Fordulónapra vonatkozó szabályok

Amennyiben nem jelöl meg fordulónapot, akkor a váltás fordulónapja az aláírt igény pénztárhoz történő beérkezése napját követő 10. munkanap lesz.

Ön meghatározhatja a váltás napját, amely azonban nem lehet korábbi, mint az igény beérkezését követő 10. munkanap, és nem lehet későbbi, mint az igény beérkezését követő 45. nap.

Amennyiben az igény a megjelölt fordulónapot megelőző 10 munkanapon érkezik a Pénztárhoz, a váltási igényt a Pénztár a beérkezés napját követő 10. munkanappal, mint fordulónappal teljesíti.

Érvényes portfólióváltási nyilatkozat a megjelölt vagy számított fordulónapot megelőző 5. munkanapig, kizárólag írásban vonható vissza.