Híreink

Vissza a főoldalra

Tájékoztató az ügyfél-átvilágításról (2019 június 28)

Tájékoztatjuk Tagjainkat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. (Törvény) előírásai, továbbá a Magyar Nemzeti Bank rendelete alapján a Pannónia Nyugdíjpénztár tagjait a pénztári szolgáltatások és kifizetések nyújtásának feltételeként azonosítani köteles (ügyfél-átvilágítás).

Az Országgyűlés 2019. június 25-én módosította az ügyfél-átvilágítás elvégzésére nyitva álló határidőt, 2019. október 31-ében határozva azt meg. A módosított Törvény előírja, hogy a nem azonosított tagsági kört tájékoztatni kell az ügyfél-átvilágítás szükségességéről, határidejéről, és annak elmaradása következményeiről.

Honnan tudhatja meg, Ön átvilágított tag-e?

A Pénztár telefonos és személyes ügyfélszolgálata nyújt erről felvilágosítást.

Hogyan történik az ügyfél-átvilágítás?

A Pannónia Nyugdíjpénztár a normál azonosítási eljárást alkalmazza, kizárólag személyes megjelenés útján végzi tagjai ügyfél-átvilágítását. A személyes megjelenéskor személyazonosító okmányával (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél, tartózkodási engedély) továbbá magyar állampolgárként lakcímkártyájával kell igazolnia magát.

Ügyfél-átvilágítás keretében Pénztárunk azonosítást és személyazonosság igazoló ellenőrzést végez, rögzíti az Ön Törvényben előírt személyes és azonosító okmány adatait, azonosító okmányairól másolatot készít, továbbá Önnek nyilatkozatokat kell tennie. Az ügyfél-átvilágítás során a Pénztár nyomtatványát kell használni, amely itt megtekinthető.

A Pénztár kitöltött nyomtatvány, okmány másolat postai úton, e-mailben történő megküldését nem fogadja el. A nyomtatványt ugyanis kizárólag a Pénztár képviselőjével közösen kell kitölteni, azt az ügyintézőnek is alá kell írnia.

Hol végezhető el az ügyfél-átvilágítás?

  • a Pénztár ügyfélszolgálatán (1072 Budapest, Nyár utca 12.)
  • a Pénztár partnerénél, az MKB Bank fiókjaiban (Az MKB Bank fiókhálózata itt tekinthető meg.)

Egyes, nagyobb villamosenergia-ipari munkáltatónál dolgozó tagjaink munkáltatójuknál pénztári megbízott ügyintézőknél is elvégezhetik az azonosítást. Az ügyfél-átvilágításról, továbbá a közjegyző előtti és a külföldön élők azonosítási lehetőségeiről, a munkáltatói azonosítási lehetőségekről itt tájékozódhat.

Mi történik, ha az ügyfél-átvilágításon nem jelenik meg 2019. október 31-éig?

A határidő lejártát követően az egyéni számlára befizetés, jóváírás továbbra is történhet, az Ön teljes megtakarításának befektetése változatlan.

Kifizetés azonban mindaddig nem történhet, amíg az Ön személyes megjelenésével nem történik meg a fent írt ügyfél-átvilágítás.

Oldal tetejére