

 

SZEMÉLYES MEGJELENÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A küldöttközgyűlésen személyes megjelenés esetén a védettségi igazolványt kérjük bemutatni, ennek hiányában pedig a mellékelt egészségügyi nyilatkozatot kérjük átadni.

A Küldöttközgyűlésen a maszk használata és legalább másfél méteres távolságtartás javasolt.

Az esetleges változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.

 

A VIDEÓKONFERENCIA ÚTJÁN TÖRTÉNŐ MEGJELENÉSRE VONATOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

Amennyiben a Küldöttközgyűlésen nem személyes megjelenés útján vesz részt a meghívott, akkor a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz (videókonferencia) útján tud csatlakozni.

A videókonferencia útján részt venni szándékozók részére regisztráció szükséges.

A Pénztár a regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

 

Regisztráció 

A regisztrációs folyamat 2022. március 1-tól 2022. március 16.-ig tart.

A jogosult résztvevők – a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a Pénztár tisztségviselői, munkavállalói, a megbízott jogi képviselő, az aktuárius, a könyvvizsgáló és az ingatlan értékelő kivételével – a küldöttközgyűlést megelőzően regisztrációs nyilatkozatot kötelesek tenni. A regisztrációs nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtenni, amelyben az azonosításra alkalmas személyes adatokról, az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, továbbá azon e-mail címről kell nyilatkozni, amelyre a videókonferencia meghívója kiküldésre kerülhet, továbbá arról, hogy ez az e-mail cím a nyilatkozó személy felügyelete alatt áll, és a csatlakozásra alkalmas meghívót mással nem osztja meg. A nyilatkozat megtételének módjai:

 

Digitálisan, a keletkezett „pdf” fájlt közvetlenül hitelesítheti ügyfélkapus hitelesítéssel: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

a hitelesített „pdf” fájlt töltse le saját gépére, majd küldje el az epapir@pannonianyp.hu címre

 

Hagyományosan, a keletkezett „pdf” fájlt kinyomtatva a 1441 Budapest, Pf. 50.  címre postázva.

Ne felejtse el! Ez esetben az Ön és két tanú aláírása is szükséges.

 

A regisztrációs nyilatkozatnak 2022. március 16.-ig kell a Pénztárhoz beérkeznie, az ezt követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

 

A csatlakozás időpontja és a rendszer kipróbálása

A küldöttközgyűlésen való részvételhez történő csatlakozás kipróbálását, a videókonferencia elérését a külön kiküldendő időpontokban biztosítja majd a Pénztár.

A regisztrációs nyilatkozatot tevő személyek 2022. március 17-én kapják meg a küldöttközgyűlési meghívó linkjét.

 

Szavazás

A küldöttközgyűlésen történő szavazás pontos módjáról a küldöttközgyűlést megkezdésekor adunk további tájékoztatást.

 

 

Budapest, 2022. március 1.

 

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa