Küldöttközgyűlés – meghívó

2022. május 10.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2022. május 26-án 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)  

Napirend:

1. A 2021. évi éves beszámoló tárgyalása és elfogadása:

a) A Pénztár Igazgatótanácsának 2021. évi beszámolója, továbbá beszámolója a 2022. év eddig eltelt időszakában végzett munkájáról, az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása.

b) A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2021. évi beszámolója és egyben jelentése a 2021. évi éves beszámolóról, továbbá beszámolója a 2022. év eddig eltelt időszakában végzett munkájáról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és egyben jelentésének az elfogadása.

c) Döntés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról, illetve ugyanezen tisztségviselők 2021. évi célfeladatainak teljesüléséről.

d) Döntés a likviditási tartalékból a szolgáltatási tartalékba történő átcsoportosításról. A Pénztár 2021. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentésének, az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a beszámolók és a jelentések elfogadása.

2. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának módosítása.

3. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.

4. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről.

5. Tájékoztatás a Dimenzió Kölcsönös Biztosító Egyesület halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás tőkegyűjtő állománya átruházásának MNB általi célvizsgálata eredményéről.

6. Tájékoztatás az MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.-nél bekövetkező változásokról.

7. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. A Küldöttközgyűlés – tekintettel a járványhelyzetre – nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

 

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2022. május 26. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2022. május 18-tól a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

 

Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről

A Küldöttközgyűlésen a maszk használata és legalább másfél méteres távolságtartás javasolt.

Az esetleges változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz.

Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés

Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

 

Budapest, 2022. május 10.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa