Gyakori kérdések és válaszok a Dimenzióból átlépett tagok számára

Mikor adja át a Dimenzió a tag számláján lévő egyenleget?
A számlaegyenlegek átadása két lépcsőben történik: 2021. október 1-jén átadásra került a 2021. szeptember 16-ai könyvelési állapot szerinti egyenleg, majd legkésőbb 100 napon belül történik a végleges elszámolás.

Ad-e a Dimenzió időarányos technikai hozamot 2021. évre?
Igen, ad. Ennek átutalása a Pannóniába a második lépcsőben történik.

Van-e technikai hozam a Pannóniában?
Az önkéntes nyugdíjpénztárakban nem létezik technikai hozam, az egyéni számlák a befektetéseken elért nettó hozamot már tartalmazzák (napi értékelés). A Pannónia Nyugdíjpénztár hozamai az elmúlt 15 évben átlagosan 4,45 – 6,47 % között vannak portfóliótól függően.

Milyen portfólióba kerül a dimenzióból érkező tagok vagyona?
A Pannónia külön portfóliót hozott létre a volt dimenziós tagok vagyonának befektetésére. A portfólió befektetési politikája hasonló a dimenzióban folytatott befektetési politikához, kockázati szintje az alacsony (Klasszikus portfólió) és a közepes (Kiegyensúlyozott portfólió) között helyezkedik el.

Választható-e más portfólió és mikor?
A Dimenzió portfólió helyett választható más portfólió, amelyre legkorábban 2021. november 22. napjától lesz lehetőség.

Megszűnő szerződés – új szerződés
Az átadással a Dimenzióval korábban kötött HNY biztosítási szerződés megszűnik, a Pannóniában önkéntes nyugdíjpénztári tagsági jogviszony kezdődik.

Várakozási idő kezdete
A várakozási idő folyamatos, a Dimenzióba történt belépéstől (HNY szerződés kezdete) számítódik.

Költségmentes átvétel
Az állományátruházás sem a Dimenzió sem a Pannónia oldalán nem eredményez tagra terhelt költséget.

Kedvezményezettek jelölése
A dimenziós kedvezményezett jelöléseket a Pannónia nem vehette át, a Pannóniában célszerű és javasolt új kedvezményezett(ek)et jelölni.

Ügyfél-átvilágítás
A dimenziós ügyfél-átvilágítási eredményeket a Pannónia nem vehette át, a Pannóniában legkésőbb az első kifizetés igénylésekor át kell esni az ügyfél-átvilágításon. A Pannóniában ez korszerű módszerrel, egy laptop mellől videón keresztül is megoldható.

A Pannónia értesítő csomagot küld
A Pannónia 2021. október közepén tájékoztató csomagot küld az átvett tagoknak, amelynek tartalma: nyugdíjpénztári tagsági igazolás, az új tagi azonosító, az átvett egyenlegről szóló igazolás, az Alapszabály és tájékoztatás a Dimenzió portfólió befektetési politikájáról és egyéb hasznos információkról.

A pannóniás tagsági azonosító
A pannóniás tagsági azonosító az ügyintézéseket megkönnyíti, de a személyes adatok megadásával is lehet ügyet intézni. Tehát a pannóniás tagsági azonosító ismerete nélkül is lehet telefonon, személyesen vagy postai úton ügyet intézni.

Hogyan és mikortól történhet tagdíjbefizetés a Pannóniába?
2021. október 1. napjától kezdődően bármikor történhet egyénileg tagdíjbefizetés a Pannóniába

Banki utalás: 10918001-00000129-05831007 számlaszámra vagy a tagdij@pannonianyp.hu másodlagos azonosítóra. A közlemény rovatba az adóazonosító jelet kell feltünteti.

Bankkártyás befizetés: A honlapunkon várhatóan 2021. október 5-étől lesz elérhető a dimenziós tagjaink számára.

Postai csekk: a pannóniás tagsági azonosító ismeretében lehet igényelni az ügyfélszolgálattól.

Munkáltató hogyan fizethet tagdíjhozzájárulást a Pannóniába?
A dimenziós pénztártag munkáltatójának a Pannóniával szerződést kell kötnie az utaláshoz. Kérjük jelezze munkáltatójának, hogy vegye fel a kapcsolatot a Pannónia Nyugdíjpénztárral. (A Magyar Telekom Nyrt. és a Pénztár már kapcsolatban van egymással.)

Mi történik a Dimenzióban 2021. szeptember 14-e után leadott, de a Dimenzió által már nem teljesített kifizetési kérelmekkel?
A Pannónia ezen kérelmeket átveszi a Dimenziótól és a kifizetést haladéktalanul teljesíti. A kifizetés feltétele azonban a Pannóniánál történő ügyfél-átvilágítási eljárás lebonyolítása.

Hogyan történhet kifizetési igénybejelentés a Pannóniában?
2021. október 1-jétől a kifizetési kérelmek benyújtása a Pannónia honlapján elérhető nyomtatványok felhasználásával lehetséges. A dimenziós nyomtatványok a Pannóniában nem használhatók.

Van kötelező tagsági díj, mint a Dimenziónál volt?

  • A pénztáraknál -így a Pannóniánál sem – nem létezik az egyesületi tagdíj.
  • A pénztárak esetében a pénztárba belépő ügyfeleket hívjuk tagoknak, és az ő befizetéseiket hívjuk tagdíjnak.
  • Az egyén által fizetett tagdíj pontos neve egyéni tagdíjbefizetés (akkor is ha az munkáltatón keresztül érkezik), a munkáltató által fizetett (pl. cafetéria keret terhére, vagy állandó juttatásként) befizetés neve pedig munkáltatói hozzájárulás.
  • Fontos, hogy minden befizetett tagdíj az egyén megtakarításait gyarapítja, az úgynevezett egyéni számlán kerül jóváírásra*.
  • A Pannóniánál a fizetendő egységes (minimum) tagdíj 6.000 Ft/hó, de ebbe minden befizetés beleszámít, tehát a munkáltatón keresztül átutalt tagdíj is, vagy bármilyen önállóan befizetett összeg.
  • Amennyiben a munkáltatón keresztül beérkező befizetése eléri a havi minimum 6.000 Ft-ot, abban az esetben a minimum tagdíj feltétele teljesült a tag részéről.

*A díjbefizetések (egyéni tagdíjbefizetés és munkáltatói tagdíjhozzájárulás) tartalékok közti megosztása (mennyi kerül jóváírásra és mennyi a Pénztár által levont költség) négysávos modellben működik. A sávos felosztás a magasabb tagdíjrészek esetében alacsonyabb levonásokat eredményez, azaz minél nagyobb az adott évben befizetett összeg, annál kisebb a levont költség százalékban kifejezve.

Milyen konstrukcióban vesz át a pénztár, lehet e választani?
A Pannónia külön portfóliót hozott létre a volt dimenziós tagok vagyonának befektetésére. A portfólió befektetési politikája hasonló a Dimenzióban folytatott befektetési politikához, kockázati szintje az alacsony (Klasszikus portfólió) és a közepes (Kiegyensúlyozott portfólió) között helyezkedik el. Az átvett tagok 2021. november 22-től pedig szabadon választhatnak a Pannónia bármely portfóliója közül, akár megosztott formában is.

Tagazonosítót, jelszót az online belépéshez mikor milyen formában kapunk?
A Pannónia tájékoztató csomagot küldött az átvett tagoknak, amely többek között tartalmazza a nyugdíjpénztári tagsági okiratot, az új tagi azonosító, az átvett egyenlegről szóló igazolás.

Mikor és hogyan lesz lehetőségünk a „Dimenziós” portfóliókból Pannónia portfóliókba átlépni?

  • A Pannónia külön portfóliót hozott létre a volt dimenziós tagok vagyonának befektetésére. A portfólió befektetési politikája hasonló a Dimenzióban folytatott befektetési politikához, kockázati szintje az alacsony (Klasszikus portfólió) és a közepes (Kiegyensúlyozott portfólió) között helyezkedik el.
  • Az átvett tagok 2021. november 22-től pedig szabadon választhatnak a Pannónia bármely portfóliója közül, akár megosztott formában is.

Mikor férünk hozzá a számlaadatainkhoz online felületen? Mi a web-oldal címe és mikor kapunk hozzáférést hozzá?
A Pannónia Nyugdíjpénztárjának tagi portálja a honlap főoldalán a Bejelentkezés menüpontban érhető el. Hozzáférés pedig a https://www.pannonianyp.hu/online-hozzaferes-igenylese/ oldalon igénylehető, melyet követően postai úton érkezik az aktiváló kód, amivel az első belépést meg lehet tenni.

A Dimenzió pénztári tagazonosító változni fog vagy marad a régi?
A Pannónia tájékoztató csomagot küldött az átvett tagoknak, amely többek között tartalmazza a nyugdíjpénztári tagsági okiratot, az új (pannóniás) tagi azonosító, az átvett egyenlegről szóló igazolás.

Dimenziónál a fix 4% portfólióban lévők külön 1500 Ft/hó tagdíjat fizettek. Aki előre utalta egész évre; visszakapja 3 hónap díját?
A tagdíjat a Dimenzió Egyesület a megszűnt szerződésekre is fogadja még, az érintett tagoknak küldött korábbi felhívása szerint. Ebben a kérdésben a Pannónia sajnos nem illetékes, tekintettel arra, hogy sem a korábban befizetett egyesületi tagdíjat, sem a most beérkezőket nem kapja meg. A Pannóniánál pedig nincs egyesületi tagdíj.

A megjelölt kedvezményezettet szükséges-e (most) átvilágítani?
A dimenziós ügyfél-átvilágítási eredményeket a Pannónia nem vehette át. Az azonosítás a kedvezményezettek esetében legkésőbb a kifizetés igénylésekor meg kell tenni. Ez a Pannóniánál megoldható néhány perc alatt akár távolról, egy laptop mellől a videós ügyfélszolgálat segítségével.
https://www.pannonianyp.hu/videochat/

A személyes ügyintézést, ügyfél átvilágítást a Székházban, a kihelyezett ügyfélfogadást hasznosnak tartom. Erre biztos hogy igény lesz. Mit kell tenni, hogy ez meg is valósuljon?
A Pannónia megkereste a munkáltatót ezen szándékával. A megállapodás létrejöttéről a Telekom fogja tájékoztatni a pénztártagokat.

Amennyiben valaki már régebben tagja a Pannóniának önkéntes jogviszonyban, vagyis nem most lép be ezzel a mozgással, akkor a most átmozgatott összeg a régi azonosítóra kerül, nem lesz új tagazonosító ugye? Hogyan alakulnak ilyen esetben a várakozási idők, és várakozási idő utáni 3 éves hozzáférés periódusok, valamint a portfolió választás? Amennyiben nem egyesítik esetleg a 2 számlát hogyan lehet azt összevonni?

  1. a pénztártag Pénztárban már meglévő egyéni számláját továbbra is a Pénztárnál a kezdőnapon érvényes választott portfólióban tartja nyilván,
  2. a pénztártag állomány átruházással érintett egyéni megtakarításait pedig az átruházott (Dimenzió) portfólióban tartja nyilván

A fenti módon a kettős tagnak átmeneti jelleggel két portfólióban kerülnek nyilvántartásra és befektetésre megtakarításai. A kettős tag részére érkező befizetések a Pénztárban a kezdőnapot megelőzően már meglévő egyéni számláján (pannóniás) kerülnek jóváírásra, amíg a tagi portfóliók összevonása meg nem történik. A portfóliók összevonásához a kettős tagok számára kiküldött portfólióválasztási nyilatkozat kitöltése és visszaküldése szükséges melyen a már összevonásra kerülő teljes vagyon választott portfólióját (akár kiegészítő portfóliót is megjelölve) kell megjelölni. Az összevonás nyilatkozat hiányában november hónapban mindenképpen megtörténik a kezdőnapon érvényes portfólióba.

 

Korán kelő akció a Dimenzióból átlépő tagjaink számára