10 éves tagság után

Az önkéntes nyugdíjpénztár nyugdíjcélú megtakarítás, de...

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alapvető funkciója, és Pannónia Nyugdíjpénztár elsődleges célja nyugdíjszolgáltatás (nyugdíj-kiegésztő szolgáltatás) nyújtása. Adódhatnak azonban olyan élethelyzetek, amikor a nyugdíjcélú megtakarításhoz történő "idő előtti hozzányúlás" indokolható. Erre a kötelező 10 éves várakozási idő letelte után nyílik meg a lehetőség, amikor akár adómentes kifizetés is igényelhető.

A várakozási idő lejártát követően - de még a nyugdíjkorhatár betöltése előtt! - az aktuális megtakarítás egy részét vagy akár egészét is fel lehet venni, és folytatni lehet a felhalmozást. Az ilyen pénzfelvétel ismétlődhet, két felvétel között azonban legalább három évnek el kell telnie. A várakozási idő letelte után bármikor az egyéni számla meg is szüntethető, ekkor a tagság megszűnik és a teljes egyenleg kifizetésre kerül. Nyilvánvaló, hogy ezzel csak rendkívüli élethelyzetben célszerű élni: egyrészt az adókötelezettség miatt, másrészt mert ekkor a nyugdíjcélra összegyűjtött más céllal kerül felhasználásra.

Kifizetési igény esetén célszerű mindenképpen végiggondolni az egyéb lehetőségeket, és csak végső esetben a pénztári, nyugdíjcélú megtakarításból felhasználni. A személyi jövedelemadó (SZJA vagy adó) és a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) teher miatt különösen érdemes megvizsgálni a tagi kölcsön igénylés lehetőségét, akár kifizetéssel kombinálva, törekedve az optimális kifizetési formára.

 

A várakozási idő

A várakozási idő az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 2. § (4) bek. c) pontja szerint a belépéstől számított 10 év, amelynek elteltével a pénztártag egyéni számlaköveteléséhez hozzájuthat.

Előfordulhat, hogy a pénztártag tagsága során időközben átlép másik pénztár(ak)ból vagy más pénztár(ak)ba, ebben az esetben a másik pénztár(ak)ban eltöltött időszak is beleszámít a várakozási időbe – amennyiben ott a tagság kezdete korábban keletkezett. Összességében az átlépéseket egybeszámítva a legrégebbi tagsági jogviszony kezdete lesz a várakozási idő kezdete.

Példák a várakozási időre

 • Villamos Péter 1995.05.10-én létesített tagsági jogviszonyt „A” pénztárban. Villamos Péter 2000. augusztus 1-jével belépett „B” pénztárba, majd azt követően 2002-ben A pénztárból átlépett és megtakarítását átutaltatta „B” pénztárba. Villamos Péter várakozási idejének kezdete így „B” pénztárban 1995.05.10. A kötelező várakozási ideje 2005.05.10-én telt le.
 • Villamos Péter 1995.05.10-én létesített tagsági jogviszonyt „A” pénztárban. Villamos Péter 2000. augusztus 1-jével belépett „B” pénztárba, majd azt követően 2003-ban „B” pénztárból átlépett és megtakarítását átutaltatta „A” pénztárba. Villamos Péter várakozási idejének kezdete így „A” pénztárban maradt 1995.05.10. A kötelező várakozási ideje 2005.05.10-én telt le.
 • Villamos Péter 1994.05.10-én létesített tagsági jogviszonyt „A” pénztárban. A kötelező várakozási ideje 2004.05.10-én telt le, ezért tagságát megszüntette, a pénztárból kilépett. Ezt kövezően Villamos Péter 2004.10.20-án ismét belépett „A” pénztárba. Villamos Péter várakozási ideje az aktuális tagsági jogviszonyához kapcsolódón 2004.10.20-án kezdődik és 2014.10.20-án járt le.

 

Mikor lehet igényelni a kifizetést?

A várakozási idő letelte után a pénztártag bármikor rendelkezhet az egyéni számláján lévő megtakarításáról.

A nem nyugdíjszolgáltatás célú kifizetések a 10 éves várakozási idő letelte évében igényelhetők először, akkor, amikor a belépés napjától számítva eltelt a 10 év. Ezt követően legfeljebb 3 évente igényelhető ismételt jelleggel – a tagsági jogviszony megtartása mellett – kifizetés. A 3 éves várakozási időt a megelőző kifizetés napjához mérten kell számítani.

 

Az egyéni számla összetétele: hozam és tőke

Az egyéni számlán lévő megtakarítás két részből áll, amelynek (a számviteli nyilvántartáson túl) az adózás miatt van jelentős szerepe. A tőke tartalmazza a befizetéseket (pl. egyéni befizetések, munkáltatói hozzájárulás, adóvisszatérítés, adomány, támogatás, egyéb jóváírások), a hozam a befektetések eredményeként az egyéni számlán elszámolt nettó hozamot.

Leegyszerűsítve (és adózási szempontból korrekten) az egyéni számla két részből áll: a) az egyéni számla befektetésével elért nettó hozam, és b) a hozamon felüli tételek, összességében: a tőke.

Az egyéni számlán lévő tőke és hozam összege teljes mértékben és folyamatosan befektetésre kerül.

 

A várakozási idő utáni kifizetés előnyei, hátrányai

A várakozási idő letelte utáni kifizetések („10 éves kifizetések”) igénybevételével a pénztártag – csak hozamfelvétel esetén – adómentesen is hozzájuthat megtakarítása egy részéhez, pénztártagságának fenntartása mellett, így várakozási ideje nem veszik el.

Amennyiben a pénztártag fix vagy teljes összegű kifizetést kér, akkor a tőkerész után adó- és SZOCHO fizetési kötelezettsége keletkezik, ezért érdemes megfontolni az igényelni kívánt összeg nagyságát, illetve az adózási szabályok figyelembevételével a lehető legkésőbb igényelni a megtakarítás kifizetését, annak érdekében, hogy minél kedvezőbb adózási feltételek mellett vehesse fel megtakarítását.

Ha már csak néhány éve van hátra a nyugdíjkorhatár eléréséig, nyugdíjazásáig, akkor a pénztártagnak érdemes várnia, mert a nyugdíjszolgáltatás teljes egészében (a tőke és a hozam tekintetében is) adó- és járulékmentes.

A kifizetések igénylése során javasoljuk figyelembe venni, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás célja az időskori jövedelmi helyzet javítása, a nyugdíjas megélhetés és gyerekek, unokák támogatásának forrása. A nem nyugdíjcélú kifizetések igénylése mindenképpen a leendő nyugdíjat csökkenti! Ezért az akár teljesen adómentes tételek felvétele is megfontolandó.

Egy nagyobb összegű adómentes felvét esetén pedig érdemes elgondolkodni az adókedvezmény maximális kihasználása (20%, legfeljebb évi 750 ezer forint) érdekében a felvett összeg egy részének visszafizetésén.

 

A várakozási idő letelte utáni kifizetési lehetőségek a tagság megtartásával

 • az egyéni számla egy részének felvétele, amely lehet:
  • adómentes hozam összege
  • adómentes hozam és adómentes tőke összege
  • adómentes rész és adóköteles tőke összege
 • az egyéni számla teljes összegének felvétele

A kifizetéseket követően a tagdíjfizetés folytatható (és ez célszerű is), majd legkorábban három év múlva akár új kifizetés is kérhető.

Tagságának további fenntartása továbbra is biztosítja Önnek, hogy egyéni befizetései után az adókedvezményt érvényesítse, munkáltatója adómentes tagdíjhozzájárulását élvezhesse, és a 10 éves várakozási ideje sem kezdődik elölről.

 

A várakozási idő letelte utáni kifizetés a tagság megszüntetésével

Amennyiben a pénztártag élethelyzete indokolja, élhet a kilépés lehetőségével. Ekkor tagsága megszűnik, teljes egyéni számla egyenlege kifizetésre kerül.

Ebben az esetben a hozamrész adó- és járulék mentesen, a tőkerész adókötelesen kerülhet kifizetésre, továbbá a tagot SZOCHO fizetési kötelezettség is terheli. Ebben az esetben az egyéni számla lezárásra kerül, a  teljes egyéni számla egyenlege kifizetésre kerül és a pénztártag tagsági jogviszonya megszűnik.

A kilépést követően új tagsági jogviszony létesíthető, ekkor azonban a várakozási idő újraindul.

A kilépés során mindenképpen számolni kell a kifizetést terhelő adó és SZOCHO teherrel!

Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy a kifizetés teljesítéséhez szükséges az ügyfél-átvilágítás megléte, melyről bővebben az Ügyfél-átvilágítás menüpontban olvashatnak.

 

Opciók a 10 év letelte után...

  Néhány éven belül nyugdíjba vonulók Hosszú távon takarékoskodók Takarékoskodni nem kívánók
Ha továbbra is a nyugdíjas évekről való gondoskodást tekinti elsődlegesnek Változatlanul folytassa a takarékoskodást a hátralévő években, vagy csak hagyja számláján a meglévő összeget, és nyugdíjba vonulásakor élvezze a megérdemelt pihenést, amelyhez a pénztári megtakarítás 100%-ának adómentes felvétele is hozzájárul.. Folytassa a takarékoskodást, használja ki a munkáltatói vagy saját befizetés kedvezményeit a nyugdíjaskori, vagy a 2007. év végéig befizetett tőkének 21. évben 100%-ban adómentesen igényelhető kifizetés időpontjáig. A pénztárban hagyott pénze a hozamokkal tovább gyarapodik. Amennyiben a tagdíjat nem fizeti, hozamából levonásra kerül a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó része. Pénzének 100%-ához adómentesen hozzájuthat nyugdíjasként vagy a 2007. év végéig befizetett tőkének a 21. évben.
A nyugdíjszámláján felhalmozott hozam 3 évente adómentesen felvehető! Ha a felvett hozamot visszafizeti nyugdíjpénztárunkba, az összeg (mint saját befizetés) 20 százalékát adókedvezményként visszaigényelheti.
Ha gyorsan és adómentesen szeretne pénzhez jutni A nyugdíjszámláján felhalmozott hozam 3 évente adómentesen felvehető!
Igénybe veheti a pénztár által ajánlott kedvező alternatív lehetőségeket: a tagi kölcsönt, illetve a tagi lekötést.
Ha akár adókötelesen is ki szeretné venni megtakarítását Amennyiben a számláján lévő teljes összeget ki szeretné venni, azt megteheti tagsága megszüntetésével, vagy anélkül. (Amennyiben tag marad, és újra tagdíjat fizetne, vagy munkáltatójától hozzájárulásban részesülne, nem kell újabb 10 évet várnia a pénzfelvételre, hanem azt 3 évente egy alkalommal ismételheti.)
A felhalmozott tőke részben vagy egészben is felvehető, de az összeget személyi jövedelemadó (jelenleg 15%) és szociális hozzájárulási adó (2019. július 1-jétől 17,5%) fizetési kötelezettség terheli. A számláján felhalmozott hozam egy része, vagy egésze ez esetben is adómentesen felvehető. A számláján nyilvántartott összeg egy részének felvételét is 3 évente egy alkalommal ismételheti.

 

Lehetőség van az egyéni számla 30%-áig maximum 1 év futamidőre tagi kölcsön felvételére. A kölcsön kamata a jegybanki alapkamat + 5%, ami a banki kölcsönöknél jelentősen kedvezőbb, továbbá így a megtakarításai feltörése nélkül juthat készpénzhez. A tagi kölcsön visszafizetés után újra felvehető. A tagi kölcsönről részletes információt található a Tagi kölcsön menüben.

Lehetőség van az egyéni számla legfeljebb 50%-át tagi lekötésként, pénzintézeti kölcsön fedezetére felajánlani. A pénztár törekszik olyan stratégiai partner felkutatására, akinek segítségével a piacon jellemző személyi kölcsönöknél kedvezőbb kamatú kölcsönlehetőséget biztosít. Bővebb információt a Tagi ügyek/Tagi lekötés almenüben találhat.

Mindkét alternatíva nagy előnye, hogy az egyéni számláról nem történik kifizetés, a fedezet az egyéni számlán marad és a tag javára termeli a hozamot. Amennyiben a  portfólió hozama eléri a tagi kölcsön kamatát, akkor pl. a tagi kölcsön ingyen kölcsönként is felfogható...

 

A kifizetést terhelő adó- és SZOCHO

A kötelező (10 éves) várakozási idő lejáratát követően teljesített, nyugdíjszolgáltatásnak nem minősülő kifizetések esetében a személyi jövedelemadóról szóló törvény (Szja tv.) hatályos rendelkezései szerint az egyéni számla befektetéseiből elért hozam kifizetése adó- és járulékmentes.

A tőke kifizetése (az egyéni számla hozama kívüli része: egyéni tagdíj befizetés, munkáltatói tagdíjhozzájárulás, adomány, támogatás, egyéb) egyéb jövedelemnek minősül, ezért adóköteles. Az egyéb jövedelem után személyi jövedelemadót és a szociális hozzájárulásról szóló törvény (továbbiakban: Szocho tv.)alapján szociális hozzájárulási adót kell fizetnie a tagnak.
[Jogszabályi háttér: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 28. § (8) bek., a szociális hozzájárulási adóról szóló 2008. évi LII. tv. (Szocho tv.) 1. § (1) bek. a) pont, 18.§ (4) bek. a) pont  és 3. § (2) bek. a) pont.]

A kifizetett tőke esetében az Szja tv.-ben külön meghatározott részt kell az egyéb jövedelem számításnál adózás alá eső jövedelemként figyelembe venni; ezt hasonló módszerrel kell kiszámítani a 2007. december 31-éig illetve a 2007. december 31-ét követően befizetett (jóváírt) összegek kifizetése tekintetében, de az alábbiak szerint bizonyos tekintetben mégis különbözően.

 

A kifizetett tőke jövedelemhányadának megállapítása

A kifizetett tőke adózása a várakozási idő hosszától függő, évente csökkenő mértékű, de függ attól, hogy a kifizetett tőke befizetése 2007. december 31-éig vagy azt követően történt:

 • a 2007. december 31-éig befizetett összegek tekintetében a tag tagsági jogviszonya alapján számított várakozási idő hosszától, ekkor a belépéstől 2007-ig befizetett tőke összegek összevontan kezelendők
 • a 2007. december 31-e után befizetett összegek esetében az adott naptári évben befizetett összegek befizetésétől a kifizetésig eltelt ideje a mérvadó, ekkor a befizetett tőke évenként vizsgálandó

A degresszív (csökkenő) jövedelemhányad alapján a várakozási idő 10. és 11. évében még a kifizetés teljes összege számít jövedelemnek, a 12. évben 90% a jövedelem majd évente 10% pontos csökkenéssel a 21. évben válik adómentessé a kifizetett tőke.

A 2007. utáni befizetések esetében kifizetéskor a befizetések évenkénti összegére külön-külön kell számolni a 10 éves várakozási időt. A jövedelemhányad degresszivitása a 12. évtől kezdődik, majd évenként 10% ponttal csökken. A kifizetés adómentessége itt is a 21. év(ek)ben következik be.

 

Adó- és SZOCHO kötelezettség mértéke

 • Az adóköteles bevétel 85%-a adóköteles jövedelem (2019. július 1-jétől), amely után a személyi jövedelemadó előleget (jelenleg 15%) a Pénztár a kifizetés teljesítésekor levonja. E befizetések adótartalmát a tagsági jogviszony kezdő időpontja határozza meg.
 • Az adóköteles bevételt képező tőkekifizetéssel a SZOCHO tv. szerinti adó fizetendő (2019. július 1-jétől 17,5%), melynek bevallása és befizetése a pénztártag feladata. A szociális hozzájárulás alapja az adóköteles bevétel 85%-a.
 • A személyi jövedelemadó előleget a Pénztár a kifizetés során levonja, viszont a SZOCHO megfizetésére a pénztártag kötelezett.

 

Az adóterhek elszámolása

A Pénztár a kifizetéskor a kifizetést terhelő személyi jövedelemadó előleget a kifizetés összegéből levonja, a NAV számlájára befizeti és a magánszemély nevére szólóan bevallást nyújt be a NAV-hoz (08-as bevallás).

A Pénztár a kifizetésről a tag részére elszámolás- és jövedelem igazolást állít ki. A tag teendői ezt követően:

 • a személyi jövedelemadó kapcsán tovább fizetési kötelezettsége nem, csak bevallási kötelezettsége keletkezik az 53-as éves személyi jövedelemadó bevallás keretében (bevétel, jövedelem, számított adó, levont adóelőleg)
 • a SZOCHO kapcsán a tag a kifizetést követő hónap 12. napjáig SZOCHO-előleget kell, hogy fizessen a NAV-nak, amelyet az éves 53-as személyi jövedelemadó bevallás keretében kell bevallania (számított SZOCHO kötelezettség, fizetett SZOCHO-előleg).

 

Költségek

A Pénztár a kifizetésre kerülő összegből levonja az eljárási díjat (3.000 forint) és a kiutalás tényleges banki költségét vagy a lakcímre utalás tényleges postai költségét.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton történő kifizetés költsége a bankszámlára történő utalás költségének többszöröse is lehet!

 

A kifizetés igénylés módja, feltételei

 • Kizárólag írásban történhet
 • Küldje el postán címünkre: 1441 Budapest, Pf.: 50, vagy
 • Fáradjon be személyesen ügyfélszolgálatunkra: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.
 • A kitöltött „10 éves várakozási idő utáni kifizetés" Nyomtatvány eredeti, aláírt példánya
 • személyazonosságot és lakcímet igazoló okirat (személyi igazolvány, lakcímkártya) másolata
 • a pénztárból történő kilépés megjelölése esetén, amennyiben tagi lekötése van kérelem a tagi lekötés törléséről, és a pénzintézet igazolása a tagi lekötés alapjául szolgáló hitel megszűnéséről.

A kifizetési igény teljesítésre kerül, ha minden előírt dokumentum beérkezett és a 10 éves várakozási ideje lejárt. A legutolsó beérkezett dokumentum vagy a várakozási idő lejárata időpontja közül a később bekövetkező a rendelkezés benyújtása napja. A várakozási idő lejáratát megelőző 30 napnál korábban benyújtott igény elutasításra kerül, kifizetés csak új igényléssel lehetséges.

Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy a kifizetés teljesítéséhez szükséges az ügyfél-átvilágítás megléte, melyről bővebben az Ügyfél-átvilágítás menüpontban olvashatnak.

 

Teljesítés időpontja

 • A Pénztár a teljeskörű dokumentáció birtokában intézkedik a pénz kiutalásáról
 • A kifizetés ún. elszámolási ciklusban történik. Az adott naptári héten beérkező kifizetési igények kifizetési fordulónapja az adott naptári hetet követő 5. munkanap. A kiutalás a fordulónapot követő 6. munkanapon történik.

 

Egyéb szabályok

 • Részkifizetés esetén kifizethető a tagi lekötés kétszeresével csökkentett számlarészből fennmaradó összeg, az eljárási díj és a közterhek levonása mellett, ha az nem haladja meg a kifizetés alapjául szolgáló összeg 85%-át.
 • Ha az igény a kifizethető számlarész 85%-a feletti, vagy tagsági jogviszony megszüntetésekor az egyenleg tagi kölcsön tartozással, esetleges közterhekkel, és eljárási díjjal csökkentett összege fizethető ki.
 • A kérelemmel tagi kölcsöne lejár, annak visszafizetése szükséges vagy kérheti annak számlájával szembeni érvényesítését is, az így levont összeg azonban adó és SZOCHO köteles.
 • Az eljárási díj 3000 Ft, ezen felül levonásra kerül a lakcímre kiutalás tényleges postai költsége vagy az utalás tényleges banki költsége.
 • További kifizetéseket, a tagsági jogviszony megszüntetése és nyugdíjszolgáltatás kivételével, három évente igényelhet.
 
A tájékoztatás nem teljeskörű, a nyugdíjszolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok az Alapszabályban és a Szolgáltatási és elszámolási szabályzatban találhatók.

Oldal tetejére