Híreink

Vissza a főoldalra

Küldöttközgyűlési meghívó (2019 november 29)

A Pannónia Nyugdíjpénztár (székhelye: 1072 Budapest, Nyár utca 12.) 2019. december 17-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

 

A Küldöttközgyűlés helye: Continental Hotel Budapest (1074 Budapest, Dohány u. 42-44.) Hungária terem

Napirend:

 1. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az előző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról
 2. A Pénztár 2020.-2022. évi pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és aktuárius véleményének ismertetése
 3. Alapszabály és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzat és Választási Szabályzat módosítása
 4. Döntés a Pannónia Nyugdíjpénztár, mint átvevő pénztár és két önkéntes nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak beolvadás útján történő egyesüléséről (egyesülési szándék kinyilvánítása), az egyesülés és a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesüléssel érintett pénztárakról.
 5. Döntés az egyesüléshez szükséges független könyvvizsgáló személyéről
 6. Tájékoztatás az Ellenőrző Bizottság tagjának tisztségéről való lemondásáról
 7. Az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztása
 8. Az Ellenőrző Bizottság új és lemondott tagjainak, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése megállapítása
 9. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
 10. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról
 11. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel a küldöttek, pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek (a pótküldöttek a küldött akadályoztatása esetén) szavazati joggal, valamint bármely pénztártag, a nem a küldöttet helyettesítő pótküldöttek, a Felügyelet képviselője és a további meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Felhívjuk a Tisztelt Küldöttek figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2019. december 17. 10.15 óra a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztések és kapcsolódó iratok személyesen is megtekinthetőek 2019. december 9-étől a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (1072 Budapest, Nyár u. 12.) munkaidőben.

Budapest, 2019. 11. 29.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Oldal tetejére