Bevezetjük az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást

2020. március 19.

A Pénztár 2020. március 20-ától bevezeti az egyszerűsített ügyfél-átvilágítást, amely a feltételeknek megfelelő pénztártagok esetében a személyes megjelenés nélküli azonosítást jelenti.

A Pénztár jogszabályi előírás alapján az alábbi feltételeknek megfelelő tagok esetében alkalmazhat egyszerűsített átvilágítást, akinél nem kerül sor a lenti összegek (ún. befizetési korlátok) túllépésére:

  • akinek a munkáltatója által az Öpt. szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 50%-át (ez 2020. évben 80.500 Ft/hó)
  • aki által az egyénileg tagdíjként befizetett összeg éves szinten nem haladja meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének igénybevételéhez jogosító befizetés összegét (750 ezer Ft/év).

Előfordulhat, hogy a későbbiekben a pénztártag személyes megjelenéssel történő ún. normál vagy fokozott átvilágítását kell elvégzeni:

  • a befizetési korlátok túllépése esetén
  • a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályban, belső szabályzatban rögzített egyéb adat, tény vagy körülmények felmerülése esetében

Az egyszerűsített ügyfél-átvilágításhoz a következő nyomtatvány használható, amelyet csak a pénztártagnak kell aláírnia. Ugyanez a nyomtatvány használatos a személyes megjelenést igénylő ún. normál vagy fokozott eljáráshoz, amikor a pénztár képviselője aláírásával záradékolja az adatlapot, a személyes eljárást igazolva.

A nyomtatvány és mellékletei személyesen vagy postai úton nyújtható be, e-mailben, faxon nem.