Kérdések és válaszok a Dimenzió portfólió hozamteljesítményéről

A Pannónia Nyugdíjpénztár a DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület HNY – „Halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás” tőkegyűjtő (nem járadékos szakaszban lévő) biztosítási szerződésállományát 2021. október 1-jei napon vette át. Az azóta eltelt időszakban nagyon sok kérdés érkezett Pénztárunkhoz a hozamok változásával és a két intézmény működésének eltérésével kapcsolatban. Az alábbiakban összegyűjtöttük az ehhez kapcsolódó általános, és a jelenlegi, átmeneti helyzettel kapcsolatos speciális információkat, melyekből remélhetőleg könnyebben érthetővé válik a helyzet Pénztártagjaink számára is. A Dimenzió Egyesület és a Pannónia Nyugdíjpénztár között lezajlott átvétellel és egyéb általános kérdésekkel kapcsolatban további információk találhatók a https://www.pannonianyp.hu/dimenzios-tagoknak/ oldalunk.

A Dimenziónál sosem volt negatív a hozam!
A Dimenzió Egyesülettel kötött szerződések a legtöbb esetben tartalmaztak garantált hozamot, azaz hozamgaranciát. A hozamgarancia azt jelenti, hogy a befektetett eszközök valós teljesítményétől függetlenül az abban meghatározott százaléknak megfelelő hozam mindenképpen jóváírásra került az egyén megtakarítási számláján. Ez alapján azon egyesületi tagok, akiknek a szerződése hozamgaranciát is tartalmazott (akár 0%-ot, azaz tőkegaranciát), soha nem szembesültek a számlájukon érzékelhető negatív hozam hatásával akkor sem, ha az Egyesület befektetéseinek eredménye az adott időszakban negatív eredményt produkált. Ezen a ponton fontos megjegyezni, hogy az MNB pontosan emiatt a konstrukció miatt (az ehhez szükséges szavatolótőke hosszú távon nem volt biztosítható) kezdeményezte az Egyesület tevékenységi engedélyének visszavonását.

Mi és miért ez látható a Pannónia esetében?
A Pannónia Nyugdíjpénztár – és általában a pénztárak – számára a hozamgarancia alkalmazása nem megengedett, azaz a pénztárak esetében hozam és tőkegarancia nincs. A befektetéseket napi szinten értékelni kell, azok így minden egyes napon az aktuális piaci értéküknek megfelelően vannak a pénztártagok egyéni számláján nyilvántartva. Ez azt is jelenti, hogy ha a befektetésben résztvevő eszközök aktuális piaci értéke csökken, akkor a pénztártagok megtakarításának piaci értéke is csökken, fordított esetben pedig ugyanígy növekszik. Ha a megtakarítás piaci értéke csökken, akkor (mivel a tőke értéke állandó) a hozam értékében jelenik meg ez a csökkenés (ellenkező esetben pedig az emelkedés, növekedés). A Pannónia ezt a nyilvántartás elszámolóegység-alapú nyilvántartásban vezeti.

Mi az az elszámolóegység-alapú nyilvántartás?
Az elszámolóegység-alapú nyilvántartásban az egyéni számlák vezetése elszámoló egységekben történik. Az egységek mögött álló befektetések napi piaci értékelése alapján az egyéni számla értéke forintban naponta meghatározható. Az egyéni számlák forintban kifejezett értéke, egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámolóegységek darabszámának és az elszámolóegységek adott napi árfolyamának szorzataként számítandó ki. Az egyéni számlákon kimutatott elszámolóegység darabszámok képezik a portfólió darabszámait, az egyéni számlák összesített értéke a portfólió értékével megegyezik.

Az elszámoló egységek napi árfolyamának meghatározása és közzététele révén az egyéni számla és a portfólió szintű megtakarítások befektetési hozama alakulásának folyamatos követése válik lehetővé. Az árfolyamok megállapítása portfoliónkként, minden munkanapra, illetve minden hónap utolsó napjára történik és az árfolyamokat közzé kell tenni. Az árfolyamok számítása piaci áron, jogszabály szerint utólag, a tőzsdei árfolyamok és egyéb értékelési szabályok alapján független letétkezelő által történik. Az árfolyamok adott vonatkozási napra a 4. munkanaptól visszamenőleges hatállyal véglegesek.

Amikor az egyéni számlán forint jóváírás történik, akkor a forint összeget a jóváírás napi árfolyammal osztani kell, és így kell meghatározni a keletkezett darabszámot.

Az elszámoló egységes rendszer működéséről részletesebb leírást talál honlapunkon a https://www.pannonianyp.hu/elszamolo-egyseg/ oldalon.

Az árfolyam-hozam
Az elszámolóegységes portfólió árfolyama a portfólió hozamalakulását, hozamváltozását mutatja napról-napra. Amennyiben az árfolyam nő, az a hozam növekedését jelenti, amennyiben csökken, az a hozam csökkenését jelenti. Mivel a portfólió indulásakor minden egyes forint darabszámot kapott, és később minden forint ki- és befizetés is darabszámban történik, könnyen belátható, hogy a darabszámok*árfolyam összegben a hozamtényező az, ami változik. Ezért az egyéni számlán nyilvántartott elszámoló egység mennyisége után járó hozam az elszámoló egység árfolyamváltozásában jelenik meg.

Az egyéni számla hozam tartalma
Az egyéni számla hozam tartalma egyszerű módon kiszámítható: ha az aktuális elszámoló egység mennyiséget (darabszám) megszorozzuk a napi árfolyammal az egyéni számla értékét kapjuk meg piaci értéken, és ha ebből a nyilvántartott tőke tételek forint összegét levonjuk, megkapjuk az aktuális hozam összegét.
Fontos, hogy ahogy az árfolyamok, úgy a belőlük számolt piaci érték is pillanatnyi állapotot mutatnak, tehát a kimutatott negatív hozam nem elkönyvelt, valós csak kimutatott, virtuális veszteség.

Mibe fektetik a pénzem?
A Pannóniánál kezelt Dimenzió portfólió összetétele alapvetően megegyezik a Dimenzió Egyesületnél alkalmazottal. A portfólió 85%-a állampapírban van befektetve (ebből 72% egy évnél hosszabb futamidejű, belföldi kibocsátású állampapír (MAX index)), 13% pedig egy évnél rövidebb futamidejű, belföldi kibocsátású állampapír (RMAX index)). A fennmaradó 15% különböző részvényekben kerül befektetésre. A pénztárnál elérhető portfóliók – köztük a Dimenzió portfolió – részletes leírása megtalálható a Pénztár honlapján elérhető, hatályos Befektetési Politikájában a https://www.pannonianyp.hu/szabalyzatok/ oldalon.

Hogyan teljesítenek ezek a befektetések?
A portfólióban lévő befektetések célösszetételét leíró indexek eredménye publikus, azok alakulását nyomon lehet követni több helyen is, például a https://www.netfolio.hu/arfolyamok/index oldalon. Ezen adatok alapján jól látható, hogy a portfóliót meghatározó MAX index (portfólióban 72%) teljesítménye 2022 első három negyedévét tekintve (2021.12.31 és 2022.12.31 között történt árfolyamváltozás) -16,05% volt. A portfóliót kisebb mértékben (13%) meghatározó RMAX index teljesítménye ugyanezen időszakban 3,01% volt, míg a portfólióban szereplő részvénypiaci indexek eredményei is szintén negatívak (MSCI EM (3%) -10,46%; MSCI WORLD (6%) -7,11%; Cetop20 (6%) -14,815%. A Dimenzió portfólió 2022. éves eredménye tehát a tervezett referenciaértéknél kedvezőbb, bár sajnos előjelét tekintve negatív.

Mik azok a piaci viszonyok melyek ezt okozzák?
A jelenlegi gazdasági helyzet elemzésére a Pannónia Nyugdíjpénztár nem kíván mélyebb elemzést publikálni, de fontos kiemelni, hogy a mi befektetéseinkre is hatnak a mindennapokban is érezhető hatások, mint az energiaválság, az ellátási láncok problémái, vagy a keleteurópai régió biztonsági kockázata.
A nagyobb kötvénysúllyal rendelkező portfóliók gyenge teljesítményének hátterében elsősorban az ezek alapján kialakult infláció és a jegybanki alapkamat emelkedése áll. A megugrott inflációra válaszul a jegybank monetáris politikáját szigorítva, folyamatos kamatemelésbe kezdett (a 2021.10.01-es állományátruházás időpontjában az alapkamat értéke 1,65% volt, míg a 13 lépésben történő folyamatos emelés után, 2022.09.28-től annak mértéke 13% (az irányadó kamat mértéke pedig 18%), ezzel ellensúlyozva az inflációt.
A jegybanki kamatemelések hatására a hozamvárakozások nőnek és ez a korábban alacsonyabb lejárti kamaton megvásárolt kötvények árfolyamára negatív hatást gyakorol.

Hogy lehet negatív egy állampapír hozama?
Az állampapírok sem kockázatmentes befektetések, hozamuk adott időszakon belül lehet negatív. Az állampapírok értéke (nettó árfolyama) a kibocsátás és a lejárat között nem végig egységesen 100%, hanem attól felfelé és lefelé is módosulhat. Amennyiben az adott időszakban magas kamaton kerül újabb állampapír kibocsátásra az azzal jár, hogy a régebbi alacsonyabb kamattal kibocsátott papírok értéke a piacon alacsonyabb lesz, mint 100%. Ezen változásokat a Pénztárak az egyéni számlákon napi szinten kötelesek kimutatni.
Fontos tudni, hogy a hosszabb lejáratú (több éves) állampapírokon keletkezhetnek rövid távú, rövid periódusra vonatkozó, éven belüli veszteségek, azonban a Pénztár ezeket az értékpapírokat lejáratukig megtartja, ezáltal nem realizálja az időszakos veszteségeket. Tehát ez valójában mindaddig egy virtuális veszteség, míg valamilyen szolgáltatási formát nem igényel, ami pénzmozgással jár (pl. kifizetés, szolgáltatás igénylés).

Miért nem fektetik másba, ha látják, hogy rosszul teljesít?
A Pénztárak vagyonkezelését különböző előírások szabályozzák. Ezek mentén a Pénztárak a különböző kockázati szinteket képviselő portfóliókat hoznak létre. Az ezekben a portfóliókban használt eszközök összetételét a Befektetési Politika határozza meg. A Vagyonkezelőknek az ott meghatározott eszközcsoportokban az azokhoz rendelt százalékos arányokon belül van mozgásterük, illetve az adott eszközcsoportokon belül a konkrét megvásárolt vagy eladott papírok között. Azaz, ha nagyon rosszak az állampapírok egy átmeneti időszakban, attól a befektetési politika megkötései miatt nem lehet hirtelen inkább részvényeket vásárolni. Azt is figyelembe kell venni, hogy a fent leírt események rövid távon ugyan negatív hatással vannak az adott portfólió eredményére, de hosszabb távon a magasabb hozam lehetőségét vetíti előre.

Mikor fog ez helyreállni?
A helyzet 2023 januárjában már jobb, mint 2022 december végén volt, és sokkal kedvezőbb, mint a 2022 októberében tapasztalható mélypont volt. A várakozások a 2023-as évvel kapcsolatban vegyesek, de a 2022-es évnél kedvezőbbek, hiszen a kötvénypiac jelentős átárázása már megtörtént, a most elérhető hozamszintek magasak, így közép és hosszabb távon az árfolyamok emelkedése várható. A befektetések aktuális értékét pedig az árfolyamuk határozza meg. Az árfolyam a piaci, gazdasági hatások eredményeként változik. A kedvezőtlen hatások mérséklődésével, kedvező hatások vagy várakozások megjelenésével az árfolyamok várhatóan emelkedni kezdenek, és a virtuális veszteség rendeződik, az árfolyamok további emelkedésével pedig pozitív hozamba vált.

Érdemes most átlépni másik portfólióba?
Amennyiben egy pénztártag portfoliót vált, azzal feladja jelenlegi befektetési portfolióját és realizálja az átmeneti árfolyam-esésből eredő veszteségeit. A magasabb kockázatú portfóliók esetében azonban a várható hozampotenciál is magasabb, ami a jelenlegi, minden portfólió esetében tapasztalható alacsony árfolyamszinteken magában hordozza egy gyorsabb visszarendeződés lehetőséget. Fokozottan felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy a magasabb kockázatú portfóliókba történő váltás rövid távon a jelenleginél is nagyobb árfolyamcsökkenést eredményezhet, de közép és hosszabbtávon a várható hozam értéke magasabb lehet. A Pannónia Nyugdíjpénztár portfólióinak 10-15 éves eredményeit megtekinthetik a https://www.pannonianyp.hu/hozamok/ oldalunkon.
A Pannóniánál ezen felül lehetőség van a portfóliók megosztására is, ezzel csökkentve a kockázatokat. A portfólióváltás szabályaival és igénylésének folyamatával kapcsolatban bővebb információkat talál a https://www.pannonianyp.hu/portfoliot-valtok/ oldalunkon.

Más pénztáraknál jobb a helyzet, érdemes most átlépni?
Az állampapír-piaci helyzet valamennyi pénztár konzervatív, kockázatkerülő nyugdíjcélú megtakarítási portfolióját hasonlóan érintette. Azon portfóliók esetében, ahol jelentős az állampapírok súlya (nagy százalékban tartalmaznak állampapírt) ott az eredmények kis eltérésekkel jellemzően szintén negatívak. A magasabb kockázatú portfóliók esetében pedig a magas részvényarányok okoznak árfolyamcsökkenést a 2022-es év gazdasági és geopolitikai eseményi okán.

Érdemes most megszüntetni a pénztári tagságot?
Nem. Amennyiben a pénztártag hozzányúl befektetéseihez, azzal feladja a befektetési portfolióját és realizálja az átmeneti árfolyam-esésből eredő veszteségeit. Emellett a felvett összeg (kifizetés típustól függően) után adó és SZOCHO fizetési kötelezettsége is keletkezhet, valamint elveszik a lehetőség egyrészről az adott évben befizetett összegek után járó 20%-os adókedvezmény igénybevételétől, másrészről a gazdasági helyzet helyreállása, rendeződése után a várhatóan meginduló árfolyamemelkedésből fakadó hozameredmények elérésére. A legfontosabb most a türelem, a kivárás!

Idén lépem át a nyugdíjas korhatárt, de nem szeretném negatív hozammal kivenni a megtakarításom, mit tehetek?
A nyugdíjkorhatár betöltése nem jelenti automatikusan, hogy meg kellene szűntetnie megtakarítását! Amennyiben élethelyzete engedi, minden pénztártagnak azt javasoljuk, hogy maradjon türelmes, és ne realizálja a virtuális veszteséget. Amennyiben mindenképpen pénzre lenne szüksége, akkor is inkább a megtakarítás csak egy kisebb részének igénylését javasoljuk (csökkentve ezzel a realizált veszteséget), hiszen a Pannóniánál lehetőség van a tagság megtartása mellett részösszeg felvételére, vagy akár járadékszolgáltatás igénybevételére is.
A szolgáltatások típusáról, a különböző lehetőségekről, valamint igénybevételük módjáról bővebb információkat talál a https://www.pannonianyp.hu/nyugdijas-lettem/ oldalunkon.

Mit jelent, hogy virtuális az eredmény?
A pénztárpiacon a legtöbben (köztük a Pannónia is) a befektetési alapokhoz hasonlóan elszámoló egység alapú nyilvántartást vezetnek. Minden befizetett összeg a bekerüléskori árfolyamon ezekbe az egységekbe kerül át. Az eredmény egy adott napon azért tekinthető virtuálisnak, mert az árfolyamtól függetlenül az elszámoló egységek mennyisége nem változik csak azok adott pillanatban kimutatott aktuális értéke. Ez azt jelenti, hogy ha abban a pillanatban adnám el ezeket az egységeket, akkor annyi pénzt kapnék érte. De ha később, egy kedvezőbb árfolyamon adom el őket, akkor viszont adott esetben jóval többet. Ez azért fontos, mert nem egy kisebb pénzmennyiségnek kell visszatermelnie a hozamot, hanem ugyanannak az egységmennyiségnek kell vissza (fel)értékelődnie a piaci viszonyok változása mentén.

Ilyen máskor is előfordulhat?
A napi értékelés előnye és hátránya egyaránt, hogy folyamatosan látjuk, hogy hogyan változik megtakarításaink értéke. Az árfolyamok minden nap változnak, és sokszor előfordul, hogy adott esetben lefelé mennek. A jelenlegi nagy mértékű lejtmenet ritkán fordul elő, utoljára 2020 márciusában, a koronavírus első hullámának idején volt hasonló. Fontos megjegyezni, hogy az akkori jelentős (akár 20%-ot is meghaladó esését) az érintett portfóliók már 2020 végére ledolgozták.

Ha szüneteltetem a befizetésem vagy csökkentem annak mértékét az jó taktika?
A befektetések egyik fő szabálya, hogy alacsony árfolyamon kell őket megvenni és magas árfolyamon kell őket eladni. Hogy mi a legalacsonyabb és mi a legmagasabb árfolyam, az persze mindig csak utólag derül ki. A jelenlegi alacsony hozamkörnyezet ennek megfelelően jó beszálló lehet, hiszen ugyanakkora befizetés egy későbbi időpontban, egy magasabb árfolyamon többet fog érni, mint azok a befizetések, melyek a korábbi magasabb árfolyamon lett jóváírva. Ha valaki folyamatosan ugyanakkora összeget fizet, akkor pedig az árfolyamkülönbség átlaga hamarabb kiegyenlítődhet, azaz már kisebb árfolyam emelkedés mellet is magasabb lehet az összhozam, mint ha csak a korábbi befizetések visszaértékelődését várjuk. Ezen felül az idei évben befizetett összeg után a jövő évben igénybe vehető a 20% adókedvezmény is, ami önmagában már egy plusz jóváírás, kvázi „hozam” lehet.

Más befektetésbe vinni át a pénzt jó ötlet lehet? Állampapír?
Minden pénztártag saját élethelyzete, kockázatvállalási hajlandósága, befektetéseinek céljai mentén választja ki megtakarításait. Sokan kérdezték, hogy jó megoldás lehet-e, ha innen minden pénzt kivesz és az Magyar Állampapírba teszi át? A portfólió árfolyamcsökkenésének pontosan az az egyik oka, hogy a jelenlegi Állampapír kamatok jóval magasabbak, mint a korábbiak voltak, így a portfólióban lévő papírokat ennek megfelelően le kellett értékelni. De ez azt is jelenti, hogy ebben a leértékelt állapotukban már ugyanakkora hozampotenciállal rendelkeznek, mint egy Állampapír, tehát arra az összegre, amit most ki tudna venni egy pénztártag, közel azonos hozamígérettel rendelkezik a Pénztár, mint maga az Állampapír. És ehhez jön hozzá, hogy adott esetben a kifizetés nettó értéke jóval alacsonyabb is lehet, mint a megtakarítás a fizetendő adó és szocho kötelezettség miatt.

Mit tehetek ilyen hozamkörnyezetben?
Összefoglalva az ilyen és ehhez hasonló helyzetekben a legjobb taktika a türelem, a kivárás. Amennyiben egy pénztártag élethelyzete nem kényszeríti rá arra, hogy a megtakarítását feltörje mindenképpen azt javasoljuk, hogy várják ki a jelenlegi, átmeneti, de sajnos az elmúlt időszakokat tekintve is hosszabbra nyúló válsághelyzetet. A rosszkor időzített kilépés, megszűntetés amellett, hogy adó és szocho fizetési kötelezettséggel is járhat, realizálja a jelenleg még csak virtuális veszteséget!

A Pénztár a Dimenzió portfólión kívül 3 bázis és egy kiegészítő portfólió választásának lehetőségét nyújtja. Ezek a portfóliók változó kockázattal és a kockázati szintjüktől függően változó hozamvárakozással rendelkeznek, melyek eltérőek lehetnek a Dimenzió portfólió várható hozamától. Érdemes megfontolni, hogy ha valakinek a kockázatvállalási hajlandósága magasabb, és a megtakarításának hátralévő időtávja minimum 5 év, akkor egy magasabb kockázati portfólióba átlépve (akár megosztva is) magasabb hozam várakozás mellett, megtakarítása akár rövidebb idő alatt is visszatermelheti a jelenlegi hozamkülönbséget. A váltásról lehetőségeiről és részleteiről bővebben olvashat a https://www.pannonianyp.hu/segitunk-a-portfolio-valasztasban/ oldalunkon.