Beszámoló a 2021. május 27-i Küldöttközgyűlésről

2021. június 14.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2021. május 27-én tartotta rendes, éves Küldöttközgyűlését.

A Küldöttközgyűlés normál üzletmenettel kapcsolatos legfontosabb döntései a 2020. évi éves beszámoló elfogadásával összefüggésben születtek.

  • az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfogadása,
  • a könyvvizsgáló, az ingatlanértékelő és a biztosításmatematikus jelentésének tudomásul vétele,
  • a Pannónia Nyugdíjpénztár 2021. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) megtárgyalása és elfogadása.

Emellett módosításra került, több a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó szabályzat, mint

  • a Pénztár Alapszabálya, és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzata, valamint Választási Szabályzata 2021. június 1. hatályba lépéssel, valamint,
  • a Választható Portfóliós Rendszer Szabályzat, mely a Magyar Nemzeti Bank engedélyező határozatának Pénztár általi kézhezvételét követő munkanapon lép hatályba.

A módosított szabályzatok, tervezetek már elérhetők a Pénztár megújult honlapján a www.pannonianyp.hu oldalon.

Az éves beszámoló elfogadásán és a szabályzatok módosításán kívül a Pénztár vezetése tájékoztatást adott az előző Küldöttközgyűlés óta történt fontosabb eseményekről, változásokról:

  • a Választási Szabályzat alapján automatikusan megszűnt küldötti mandátumokról,
  • az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról,
  • ugyanezen tisztségviselők 2020. évi célfeladatainak teljesüléséről,
  • a Befektetési Politika módosításáról,
  • az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról, az ingatlanokat érintő fontosabb eseményekről (pl. a Benczúr projekt lezárásáról), valamint az MNB ingatlangazdálkodás tekintetében folytatott és folyamatban lévő célvizsgálatáról.

A Küldöttközgyűlésen bemutatott éves beszámoló alapján megállapítható, hogy a

Pannónia Nyugdíjpénztár a 2020-as évet is eredményesen zárta, hiszen taglétszáma 1.854 fővel, kezelt vagyona pedig több, mint 11 milliárd forinttal emelkedett köszönhetően az év során csatlakozó két beolvadó Pénztárnak (NKM Nyugdíjpénztár és az Első Országos Iparszövetségi Nyugdíjpénztár) valamint a Villamosipari munkáltatók töretlen elkötelezettségének.