Küldöttközgyűlés a Pannóniában

2021. október 12.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2021. október 01.-én Küldöttközgyűlést tartott székházában.

Az eseményen részt vettek az Magyar Nemzeti Bank képviselői.

Megjelentek továbbá: a Pénztár könyvvizsgálója, a Pénztár jogásza, a Választási Bizottság elnöke, a Választási Bizottság tagjai, az Igazgatótanács és Ellenőrző Bizottsági tagjai, a küldöttek, pótküldöttek és pénztári munkatársak.

A Küldöttközgyűlésen többek között az előző Küldöttközgyűlés óta történt IT/EB ülésekről, az ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokat érintő fontosabb eseményekről hangzott el tájékoztató, majd ezzel összefüggésben az MNB H-JÉ-IV-B-11/2021. számú határozata 20. pontjában foglalt kötelezés teljesítéseként, a határozat ismertetésére került sor. Szintén az MNB határozattal kapcsolatos napirend volt az Igazgatótanács elnökére vonatkozó szavazás. A végső határozathozatalt a Küldöttközgyűlés elhalasztotta addig az időpontig, amíg a folyamatban lévő bírósági eljárás lehetővé nem teszi a kérdésről történő szavazást.