A Pannónia Nyugdíjpénztár küldöttközgyűlést tart – Meghívó

2020. augusztus 17.

Meghívó

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2020. szeptember 2-án 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

Helyszín: 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

Napirend:

1. A Pannónia Nyugdíjpénztár, mint átvevő pénztár, és az NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár, valamint az Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár, mint beolvadó pénztárak beolvadás útján történő egyesüléséhez szükséges 2020. június 30-i fordulónapra vonatkozó végleges vagyonmérlegek és vagyonleltárak elfogadása, a beolvadást vizsgáló független könyvvizsgálói jelentések és az Ellenőrző Bizottság végleges vagyonmérlegekre és vagyonleltárakra vonatkozó véleményének, az ingatlan értékbecslő és az aktuárius beszámolójának ismertetését követően az alábbiak szerint:

a) jogelőd Pannónia Nyugdíjpénztár

b) jogelőd NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár

c) jogelőd Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár

d) jogutód (egyesített) Pannónia Nyugdíjpénztár.

2. A jogelőd NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár 2020. június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló véleményének ismertetése.

3. A jogelőd Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár 2020. június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet) elfogadása, az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló véleményének ismertetése.

4. A jogelőd NKM Önkéntes Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának felmentése.

5. A jogelőd Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár könyvvizsgálójának felmentése.

6. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan mellékletét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának módosítása

7. A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és Ellenőrző Bizottságának tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről.

8. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról

9. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról

10. Az Első Országos Iparszövetsége Nyugdíjpénztárnál, mint jogelőd pénztárnál lefolytatott MNB átfogó ellenőrzés határozatának ismertetése

11. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel a meghívottak megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek (a pótküldöttek a küldött akadályoztatása esetén) szavazati joggal, valamint bármely pénztártag, a nem a küldöttet helyettesítő pótküldöttek, a Felügyelet képviselője és a további meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.

Felhívjuk a Tisztelt Küldöttek figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttközgyűlés időpontja: 2020. szeptember 2. 10.15 óra a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal, amely küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó előterjesztések és kapcsolódó iratok személyesen is megtekinthetőek 2020. augusztus 25-étől a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán (1068 Budapest, Benczúr u. 11.) munkaidőben.

Budapest, 2020. augusztus 17.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa