Ügyfél-átvilágítás

Tájékoztató a pénzmosás megelőzéséről szóló törvény szerinti ügyfél-átvilágításról

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy 2017. június 26-ától új törvény, a 2017. évi LIII. tv. tartalmazza a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet, feladatokat és előírásokat. Ahogyan a korábbi Tv. esetében (2014. december 31-éig) az ügyfél-átvilágítás történő elmulasztása most sem jogvesztő hatályú.  Az ügyfél-átvilágításra törekedni kell, de azt legkésőbb a pénztári számlát érintő kifizetés igényléséig kell megtenni, mivel kifizetés csak a személyes azonosítás megtörténte után lehetséges. Aki a kifizetésig a személyes azonosításon nem vesz részt, számlájára továbbra is teljesíthet befizetéseket.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy legkésőbb a kifizetés előtt szükséges a 2017. június 26-ától hatályos új pénzmosás elleni tv. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás elvégzése. A korábban már megszokott Azonosítási adatlap mellett kötelező az azonosító okmányokat lemásolni, és kötelező a kiemelt közszereplői nyilatkozat megtétele (a nemleges nyilatkozat is). A régi pénzmosás elleni tv. szerint végrehajtott azonosítások érvényesek, de legkésőbb kifizetéskor (a kifizetés előtt) az új pénzmosás elleni tv. szerinti személyes azonosítást el kell végezni.

 

Pénztártag személyes azonosítása

A Pmt. értelmében Pénztárunk részére is kötelező, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári Pénztártagokat átvilágítsa, azaz a Pénztártagok személyes azonosítását elvégezze, az azonosítás alapján adataikat rögzítse (ügyfél-átvilágítás).

Az átvilágítás során a Pénztártagnak személyesen be kell mutatnia a személyazonosságát igazoló okmányát (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély), valamint a lakcímkártyáját.

A belépéskor (tagsági jogviszony létesítésekor) személyesen nem azonosított Pénztártagok számlájáról a Pénztártag illetve Kedvezményezettje személyes ügyfél-átvilágítás lefolytatásáig kifizetés (pl. szolgáltatás, hozam felvétele, átlépés, kilépés) nem teljesíthető.

Az azonosítási adatlap letölthető a Nyomtatványok menüből. (Kérjük olvassa el a nyomtatvány Tájékoztatóját.)

Az ügyfél-átvilágítás része, hogy a személyazonosság igazoló ellenőrzése során a Pénztár képviselője a bemutatott azonosító okmányokról köteles másolatot készíteni!

Az ügyfél (pénztártag, kifizetést igénylő kedvezményezett) köteles a Pénztár részére írásbeli nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy a Pmt. alapján kiemelt közszereplőnek minősül-e. Amennyiben kiemelt közszereplőnek minősül, nyilatkoznia kell arról, hogy milyen minőségben. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a pénzeszközök forrására vonatkozó információkat is.

 

Kedvezményezett személyes azonosítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a haláleseti kedvezményezettek esetében is kötelező, ugyanolyan eljárás keretében, mint a pénztártagok esetében. Lényeges különbség azonban, hogy a kedvezményezettek személyes azonosítása csak a tag halála következtében esedékes haláleseti kifizetés igénylése előtt válik szükségessé, a kifizetés csak az azonosítást követően teljesíthető. A kedvezményezetti státuszból tehát  önmagában nem következik az azonosítási kötelezettség, mivel a kedvezményezett csak akkor válik ügyféllé, amikor a tag halála következtében haláleseti kifizetést igényel.

Az azonosítási adatlap letölthető a Nyomtatványok menüből. (Kérjük olvassa el a nyomtatvány Tájékoztatóját.)

 

Munkáltató személyes azonosítása

A Pmt. szerinti személyes ügyfél-átvilágítás a munkáltatói tagdíjhozzájárulást fizető munkáltatók esetében is kötelező.

A Pénztár az érintett munkáltatókat levélben tájékoztatta a tennivalókról.

 

Személyes ügyfél-átvilágítás az alábbi helyeken történhet

  • Pénztárunk székhelyén működő ügyfélszolgálaton, személyes megjelenés útján
  • MKB Bank fiókjaiban (csak új belépők és már tagok részére)
  • Ügyfél-átvilágítási ponton: Az ügyfél-átvilágítás hatékony és kevésbé megterhelő végrehajtása érdekében Pénztárunk a tagdíjhozzárjárulást fizető nagyobb munkáltatói partnereknél kezdeményezte „ügyfél-átvilágítási pont”-ok létrehozását, ahol az adott munkáltatónál dolgozó, ismert személy lesz a Pénztár megbízottja. Ezek a megbízottak jogosultak a Pénztár képviseletében eljárni, és az ügyfél-átvilágítást végrehajtani. Amennyiben ezen lehetőséggel Ön élni tud, ez a leggyorsabb lehetőség az átvilágítás végrehajtására. Kérjük, hogy jelenjen meg megbízottunknál az ügyfél-átvilágítás érdekében. A munkáltatóknál ténylegesen kialakított „ügyfél-átvilágítási pont”-ok listáját és elérhetőségét az alábbiakban tesszük közzé és a lehetőségek szerint folyamatosan bővítjük.
  • Közjegyző előtt, személyes megjelenés útján, ekkor a közjegyző a személyazonosságot és a lakcímet igazoló okmányokról megfelelő záradékkal ellátott másolatot készít, továbbá az Azonosítási adatlap és kiemelt közszereplői nyilatkozatot is záradékkal kell ellátnia. Ez esetben a közjegyző által hitelesített és záradékkal ellátott eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni. Kérjük ügyeljenek arra, hogy a közjegyzői záradék tartalmazza azt, hogy a közjegyző a megjelent személy személyazonosságát személyesen ellenőrizte, pl. „személyazonosságát és lakcímét… igazolvánnyal igazolta” vagy „személyazonosságát az előttem felmutatott … igazolvánnyal és lakcímét ….. igazolvánnyal igazolta”.
  • Magyar külképviseleti hatóság képviselője előtt személyes megjelenés útján. Ez esetben a külképviseleti tisztviselő által hitelesített eredeti dokumentumot kell Pénztárunkhoz elküldeni.

(Szöveg utolsó módosítása: 2018.05.30. 07:37)

 

MKB Bank fiókhálózata

Az MKB Bank a Pénztár partnere, ezért az új belépők és a már pénztártagok részére a teljes banki fiókhálózatban (országosan 69 fiókban) elérhető a személyes ügyfél-átvilágítás.

Az Önhöz legközelebbi MKB fiókot ide kattintva keresheti meg.

Az MKB bankfiókokban más pénztárak részére is történik ügyintézés, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár nyomtatványát használják. Az ügyfél-átvilágítás dokumentumait az MKB fiók továbbítja a Pénztárhoz, de kérhető érkeztetett másolat a dokumentumokról.

 

Ügyfél-átvilágítási pontok

A nagyobb munkáltatók, szakszervezetek megkeresése és az egyeztetések folyamatosan történnek, több munkáltatónál, szakszervezetnél már előrehaladott egyeztetések folynak.

Az adott munkáltatónál elsősorban az ott dolgozó tagok személyes azonosítása oldható meg ("zárt pont"), de egyes helyek nyitottak a dolgozók hozzátartozói és egyéb pénztártagok irányában is ("nyílt pont").

Kérjük, hogy az ügyintézővel egyeztessenek időpontot. A munkáltatói pontok legalább 2014. év végéig működni fognak. Egyéb pénztártagok előtte érdeklődjenek arról, hogy a munkáltató területére beléphetnek-e.

Kérjük vegyék figyelembe, hogy az azonosítást végző kollégák főállásuk, napi munkájuk mellett végzik tevékenységüket, továbbá a nyári szabadságolás őket is érinti.

Kérjük, hogy az ügyintézővel a megjelenés előtt okvetlen egyeztessenek, és vegyék figyelembe, hogy általában munkaidőben elérhetők.

Az azonosítást végző kollégák kizárólag a személyes azonosítás végrehajtását végzik, egyéb tevékenységre (pl. ügyfélszolgálat, beléptetés, kifizetési igények átvétele) nem jogosultak.

Az ügyfél-átvilágítási pontok listáját folyamatosan aktualizáljuk  (a táblázat utolsó módosítása: 2019.01.04. 10:01).

Minden tag által elérhető, "nyílt" pontok:

Szervezet/helyszín Személy Telefonszám
EDF    
EDF DHE Kiskőrös telephely,
6200 Kiskőrös Petőfi út 110.

Dózsa-Szabó Mónika

H-P 07.00 - 15.00. óra között

(előzetes telefonos egyeztetés szükséges)

30-466-4734
VDSzSz területi irodák    
VDSzSz Miskolc Kassainé Csáki Katalin 70-455-0869
     
ÉMÁSZ Szakszervezet    
ÉMÁSZ Szakszervezet - Sárospatak
Sárospatak, Bláthy Ottó u. 2.

Németh Lászlóné

munkaidőben, előre egyeztetve

30-675-2704
ÉMÁSZ Szakszervezet - Miskolc
Miskolc, Dózsa Gy. u. 13.

Kovács József Lászlóné

munkaidőben, előre egyeztetve

46-535-191
ÉMÁSZ Szakszervezet  - Salgótarján
Salgótarján Rákóczi út 5., Pool raktár

Urvölgyi József

munkaidőben, előre egyeztetve

20-940-3428
     

Szolnok

Szolnok, Ady Endre u. 26. Mol székház

(portaszolgálatnál jelentkezni kell)

Serfőzőné Balogh Mária

8:00-16:00

70-373-4483
     

Munkáltatói, jellemzően "zárt" pontok:

 Munkáltató Személy Telefonszám
Mátrai Erőmű Zrt.     csak a munkavállalók részére  
Mátrai Erőmű Zrt. - Erőmű terület Hajduné Holló Edit 37-334-857
Mátrai Erőmű Zrt. - Erőmű terület Juhász Ágnes 37-334-930
Mátrai Erőmű Zrt. - Visonta bánya terület Juhász Magdolna 37-334-252
Mátrai Erőmű Zrt. - Bükkábrányi bánya terület Bekő Mihályné 49-535-468
Mátrai Erőmű Zrt. - Bükkábrányi bánya terület Szvercsok Zoltánné 49-535-449
     
Vértesi Erőmű Zrt. (MVM) csak a munkavállalók részére  
Vértesi Erőmű Zrt. jelenleg nincs partner  
     
MVM Csoport tagjai csak a munkavállalók részére  
MVM Partner András-Matisz Beáta 1-304-2961
MVM-Gter Bánki Faragó Katalin 20-546-0466
MVM (Bp. Szentendrei út) Budai Erika 20-325-1455
MAVIR Zrt. Wágnerné Varga Zsuzsanna

1-304-1956

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - Paks

Hanolné Féhr Krisztina

Csibiné Wiedeman Tünde

Ódor Csilla

hétfő-csütörtök: 7:15-14:30 között

péntek: 7:15-12:00 között

75-508-389

75-507-746

75-757-930

 

 

Dekoten Kft. - Paks

Bartháné Németh Anikó

20-455-0608

MVM KONTO Zrt. - Paks

Bognár Bianka

30-788-4610

MVM ERBE

Eklics Gyöngyi (Budapest)

Jäger Szilvia (Paks)

1-382-4828

20-299-2006

MVM Informatika Zrt.

(2016.02.15-től)

Nagy Gabriella (Paks)

 

20-241-0061
MVM OVIT    
OVIT Kelet Mo. (Felsőzsolca, Lőrinci, Kecskemét, Nyíregyháza)
Felsőzsolca, Arnóti bekötő út
Kemény Diána 46-584-135
VÜSZ Százhalombatta, Olajmunkás út 1. Jáger Ágnes 23-552-122
Keszthely, Hotel Ovit, Alsópáhoki út

Söveges Ildikó

(változó munkarendben, előzetes egyeztetés szükséges)

83/515-130,

20-933-1024

Paks MVM OVIT ERIG AGSZF Buglyó Annamária 75-506-798
OVIT Paks Zrt. Féhr Györgyné 20-244-9878

OVIT EGÜ

Kiskunfélegyháza, Csányi út 2.

Bense Anikó 70-320-6356
     
Egyéb erőművek csak a munkavállalók részére  
     
Tatabánya Erőmű Kft. Béres Károlyné (csak dolgozóknak) 20-954-6333
Tiszavíz Vízerőmű Kft.

Jakab Krisztina

(csak dolgozóknak)

20-390-1732

Tisza Erőmű Kft. - Tiszaújváros

Tiszújváros, Verebély László út 2.

Kovács Albertné

Kedden: 8:00-10:00 között, szerdán 14:00-16:00 között, előzetes egyeztetéssel

(CAPIN KFT,  Tisza Erőmű Kft., és volt AES Tisza Erőmű Kft. és volt AES Borsodi Energetikai Kft. dolgozói részére)

49-200-362
BAKONYI ERŐMŰ ZRT.
Ajkai Hőerőmű Munkavállalóinak Szakszervezete
Ajka Gyártelep, III. em., 310. sz. iroda

Hegedűs Tiborné

Kedd – Szerda – Csütörtöki napokon: 8,oo – 12, oo óráig

88-200-725

Soproni Erőmű Kft.

Sopron, Somfalvi út 3.

Horváth Istvánné

jelenlegi és korábbi dolgozók részére

H-Cs: 09:00-14:00

99-313-781

20-222-8281

Széphő Zrt.

8000. Székesfehérvár,

Honvéd u.1.

Igari Andrásné

Hétfő - Csütörtök 08:30-15:30 óráig

Péntek: 08:30-11:30 óráig

Minden esetben előzetes telefonos egyeztetés szükséges.

20-259-9069
Vértesi Erőmű Zrt.

Opsitos Istvánné

dolgozók részére

34 360-255

30-58 melllék

     
E.ON Hungária Zrt. területe csak dolgozók részére  
E.ON - Szombathely
(Szombathely, Puskás T. u.5. 2/2)

Kovács Ferencné

Kedden 08:00 - 11:00 óráig, csütörtökön 14:00-15:30 óráig, minden esetben telefonos egyeztetés szükséges

30-842-8294
E.ON - Veszprém
Veszprém, Vízvezeték u. 1. fsz.9.

Barcza Imréné

Hétfő 14:00-15:30, Csütörtök 07:30-15:30, Péntek 10:30-15:30

88-593-307
E.ON - Pécs
DÉDÁSZ Szakszervezeti Iroda
Pécs, Malomvölgyi út 2.
Póka Adriánné 30-705-1211
E.ON - Szekszárd
Szekszárd, Keselyűsi út 2
Szegedi Tiborné 30-378-3883

E.ON Siófok

Siófok, Kisfaludy utca 18.

Bauer Károlyné

szerda délelőtt 9-től 11 óráig (előzetes egyeztetés ajánlott)

30-378 3638
E.ON - Debrecen (Szakszervezeti iroda)

Bodnárné Daxner Szilvia

Hétfő és szerda 09:00-11:00 között

52-511-364

E.ON - Berettyóújfalu

Lovász László

30-378-2916

E.ON - Nyíregyháza
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 53.

Györkiné Tarjányi Katalin 30-378-2404
     

MOL Nyrt. és MOL csoport tagjai HR irodái

csak a munkavállalók részére

 

MOL Nyrt. - Algyő

6750 Algyő, Dr Juratovics Aladár Irodaépület Fsz.

HR iroda

Hétfő, szerda, péntek

8:00-tól 12:00-ig és 12:30-tól 15:00-ig

-

MOL Nyrt. - Almásfüzítő

2931 Almásfüzítő, Fő út 21.
EBK épület 14-es szoba

HR iroda

Minden munkanap 10:00-14:00-ig

-

MOL Nyrt. - Budapest I.

1117 Budapest,
Október huszonharmadika. u. 18.
Olajtervi porta Fszt.

HR iroda

Minden munkanap 9:00-től 14:00-ig

-

MOL Nyrt. - Budapest II.

1117 Budapest,
Budafoki út 79.
Agrober épülete Fsz. 36-os szoba

HR iroda

Minden munkanap 9:00-től 14:00-ig

-

MOL Nyrt. - Kardoskút

5945 Kardoskút, Ipartelep
Barak épület Fsz.

HR iroda

Csütörtök 8:00-tól 14:00-ig

 

-

MOL Nyrt. - Kiskunhalas

6400 Kiskunhalas, Olajbányász u 7.
D. Barak épület

HR iroda

Hétfő, Szerda, Csütörtök, Péntek
8:00-tól 14:00-ig

-
MOL - Nagykanizsa
Nagykanizsa, Múzeum tér 2/b. I. em.  110.

Horváth Sándorné

munkaidőben, előzetes egyeztetéssel

70-373-3254

MOL Nyrt. - Százhalombatta

2443 Százhalombatta,
Központi Irodaépület 143-as szoba

HR iroda

Minden munkanap

7:00-től 7:30-ig és 10:30-tól 14:30-ig

-
MOL Nyrt. Tiszaújváros I. iroda
3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti u. 1.
TIFO Központi irodaház I. emelet 116-os szoba

Kedd, Péntek 11:00-tól 14:00-ig

-
TVK Nyrt.- Tiszaújváros
Központi Laboratórium épület
I. emelet

Kedd 8:00-tól 12:00-ig és
13:00-tól 14:00-ig

Szerda 8:00-tól 13:00-ig és
14:00-tól 15:00-ig

Csütörtök 8:00-tól 12:00-ig és
13:00-tól 15:00-ig

Péntek 9:00-tól 12:00-ig és
13:00-tól 15:00-ig

-

Mol Nyrt. - Zalaegerszeg

Zrínyi Miklós út 6.

Simon Zoltánné

(előzetes egyeztetéssel)

20-974-9197
     

Olajterv Zrt.

Budapest, Galvani u. 44.

Sztasák Tamásné, dolgozók részére

7:30-16:00 között

1-453-6484

Oldal tetejére