Átlépés

Átlépés más önkéntes pénztárból a Pannónia Nyugdíjpénztárba

Más önkéntes pénztárból történő átlépés kezdeményezése történhet az új tagság létesítésével egyidejűleg (belépés átlépéssel), vagy az aktív tagsági jogviszony ideje alatt (átlépés).

 

Átlépés más önkéntes nyugdíjpénztárból

A Pannónia Nyugdíjpénztárba bármely más önkéntes nyugdíjpénztárból feltétel nélkül lehetséges az átlépés.

 

Átlépés egészségpénztárból, önsegélyező pénztárból vagy egészség- és önsegélyező pénztárból

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. tv. (Öpt.) 15. § (4) b) bekezdése szerint önkéntes nyugdíjpénztárba átléphet fenti pénztárak tagja, amennyiben az Öpt. szerint nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Mi minősül nyugdíjkorhatárnak?:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag
 • öregségi nyugdíjban, vagy
 • korhatár előtti ellátásban, vagy
 • szolgálati járandóságban, vagy
 • balettművészeti életjáradékban, vagy
 • átmeneti bányászjáradékban, vagy
 • rokkantsági ellátásban, vagy
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), vagy
 • növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy
 • nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül, vagy
 • amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény [Hjt.: 2012. évi CCV. tv. 27. fejezet 46. § (1) bek. t) pont] vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény [Hszt.: 2015. évi XLII. tv. 46. fejezet 78. §] szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre került.

 

Átlépés új tagság létesítésével

Ha Ön még nem tag nálunk, akkor belépési nyilatkozat kitöltésével kezdeményeznie kell a Pannónia Nyugdíjpénztárba történő belépését is és jeleznie kell, hogy melyik nyugdíjpénztárból kíván átlépni.

 • "Belépési Nyilatkozat" nyomtatvány kitöltése és benyújtása
 • "Átlépési Nyilatkozat a Pannónia Nyugdíjpénztárba" nyomtatvány kitöltése és benyújtása
 • Egészség-, önsegélyező, vagy egészség- és önsegélyező pénztárból történő átlépés esetén a nyugdíjkorhatár betöltését igazoló dokumentum másolatát az "Átlépési Nyilatkozathoz" csatolni szükséges!

A Pannónia Nyugdíjpénztár a Belépési nyilatkozat alapján a tagságot létrehozza, és az Átadó Pénztár felé az átléptetés ügyében eljár. Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

A szükséges nyomtatványok a "Nyomtatványok" menüpontból letölthetők.

 

Átlépés meglévő tagság mellett

Amennyiben már rendelkezik tagsági jogviszonnyal a Pannónia Nyugdíjpénztárban, akkor más pénztárból átlépési szándékát bármikor jelezheti, amelynek lényege a tagsági jogviszonyok és egyenlegek összevonása.

 • "Átlépési Nyilatkozat a Pannónia Nyugdíjpénztárba" nyomtatvány kitöltése és benyújtása
 • Egészség-, önsegélyező, vagy egészség- és önsegélyező pénztárból történő átlépés esetén a nyugdíjkorhatár betöltését igazoló dokumentum másolatát az "Átlépési Nyilatkozathoz" csatolni szükséges!

A Pannónia Nyugdíjpénztár az Átlépési Nyilatkozat alapján az Átadó Pénztár felé az átléptetés ügyében eljár. Az Átadó Pénztár az átléptetést akkor teljesíti, ha a tag nála a pénzmosás elleni törvény szerinti ügyfél-átvilágításon átesett, ugyanis e nélkül az átléptetés nem teljesíthető.

A szükséges nyomtatvány a "Nyomtatványok" menüpontból letölthető.

 

Az átlépés hatása: tagági jogviszonyok és egyenlegek összevonása

Átlépés esetén az Átadó és a Pannónia Nyugdíjpénztárban lévő megtakarítási egyenlegek összevonása történik. Nyugdíjpénztárak közötti átlépés esetén az érintett tagsági jogviszonyok alatt eltelt várakozási idők összeszámítandók azzal, hogy a párhuzamosan fennálló tagsági jogviszonyok alatt egyidejűleg eltelt várakozási idők csak egyszeresen vehetők figyelembe. Egészség-, önsegélyező, egészség- és önsegélyező pénztárból történő átlépés esetén az Átadó Pénztárban megszerzett várakozási idő nyugdíjpénztárban nem vehető figyelembe.

Oldal tetejére