Tagi kölcsön

Az egyéni számla fedezete mellett igényelhető kölcsön, amelynek előnye, hogy a kölcsön fedezetéül zárolt egyéni számla-rész hozama továbbra is változatlanul a pénztártagot illeti.

 

Tagi kölcsön igénylés feltételei

Tagi kölcsönt igényelhet az alábbi feltételeknek megfelelő tag:

 • Az igénylés időpontjában 3 év (36 hónap) várakozási ideje már letelt
 • Nincs a pénztárnál folyamatban lévő tagi kölcsöne, szolgáltatási, átlépési, kilépési kérelme, tagi lekötése
 • Korábban igénybevett kölcsönét visszafizette (visszanemfizetett és a tartozás egyéni számáról történő levonását követően újabb tagi kölcsön nem igényelhető)
 • Rendelkezik bankszámlával, vállalja a bankszámláról történő törlesztést
 • Nincs tagi lekötése

Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy a kifizetés teljesítéséhez szükséges az ügyfél-átvilágítás megléte, melyről bővebben az Ügyfél-átvilágítás menüpontban olvashatnak.

 

A tagi kölcsön kondíciói

 • Igényelhető összeg: legalább 30.000 Ft, de legfeljebb az igényléskori egyenleg 30 százaléka ezer Ft-ra kerekítve
 • Futamidő: 12 hónap
 • Törlesztés módja: egyszeri végtörlesztéses törlesztés
 • Kamat: Fix, a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5 százalék , amely a teljes futamidő alatt változatlan
 • Folyósítási díj: 3.000 Ft, (az igényelt összegből folyósításkor kerül levonásra)
 • Késedelmi kamat: A tagi kölcsön szabályzat szerint
 • Folyósítás: A kölcsön folyósítása az igénylésen megjelölt bankszámlára történik, postai úton nem lehetséges. A kölcsön kérelem elbírálásának eredményéről és a folyósításról a pénztár levélben küld tájékoztatást. Ebben az értesítőben szerepel a folyósított összeg, a kölcsön lejárata, kamata és a bankszámla száma, melyre a törlesztést teljesíteni kell.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • A kitöltött igénylőlap eredeti, aláírt példánya (a Nyomtatványok menüből letölthető)
 • Az igénylő személyazonosságát igazoló okirat és lakcímkártya másolata

 

Igénylés módja

 • Igényét küldje el postán címünkre: 1441 Budapest, Pf.: 50, vagy
 • Fáradjon be személyesen ügyfélszolgálatunkra: 1072 Budapest, Nyár u. 12.

 

A kifizetés időpontja

 • Tárgyhó 15-ig beérkezett igényeket tárgyhó 20-ig elbírálja a pénztár, majd pozitív bírálat esetén 3 munkanapon belül folyósításra kerül a kölcsön
 • Tárgyhó 15-e után beérkezett igényeket tárgyhónapot követő hónap 20-ig elbírálja a pénztár, majd pozitív bírálat esetén 3 munkanapon belül folyósításra kerül a kölcsön

 

Egyéb tudnivalók

 • A tagi kölcsön nem előleg! Ha a tag nem fizeti vissza, a fennálló tőke- és kamattartozással, valamint a késedelmi kamatokkal a pénztár megterheli az egyéni számlát. Ezután az összeg után 15 % személyi jövedelemadó és 19,5 % egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is keletkezik (2018. évben), melyet a tagnak kell bevallania és megfizetnie, nem vonható le az egyéni számláról!
 • Ha a tag nyugdíjba megy és teljes összegű kifizetés igényléssel él, vagy a tíz év elteltével kiveszi a számláján felhalmozott teljes egyenleget, és abból törleszti a még le nem járt tagi kölcsönt, akkor is kell adóznia (kifizetés esetén automatikusan levonjuk a fennálló tartozást). Ebben az esetben az egyenleg tőkerésze adózik, illetve a vissza nem fizetett tagi kölcsön összege is adókötelessé válik.
 • A pénztár külön bankszámláról folyósítja a tagi kölcsönt, és a kölcsön visszafizetése is csak erre a számlára lehetséges (ez nem ugyanaz a bankszámla, amelyre a tagdíjat kell fizetni). A nem a tagi kölcsön számlára érkező befizetéseket a pénztár tagdíjként írja jóvá az egyéni számlán, ezért kérjük, hogy körültekintően adja meg az átutalási megbízást bankjának!

 

A tájékoztatás nem teljeskörű, a tagi kölcsön részletes szabályai az Alapszabály mellékletét képező Tagi kölcsön szabályzatban találhatók.

Oldal tetejére