Fordulónapra vonatkozó szabályok

Amennyiben nem jelöl meg fordulónapot, akkor a váltás fordulónapja az aláírt igény pénztárhoz történő beérkezése napját követő 5. munkanap lesz.

Ön meghatározhatja a váltás napját, amely azonban nem lehet korábbi, mint az igény beérkezését követő 5. munkanap, és nem lehet későbbi, mint az igény beérkezését követő 45. nap.

Amennyiben az igény a megjelölt fordulónapot megelőző 5 munkanapon érkezik a Pénztárhoz, a váltási igényt a Pénztár a beérkezés napját követő 5. munkanappal, mint fordulónappal teljesíti.

Érvényes portfólió váltási nyilatkozat a megjelölt fordulónap előtt 2 munkanappal írásban, vagy az Alapszabály 3.11 pontja szerinti elektronikus úton vonható vissza.