Küldöttközgyűlés a Pannónia Nyugdíjpénztárban

2021. május 11.

 Meghívó

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2021. május 27-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

Napirend

 1. Tájékoztatás az Alapszabály elválaszthatatlan függelékét képező Választási Szabályzat alapján automatikusan megszűnt küldötti mandátumokról
 2. 2020. évi éves beszámoló elfogadása:
  1. A Pénztár Igazgatótanácsának 2020. évi beszámolója, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása.
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2020. évi beszámolója és jelentése a 2020. évi éves beszámolóról, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és jelentésének az elfogadása.
  3. Tájékoztatás az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról, illetve ugyanezen tisztségviselők 2020. évi célfeladatainak teljesüléséről.
  4. Az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a Pénztár 2020. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása
 3. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának módosítása.
 4. Döntés a Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosításáról.
 5. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.
 6. Tájékoztató elfogadása
  1. az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról,
  2. az ingatlanokat érintő fontosabb eseményekről: (i) Benczúr projekt lezárásáról és (ii) Akácfa 60 Parkolóház IT döntésről,
  3. az MNB ingatlangazdálkodás tekintetében folytatott és folyamatban lévő célvizsgálatáról.
 7. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt. A Küldöttközgyűlés – tekintettel a járványhelyzetre – nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2021. május 27. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2021. május 20-tól a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről

A küldöttközgyűlésen a maszk használata és legalább másfél méteres távolságtartás kötelező.

A résztvevők a küldöttközgyűlésen történő megjelenéskor a jelen meghívóhoz mellékelt nyilatkozatot is kötelesek átadni a Pénztárnak.

További intézkedések

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Kormányrendelet és a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020 (XI.16) Kormányrendelet 2021. május 23-án hatályát veszti, ezáltal a gyűlés helyszínén tartózkodás tilalma feloldásra kerül. Amennyiben a Kormányrendeletek hatálya meghosszabbításra kerül, vagy ahhoz hasonló tartalmú jogszabály alapján a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, akkor a Küldöttközgyűlés megtartására hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján kerül majd sor (videós Küldöttközgyűlés).

Az esetleges változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a küldöttközgyűlés megelőző napig.

Annak érdekében, hogy ha az esetleges intézkedések alapján a személyes megjelenésre nem kerülhetne sor, a Pénztár már most előzetesen fel kíván készülni a videós Küldöttközgyűlés megtartására is.

 A videós Küldöttközgyűlés nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.

 Eljárásrend, ha a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható

(a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján történő tervezett megtartása mellett is lefolytatandó eljárás, felkészülve az esetleges videós Küldöttközgyűlésre)

 Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz (kivéve, amennyiben az akkor hatályos jogszabályok esetlegesen olyan előírást tartalmaznak, amely indokolja, illetve szükségessé teszi a fentiekben történő változást, és amely esetben változásról a résztvevőket a Pénztár e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a küldöttközgyűlés megelőző napig).

A „Zoom konferencia szerver” elérése az alábbi eszközökkel lesz lehetséges:

 • Windows vagy MacOS rendszerű számítógép, internet elérés, böngésző, kamera és mikrofon (beépített vagy önállóan csatlakoztatott), Zoom alkalmazás telepítése, vagy
 • iOS vagy Android rendszerű okostelefon vagy tablet, internet elérés, kamera és mikrofon, ZOOM Cloud Meetings alkalmazás telepítése

 Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés

 Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A jogosult részvevők előzetes regisztrációs nyilatkozatot kizárólag a Pénztár fentiek szerinti értesítését követően tegyék meg az alábbiak szerint.

 A jogosult résztvevők – a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a Pénztár tisztségviselői, munkavállalói, a megbízott jogi képviselő, az aktuárius, a könyvvizsgáló és az ingatlan értékelő kivételével – a küldöttközgyűlést megelőzően előzetes regisztrációs nyilatkozatot kötelesek tenni. Az előzetes regisztrációs nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtenni, amelyben az azonosításra alkalmas személyes adatokról, az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, továbbá azon e-mail címről kell nyilatkozni, amelyre a „Zoom konferencia szerver” meghívója kiküldésre kerülhet, továbbá arról, hogy ez az e-mail cím a nyilatkozó személy felügyelete alatt áll, és a csatlakozásra alkalmas meghívót mással nem osztja meg. A nyilatkozat megtételének módjai:

Digitálisan, a keletkezett „pdf” fájlt közvetlenül hitelesítheti ügyfélkapus hitelesítéssel: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes

a hitelesített „pdf” fájlt töltse le saját gépére, majd küldje el az epapir@pannonianyp.hu címre

Hagyományosan, a keletkezett „pdf” fájlt kinyomtatva a 1441 Budapest, Pf. 50.  címre postázva.

Ne felejtse el! Ez esetben az Ön és két tanú aláírása is szükséges.

A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A csatlakozás időpontja

Az előzetes regisztrációs nyilatkozatot tevő személyek 2021. május 26-án kapják meg „Zoom konferencia szerver” küldöttközgyűlési meghívó linkjét, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

 

Budapest, 2021. május 11.

 

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa