Tisztségviselők

Igazgatótanács

Vokony János

Vokony János IT elnök (Mosonmagyaróvár, 1951)

Iskolai végzettségem közgazdasági szakokleveles mérnök. A közép- és felsőfokú tanulmányaimat Budapesten végeztem. Az Édász Rt.-nél vállaltam munkát, különböző beosztásokban dolgoztam itt műszaki, közgazdasági területeken. Közben 1994-ben megalakult iparági önkéntes nyugdíjpénztárként a Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztára. Az alakuló közgyűlésen az igazgatótanács tagjává, majd a 2002. évi tisztújító közgyűlésen az igazgatótanács elnökévé választottak. Megbízatásomnak igyekeztem maradéktalanul megfelelni, pénztárunkat a kiegyensúlyozott működés, átlagot meghaladó hozamok és ügyfélbarát működés jellemzi. Ezen eredményeinket szeretném megőrizni és a továbbiakban erősíteni.

Gál Rezső

Gál Rezső (Budapest, 1954)

Középfokú és felsőfokú iskoláimat Budapesten végeztem. 1979-től 1985-ig üzembehelyező-mérnöki beosztásban a Paksi Atomerőműben dolgoztam. Ennek kapcsán megszereztem a reaktor operátori szakvizsgát is. 1985-91-ig a Paksi Atomerőmű szakszervezeti vezetője voltam. 1991-től napjainkig - azaz négy választási cikluson keresztül - a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének vagyok az elnöke. 1995-ben fontos kérdésnek tartottam, hogy az Ágazati Kollektív Szerződésbe a nyugdíjpénztár munkáltatói támogatása bekerüljön. 1998-ban létrehozója voltam a villamosenergia-ipari önsegélyező pénztárnak, melynek megszűnéséig igazgatótanácsi tagja voltam. A Villamosenergia-ipari Társaságok Nyugdíjpénztárának tevékenységét a VDSZSZ és személy szerint én is megalakulása óta figyelemmel kísérjük. A jövőt illetően fontosnak tartom a kiegyensúlyozott együttműködést, az átlagot meghaladó hozamok elérését. A pénztár munkájának további fejlődését kész vagyok személyes munkámmal elősegíteni.

Lados Tibor

Lados Tibor (Gyöngyös, 1958)

1983-ban végeztem el a Budapesti Műszaki Egyetemet, mint okleveles építőmérnök. Tanulmányaimat 2000. és 2010. között akkreditált felnőttképzési programokon folytattam, ahol közgazdasági másoddiplomát és Ph.D fokozatot szereztem. Ezen kívül szakmérnöki és ingatlanforgalmi szakértő végzettséggel rendelkezem. 2006-2007-ben HR menedzsment képzésen vettem részt Németországban.

Pályafutásomat a Gagarin Hőerőmű Vállalatnál kezdtem, majd 1992-től – az utódként létrejött – a Mátrai Erőmű ZRt-nél töltöttem be vezetői pozíciókat különböző szakterületeken, jelenleg humánerőforrás igazgatóként dolgozom.

1994. és 2015. között a Gyöngyös város tulajdonában lévő vállalatoknál láttam el Felügyelő Bizottság elnöki, illetve Igazgatóság elnöki pozíciókat.

2016. júliusától 2018. szeptemberéig az MKB Bank Zrt. felügyelő bizottságának tagja voltam.

2011. évtől a Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának tagja voltam, majd 2012. decemberében az Ellenőrző Bizottság elnökévé választottak. 2018. december 17-étől ismét az Igazgatótanács tagja vagyok..

 

Nagy Sándor

Nagy Sándor (Gyula, 1971)

1971-ben születtem Gyulán. Nős, két gyermek apja vagyok. A középfokú tanulmányaim elvégzése után 1991-ben a Dél-Magyarországi Áramszolgáltatónál kezdtem dolgozni műszaki területen.  10 év szakszervezeti tagság után 2001-ben kapcsolódtam be a szakszervezetünk vezető testületének munkájába a békéscsabai terület küldötteként. 2004-óta a társaságunk Üzemi Tanácsának elnöki teendőit is ellátom. 2007-ben a Társaságcsoport szintű Üzemi Tanácsunk megalakulása óta függetlenített tisztségviselőként látom el feladataimat. 2009. január 1-jétől a DÉMÁSZ Szakszervezet vezető elnökeként dolgozom a kollégáim érdekeinek védelmében. Időközben felsőfokú közgazdasági tanulmányokat folytatok, melyeket jól tudok kamatoztatni a mindennapi érdekvédelmi munkám során. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben a Nyugdíjpénztárunk megítélése a kedvezőtlen hozammutatók miatt kissé romlott. Aktív munkámmal szeretném segíteni a korábbi kedvező és pozitív megítélésünk visszaszerzését.

dr. Széki Zsuzsanna

dr. Széki Zsuzsanna (Nagykanizsa, 1951)

A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1975-ben közgazdász, 1981-ben szakközgazdász, majd 1983-ban közgazdász doktori diplomát szereztem.

1975-tól dolgozom az olajiparban (a MOL jogelődjénél, ill. a MOL-ban) először közgazdasági majd a humán szakterületen. Szakmai munkám kiemelkedő eleme a MOL egységes Kollektív Szerződésének és a cafeteria rendszer 1996 évi kialakítása volt.

1995-ben hoztuk létre a MOL önkéntes nyugdíjpénztárát, mely Igazgatótanácsának azóta is elnöke voltam.
2003-tól a Pénztár független pénztárrá vált és MOBILITÁS néven működött.
A Pénztár működése 1998-2002 között magán ágazattal is kiegészült, amely 2002-ben az ING pénztárába olvadt be.

2004-2010 között a MOBILITÁS Plusz Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsának is tagja voltam.

Pénztárainkat mindenkor a kiegyensúlyozott, ügyfélbarát működés és az innovatív befektetési politika jellemezte.

A MOBILITÁS Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa kiemelt figyelmet fordított a jövőbeni hatékony működés elemzésére és 2012-ben a pénztártagok hosszú távú érdekei szem előtt tartásával döntött a Pannónia Pénztárba való beolvadásról.

A több mint 15 éves pénztári tapasztalatommal és munkámmal szeretnék aktívan hozzájárulni az Igazgatótanács és a Pénztár eredményes és hatékony tevékenységéhez.
 

Ellenőrző Bizottság

Hatvani Jácint EB elnök

Hatvani Jácint EB elnök (Pécs, 1984)

1984-ben születtem Pécsett. Kereskedő, villanyszerelő és marketing- és reklám ügyintéző szakmák megszerzése után humán területen folytattam tanulmányokat, diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési karán, Humánszervező szakon szereztem.

2010-től dolgozom a Paksi Atomerőmű Zrt.-ben, ahol az érdekképviselet területén több beosztásban is dolgoztam. 2015. tavaszától a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezetének az elnöke, továbbá az MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetségének elnökhelyettese és az EVDSZ elnökségi tagja vagyok. 2015. márciustól tagja vagyok az Atomerőmű felügyelőbizottságának.

A nyugdíjpénztári kötődésem régi, 2017-től 2018. decemberéig a Pénztárban küldötti megbízatást vállaltam. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának tagjává és elnökévé 2018. december 17-én választottak meg.

Kissné Horváth Marianna

Kissné Horváth Marianna (Békéscsaba, 1961)

Okleveles adótanácsadói képesítéssel rendelkezem és a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen Ipar tervező-elemző szakon szereztem egyetemi diplomát.

23 évig a Kossuth Nyomda Zrt.-nél dolgoztam, ahol humánpolitikai vezetőként kerültem kapcsolatba az önkéntes nyugdíjpénztári mozgalommal. 1996-tól 2006-ig a Kossuth Önkéntes Nyugdíjpénztár igazgatótanácsi tagja voltam, majd 2007-től - a Kossuth Önkéntes Nyugdíjpénztár Mobilitás Nyugdíjpénztárba történő beolvadását követően - a Mobilitás Nyugdíjpénztár igazgatótanácsának tagjaként tevékenykedtem. Jelenleg a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. tanácsadó igazgató helyettese vagyok.

A Pannónia Nyugdíjpénztárban a Mobilitás Nyugdíjpénztár beolvadása óta (2012) tag vagyok, pótküldötti megbízatást is vállaltam. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának tagjává 2018. december 17-én választottak meg.

Téglás József

Téglás József (Környe, 1958)

A középiskolai érettségit követően is folyamatos át- és továbbképzéseken vettem rész. A 33 éve dolgozom Vértesi Erőmű ZRt-nél és jogelődjénél, 1989-től és jelenleg is a DUVISZ szakszervezeti vezetője vagyok. 1994-ben a VDSZSZ Szövetségi Vezetésének tagjaként, sikeresen alakítottuk és szerveztük meg az iparág Önkéntes Nyugdíjpénztárát. Sajátunknak érezve, szerveztük az Oroszlányi, Bánhidai, Tatabányai, Dorogi Erőművek és bányák pénztártagságát. A 2002. évi tisztújító Közgyűlés az Ellenőrző Bizottság tagjává választottak. A pénztár magán ágazatának kialakítása újabb kihívást jelentett a számunkra – még nem sejtettük, hogy az „államosítást” követően megmaradt tagjainkért folytatott küzdelmünk, lesz az igán embert próbáló feladat.
Munkám során részt vettem az ágazati Vitamin Egészség és Önsegélyező pénztárak létrehozásában, működésük kialakításában és az VBKD ÖSP Ellenőrző Bizottság munkájában.
Az EB a munkája során, a törvényesség és a közgyűlési elvárások maradéktalan betartása mellett, határozataival, észrevételekkel és véleményekkel segítette a mindenkori Igazgatótanács munkáját. A közelmúlt feladatai közül kiemelhető a belső szabályzatok megalkotása, változtatási igények átvezetése, és azok működésének figyelemmel kisérése. Meglévő törekvéseink mellett, új kihívást jelen az önkéntes pénztárak együttműködését és esetleges beolvadását elősegítő tárgyalások sikeres folytatása mellet a magán pénztár hosszú távú működésének megteremtése. Célunk; a cégcsoport együttműködő partnere ként a Pannónia Nyugdíjpénztár alapértékeinek, eredményeinek megőrzése és a pénztár tovább erősítése.

Dr. Tölli László

Dr. Tölli László (Debrecen, 1966)

1966-ban születtem Debrecenben, jelenleg is ott élek a feleségemmel és a két lányommal.
1987-ben szereztem tűzvédelmi mérnöki diplomát az Ybl Miklós Főiskolán, amellyel el is helyezkedtem a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalatnál. A munkahelyem támogatásával előbb munkavédelmi szakmérnöki, majd humánerőforrás gazdálkodó egyetemi tanulmányokat folytathattam, 2004-ben pedig a jogi egyetemet is elvégeztem. A munkáltatóm időközbeni átszervezései következtében különböző beosztásokban tevékenykedtem, elsősorban a biztonságtechnikai/humán szakterületen, jelenleg az E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. alkalmazottjaként. 1997-től 2010-ig óraadóként a Gábor Dénes Főiskolán oktattam. 2007 óta munkahelyi szakszervezeti titkári feladatokat is ellátok, tagja vagyok az EVDSZ Etikai Bizottságának.
A VIT Nyugdíjpénztárnak a megalapítása óta részese vagyok. Közreműködöm a nyugdíjpénztár Képviseleti Testületének munkájában, legutóbb az Alapszabályzat módosításában vállaltam szerepet.
Az Ellenőrző Bizottság a nyugdíjpénztár legfontosabb belső kontroll testülete, ezért nagyon fontos, hogy annak tagjai megfelelő felkészültséggel, tudással és tapasztalattal rendelkezzenek a legmagasabb szintű szakmai munka elvégzéséhez. 

Vázsonyi Viktória

Vázsonyi Viktória (Miskolc, 1966)

A Miskolci Egyetemen szereztem gépészmérnöki diplomát és azt követően a Mátrai Erőműnél kezdtem dolgozni a rekonstrukciós folyamat mérnöki tevékenységében, majd a közgazdász diploma birtokában kerültem az üzlet közelébe. Gazdasági pályafutásom először társasági biztosítási megbízotti tevékenységgel, majd 2000-től a hazai villamosenergia-piaci liberalizáció fejlődésének, aktív piaci működésével folytatódott.

A liberalizált piacon a kezdetektől energia kereskedelemmel foglalkozom, jelenleg igazgatói pozícióban. A fő tevékenységünk az erőmű által megtermelt villamosenergia értékesítése, de e mellett kockázat kezelési okból a kereskedelemi folyamatoknak is aktív szereplői vagyunk, beleértve a CO2 és a gáz termékeket is.

Két felnőtt gyermekem van, akik szintén a mérnöki és a közgazdász pályát választották.

Fentiek mellett a nagyerőművek szakmai érdekképviseletét a Mavir Kereskedelmi Szabályzati Bizottságában látom el, ezentúl a Magyar Villamosenergia Kereskedők Szövetsége korábbi Elnökségének, jelenleg a Felügyelő Bizottságának a tagja vagyok.

A Pannónia Nyugdíjpénztárnak régóta tagja vagyok, az Ellenőrző Bizottság tagjának 2018. december 17-én választottak meg.

Pellei József ügyvezető

Pellei József ügyvezető (Miskolc, 1969)

A Janus Pannonius Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási Szakán végeztem 1992-ben, ugyanitt a Monetáris politika és intézmények szakirányát, illetve az Állam- és Jogtudományi Kar jogi szakokleveles közgazdászképzését is elvégeztem. Emellett a Nemzetközi Bankárképző Központ Befektetés elemzői kurzusát 2001-ben fejeztem be. A pécsi University of Arizona Gazdaság fejlesztési központ után a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaságnál dolgoztam a Humángazdálkodási osztályon, majd a Privatizációs és Tőkepiaci irodán és a Forrás Allokációs Főosztályon. 2002-től a MOBILITÁS Nyugdíjpénztár ügyvezetője voltam, melyet 2008. novemberétől váltottam fel a VIT Nyugdíjpénztár ügyvezetői székével. Korábban több tisztséget is betöltöttem a pénztári szektorban: Önsegélyező Pénztárszövetség elnöke, a MOBILITÁS Önsegélyező Pénztár Igazgatótanácsi tagja és az ING Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Ellenőrző Bizottsági tagja voltam. Nős vagyok, két gyermekem van.

Oldal tetejére