Kedvezményezett

Kedvezményezett jelölés

A Pénztártag halála esetén az egyéni számla a hagyatékának nem része.

A Pénztártag halála esetére a Pénztár Alapszabálya szerint belépéskor vagy később, a tagsági jogviszonya alatt bármikor egy vagy több természetes személy kedvezményezettet jelölhet. A kedvezményezett jelölés a tagsági jogviszony fennállása alatt módosítható és visszavonható.

A kedvezményezett jelölés bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban tehető meg. A Pénztár által rendszeresített nyomtatvány kitöltve, aláírva és két tanúval hitelesítve megfelel a bizonyító erejű magánokirati követelményeknek.

A kedvezményezett jelölés a Pénztár tudomásulvételével lép hatályba, a jelölés időpontjára visszamenőleges hatállyal. A Pénztár a jelölés tudomásulvételét a záradékolt kedvezményezett jelölés egy másolati példányának megküldésével igazolja vissza.

Amennyiben a Pénztártag haláláig nem jelölt kedvezményezettet, vagy a jelölés a törvény szerint hatályát vesztette, akkor kedvezményezettnek a tag – közjegyzői eljárásban megnevezett – természetes személy törvényes öröklés szerinti örökösét kell tekinteni, örökrésze arányában. Az örökös jogállása a kedvezményezettel megegyezik. (A törvényes Örökös válik automatikusan a Kedvezményezetté.) Ha a Pénztártagnak a törvényes öröklés rendje szerint természetes személy örököse nincs, akkor az öröklés alá eső összeg a Pénztárra, a tagokra száll át.

A kedvezményezett jelölés még törvényes örökös megjelölése esetén is célszerű, mert szükség esetén a kifizetés sokkal egyszerűbb és gyorsabb: nem kell a hagyatéki végzésre várni, mivel azt nem kell benyújtani, elegendő a halotti anyakönyvi kivonat másolatának benyújtása a kifizetési igény mellé.

Hasznos tudnivalók:

 • Amennyiben pénztári nyomtatványt használ, a kitöltött és aláírt nyomtatványt két tanúval kell aláíratni. Kérjük figyeljen rá, hogy a tanúk nem lehetnek sem a megjelölt kedvezményezettek, sem a jelölést benyújtó pénztártag.
 • Háromnál több kedvezményezett egyidejű megjelölése esetén egyszerre több nyomtatványt kell felhasználni.
 • Kérjük ügyeljen arra, hogy a kedvezményezés aránya a kedvezményezetteknél összesen 100% legyen.
 • A benyújtott kedvezményezett jelölést a Pénztár 15 napon belül visszaigazolja.

 

Kifizetés kedvezményezett részére

A kedvezményezett (örökös) az alábbiak szerint rendelkezhet az elhunyt pénztártag önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításáról:

 1. Egyösszegben, adómentesen kérheti a kifizetést
 2. Tagdíjfizetés folytatásával, vagy anélkül a Pénztárban hagyhatja.
 3. Átutaltathatja más önkéntes nyugdíjpénztárban levő egyéni számlájára.

A 2. pontbeli esetekben a kedvezményezett várakozási idejébe beszámítódik (összeadódik) az elhunyt pénztártag várakozási ideje.

A kedvezményezettnek a kifizetéshez be kell nyújtani:

 • kifizetési igényt (Nyomtatvány és tájékoztató a nyomtatványok menüpontól letölthető)
 • a halotti anyakönyvi kivonat másolatát
 • örökösi minőség  esetében a fenti dokumentumokon túl a jogerős Hagyatékátadó végzés vagy Örökösödési bizonyítvány másolatát
 • kiskorú kedvezményezett (örökös) esetében a Nyomtatvány tájékoztató részében szereplő dokumentumokat

Felhívjuk a figyelmet, hogy kedvezményezett (örökös) részére történő kifizetés csak a személyes ügyfél-átvilágítás végrehajtását követően történhet!

 

Oldal tetejére