Híreink

Vissza a főoldalra

Küldöttközgyűlési beszámoló (2018 december 19)

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2018. december 17-én – a küldöttek nagyarányú részvételével – tartotta küldöttközgyűlését, amelynek fő témája a 2019-2021. évi pénzügyi terv elfogadása, illetve vezető tisztségviselők választása volt.

A küldöttek meghallgatták az előterjesztőket, az Ellenőrző Bizottság, a könyvvizsgáló és az aktuárius véleményét, majd elfogadták a Pénztár pénzügyi tervét. A terv érzékeny pontja a tagdíjbevételek várható alakulása, de a Pénztár bízik benne, hogy a villamosenergia-ipari munkáltatók és az érdekvédelmi szervezetek egyeztetése eredményeként a 2019-tól adóköteles munkáltatói pénztári tagdíjhozzájárulás mértéke továbbra is kedvezően alakul. 

A küldöttek – a Pénztárért végzett sokéves értékes szakmai munkát megköszönve – elfogadták dr. Kiss Mihály igazgatótanácsi tag, Lados Tibor ellenőrző bizottsági elnök, Máthéné dr. Bertók Judit és Szabó Péter ellenőrző bizottsági tagok lemondását.

2018. december 18-ától a Küldöttközgyűlés Lados Tibort az Igazgatótanács tagjává, Hatvani Jácintot az Ellenőrző Bizottság tagjává és elnökévé, Kissné Horváth Mariannát és Vázsonyi Viktóriát az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta. Az új tisztségviselők hagyományosan a nagyobb iparági munkáltatók dolgozói köréből kerültek ki. További személyi döntés keretében a könyvvizsgáló megbízatása 2 évvel meghosszabbításra került.

A Küldöttközgyűlés meghallgatta és elfogadta az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság előző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról szóló beszámolóját, továbbá megismerte az előző Küldöttközgyűlés óta végrehajtott ingatlan-tranzakciókat. Az Igazgatótanács beszámolt továbbá a Befektetési Politika 2018. december 1-jével bekövetkezett változásáról. A Választható portfóliós rendszer szabályzatában kisebb technikai módosításokról döntöttek a küldöttek, amely a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően lép hatályba.

Alapszabály módosítás nem történt, mivel az elmúlt időszakban nem történt olyan jogszabályi és belső változás, amely ezt indokolta volna.

Oldal tetejére