Híreink

Vissza a főoldalra

Küldöttközgyűlési meghívó (2018 május 8)

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2018. május 24-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés helye: NOVOTEL Budapest Hotel, Zsolnay terem (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Napirend:

1. Alapszabály módosításának elfogadása
2. 2017. évi éves beszámoló:

a) Döntés a tartalékok közötti átcsoportosításról

b) A Pénztár Igazgatótanácsának 2017. évi beszámolója, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról.

c) A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2017. évi beszámolója és egyben jelentése a 2017. évi éves beszámolóról, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról.

d) A Pénztár 2017. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, az ingatlan értékelő, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.

3. Az Ellenőrző Bizottság tagjának lemondása és az Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztása
4. Az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének megállapítása
5. Választható Portfólió Rendszer Szabályzatának módosítása
6. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
7. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról
8. A Pannónia Nyugdíjpénztár és egy másik nyugdíjpénztár összeolvadás útján történő egyesülése vonatkozásában az együttműködési megállapodás ismertetése és a 2017. december 14-i alábbi küldöttközgyűlési döntések megerősítése, szükség esetén módosítása:

a) Döntés a Pannónia Nyugdíjpénztár és egy másik nyugdíjpénztár összeolvadás útján történő egyesüléséről (egyesülési szándék kinyilvánítása), az egyesülés és a vagyonmérleg-, vagyonleltár tervezetek fordulónapjáról, az egyesüléssel érintett pénztárakról.

b) Döntés az egyesüléshez szükséges független könyvvizsgáló személyéről.

9. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel a küldöttek, pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2018. május 24. 10.15 óra a fenti helyen és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2018. május 16-tól a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben. (1072 Budapest Nyár u. 12.)

Budapest, 2018. május 8.

 

Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Oldal tetejére