Belépés

Ahhoz, hogy pénztárunk tagja legyen, nyugdíjcélú megtakarítást indítson, csupán néhány egyszerű feltételnek kell megfelelnie. A Pannónia Nyugdíjpénztár tagja az a természetes személy lehet, aki

 • a 16. életévét betöltötte,
 • az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el,
 • a Belépési Nyilatkozatot aláírta,
 • és a tagdíj fizetését vállalja.

A belépés a "Belépési Nyilatkozat" nyomtatvány kitöltésével és benyújtásával kezdeményezhető. A "Belépési Nyilatkozat" tartalmazza a követező nyilatkozatokat is:

 • "Azonosítási adatlap": Tag általi kitöltése és aláírása szükséges a tagsági jogviszony létrehozásához (kérjük a személyazonosságot és lakcímet igazoló okmány másolatát csatolni). Az Azonosítási adatlap alkalmas a személyazonosságot igazoló ellenőrzésre (kiemelt közszereplő nyilatkozattal együtt), amennyiben az Adatlapot pénztári képviselő a belépő jelenlétében, annak személyazonosságát személyes ellenőrzését követően záradékolja. A személyazonosságot igazoló ellenőrzésnek legkésőbb az első kifizetés előtt meg kell történnie.
 • "Portfólió választó adatlap": A tag belépéskor három befektetési portfólió közül választhat (Klasszikus, Kiegyensúlyozott, Növekedési). Amennyiben a belépéskor nem történik portfólió választás, a tag automatikusan az "Alap" Kiegyensúlyozott portfólióba kerül besorolásra.
 • "Kedvezményezett jelölő nyilatkozat":  A tag már belépéskor (de később is) kedvezményezettet jelölhet halála esetére. A tag halála esetén a kedvezményezett válik a tag megtakarításának kizárólagos tulajdonosává. Amennyiben a tag nem jelöl kedvezményezettet, vagy a jelölés hatályát veszti, akkor a tag természetes személy (törvényes öröklés rendje szerinti) örökösei válnak kedvezményezetté. Kedvezményezett jelölése azért célszerű, mert a tag halála esetén a hagyatéki eljárást és végzést nem kell megvárni (ekkor kerülnek az örökösök megnevezésre). Megjelölt kedvezményezett a tag halálának igazolása után azonnal kérheti a kifizetést.

A szükséges nyomtatvány a "Nyomtatványok" menüben letölthető.

A tagság létrehozása

A beérkezést követő 30 napon a Pénztár záradékolja a "Belépési Nyilatkozatot" és a tagságról igazolást állít ki a tag részére (Belépési Nyilatkozat másolati példányával). A tagsági jogviszony keletkezése a "Belépési Nyilatkozatot" Pénztárba érkezésének napja.

Amennyiben a "Belépési Nyilatkozaton" tagdíjhozzájárulást fizető munkáltató kerül megjelölésre, a munkáltatót a Pénztár értesíti tagsági jogviszony létrehozásáról - ez azonban nem mentesíti a tagot a munkáltatója felé történő bejelentéstől, nyilatkozat-tételtől

Tagdíjfizetés

 • Első tagdíjfizetési kötelezettség a belépés napjától keletkezik (hónap közbeni belépés esetén is teljes egész havi egységes tagdíj az elvárás).
 • Amennyiben a tagdíjat munkáltatói hozzájárulással rendezi, ne felejtse el munkáltatóját is értesíteni tagsági jogviszonyáról,.
 • Ha tagdíját saját maga rendezi, javasoljuk a lényegesen egyszerűbb és gyorsabb banki átutalással való tagdíjfizetést.
 • Amennyiben a csekken való tagdíjfizetést választaná, kérjük jelezze felénk a belépési nyilatkozat megküldésével egyidejűleg, és a záradékolt nyilatkozat visszaküldésével együtt küldjük a fizetéshez szükséges csekkeket.

Oldal tetejére