Bemutatkozás

A Pénztár története


A VIT Nyugdíjpénztár 1994 decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére és támogatásával. Tagjaink létszámnövekedése minden képzeletet felülmúlt: 1995 végére a pénztárnak már 22 ezer, míg 2006 végére 43 ezer tagja volt. A Pénztár évekig a legnagyobb munkáltatói hátterű nyugdíjpénztárnak számított, mind a létszámot, mind pedig a - szintén látványos ütemben gyarapodó - vagyont tekintve. Az 1997-es magánpénztár-alapítással a zárt iparági pénztárból egy úgynevezett nyílt pénztár lett, vagyis minden belépő számára szabad volt az út.

A Pannónia Nyugdíjpénztár megalakulása óta önállóságra törekszik, vagyis arra, hogy külső segítség, támogatás nélkül hosszú távon tudjon működni. A Pénztár munkáltatói kezdeményezésre és munkáltatói támogatással alakult, a munkáltatók többsége pedig a magánnyugdíjpénztár megalakításához is hozzájárult anyagilag.

A változó gazdasági és pénztárpiaci körülményekhez igazodva a Pénztár küldöttközgyűlése 2011. május 24-én határozatával jóváhagyta a VIT Nyugdíjpénztár és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodását.

A Pénztár közös küldöttgyűlése elfogadta továbbá a Pénztár elnevezésének „Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja”, rövid nevén Pannónia Nyugdíjpénztár elnevezésre történő módosítását is. A Pénztár ezzel egy új márkanév alatt jelenik meg a pénztári piacon

A Pannónia Nyugdíjpénztár tagsága alapvetően a villamosenergia-ipari és a bányaipari munkáltatók dolgozóiból és családtagjaikból kerül ki, de a Pénztár 2011 első felében célul tűzte ki az aktívabb piaci szerepvállalást: integrátori szerep és intenzív nyitás az ágazaton kívüli munkavállalók felé.

A Pénztár a magánnyugdíjpénztárakat érintő 2010-2011. évi kormányzati átalakítások után is elkötelezett volt a magánnyugdíjpéntári ágazat iránt. A Pénztár taglétszáma 2011. március 1-jével 2.000 fő alá csökkent, ezért a működési tevékenységi engedély megtartása érdekében intenzív partnerkeresést követően 2011. október 1-jével beolvasztotta a Postás és Évgyűrűk magánnyugdíjpénztárakat. A magánágazat taglétszáma így 3.500 fő fölé emelkedett, amely a 2012. május 31-ét követő újabb visszalépési lehetőség lezárultát követően mintegy 2.550 főre csökkent. A magánágazat a változatlan jogszabályi feltételek mellett sajnos már nem tudott hosszabb távon működni, 2013. július 1-jén - biztonságos anyagi feltételek mellett - elindult az ágazat végelszámolása. A végelszámolást lezáró közgyűlés 2014. augusztus 14-én került megtartásra.

A magán ágazat megszűnését követően az önkéntes ágazat önállóan működik tovább. A Pénztár egyágazatos modellben önkéntes nyugdíjpénztárként folytatja tevékenységét, mint 1998. előtt.

 

2012. április 1-jével az önkéntes nyugdíjpénztári ágazat erősödött: stratégiai jelentőségű döntés eredményeként a Mobilitás Független Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadt a Pannónia Nyugdíjpénztárba. A beolvadással a Pénztár az olaj-és gázipari ágazatokban a legjelentősebb pénztárrá vált.

A Pannónia önkéntes ágazatának taglétszáma a beolvadással mintegy 7.400 fővel, tagi vagyona mintegy 13,2 Mrd forinttal növekedett. A beolvadással az önkéntes ágazat tovább erősödött, taglétszáma meghaladta a 36 ezer főt, vagyona megközelítette a 70 Mrd forintot.

2013 júliusában a XI. kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztárának beolvadása történt meg, így 340 fővel ismét bővült a pénztár taglétszáma.

2015. július 1-jén a QUAESTOR Önkéntes Nyugdíjpénztár beolvadása erősítette Pénztárunkat, biztonságos működési hátteret biztosítva a quaestoros tagoknak.

Pénztárunk a beolvadásokra nyitott, a befogadó pénztári szándékkal a Pénztár további növekedését elősegítve.

2017. végére a 38 pénztár által képviselt önkéntes nyugdíjpénztári szektorban a Pannónia Nyugdíjpénztár a vagyonát tekintve az 6., létszámát tekintve a 9. helyen áll.

A Pénztár tagjainak vagyona 2017. december 31-én elérte a 110 Mrd forintot, taglétszáma a 35 ezer főt.

 

Oldal tetejére