Portfólió választás

A Pénztár 2008. október 1-jétől bevezette a választható portfóliós rendszert. Az új befektetési portfóliók kialakításának célja, hogy a Pénztár lehetőséget biztosítson tagjainak, hogy mindenki egyéni életpályájának és kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően dönthessen nyugdíjcélú megtakarításának befektetéséről.
 

A választható portfóliós rendszer olyan nyugdíjpénztár-tagi rendelkezési lehetőség biztosítása, amelyben a Pénztár lehetővé teszi, hogy a felhalmozási időszakban a pénztártag maga rendelkezzen a Pénztár által összeállított, eltérő befektetési jellemzőknek megfelelő eszközcsoportok (portfóliók) közüli választásról annak érdekében, hogy egyéni nyugdíjszámlájának összege az általa választott portfólióba kerüljön elhelyezésre, biztosítva a döntés – meghatározott időközönként történő – megváltoztatását is. A tagi rendelkezés azon joghatások tudomásulvétele is, hogy a tag által kiválasztott portfólió – a Pénztár más portfólióitól esetleg eltérő hozama és kockázata révén – hatással van a tagnak a pénztári közös vagyonbefektetésből származó részesedésére. A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egyéni döntés, vagy automatikus besorolás alapján, az egyéni számlákon elhelyezett megtakarítások eltérő kockázatú és várható hozamú portfóliókban kerülnek elhelyezésre.
 

A Pénztár a választható portfóliós rendszer bevezetésével is arra törekszik, hogy tagjaiknak hosszabb távon, folyamatosan magas hozamot, ezáltal versenyképes nyugdíjszínvonalat biztosítson, összhangban az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény előírásaival.
 

A választható portfóliós rendszer részletes szabályait a Küldöttközgyűlés által elfogadott Választható Portfóliós Rendszer Szabályzata tartalmazza.
 

A nyugdíjcélú megtakarítások időtávjához igazodó befektetési filozófia mentén a 3 elemű választható portfóliós rendszerben (VPR) minden tag megtalálja számítását a kockázatvállalási hajlandóságának megfelelően. Aktív és tudatos tagi döntésekkel a portfóliók között akár 6 havonta lehet váltani. A Pénztár már az egyes portfóliók elnevezésekor megkülönböztette az egyes portfóliók jellemzőit.

A növekvő kockázati sorrendet figyelembe véve a működtetett portfóliók:
 

  • Klasszikus
alacsony kockázat, a folyamatos értékmegőrzésre fókuszál
  • Kiegyensúlyozott
mérsékelt szintű kockázatvállalás a középtávú hozamelőnyért
  • Növekedési
magasabb kockázatvállalás a hosszabb távú hozammaximalizálás érdekében


Az egyes választható portfóliók 2009. január 1-je óta elszámolóegységes rendszerben működnek, így a hozamváltozást tükröző árfolyamok naponta nyomon követhetők a Pénztár honlapján. A nagyobb önkéntes nyugdíjpénztárak szintén választható portfóliós és elszámolóegységes rendszerben működnek, árfolyamaink folyamatosan összevethetők a www.mnb.hu oldalon.
A Pénztár a háromelemű portfóliós rendszer mellett a beolvadó pénztárak portfóliót 7 hónapig üzemelteteti, majd az Alap portfóliónak tekintett  kiegyensúlyozott portfólióba olvasztja be. Ilyen – már megszűnt – portfóliók a Mobilitás és XI. kerületi pénztárak portfóliói.
Tagjainknak az első választás lehetősége ingyenesen áll rendelkezésre, melyet belépéskor tehetnek meg a portfólióválasztási nyilatkozattal – ez a belépési nyilatkozat része. Ezt követően félévente van lehetőség másik portfóliót váltani, ennek költsége az egyén számla követelés átváltás napján számított egyenlegének 1 ezreléke, de legfeljebb 2.000 Ft.
 

Választható portfóliók

Portfólió neve Kockázat Mikor ajánljuk?
Klasszikus minimális Ha az Ön tagsági jogviszonya előreláthatóan egy-két év múlva megszűnik (nyugdíjba megy, lejár a 10 éves várakozási idő). Ha folyamatosan kiegyensúlyozott, várhatóan a banki kamatok szintjén vagy némileg azt meghaladó hozamot szeretne.
Kiegyensúlyozott közepes/alacsony* Ha tagsági jogviszonya előreláthatóan még 3-5 évig fennáll. Ha az Ön számára elviselhető egy-egy év esetlegesen alacsonyabb hozama, annak érdekében, hogy a tagsági jogviszonya megszűnésekor az állampapír-befektetéseknél várhatóan magasabb hozamot realizálhasson.
Növekedési ** magas/közepes* Ha tagsági jogviszonya előreláthatóan még 5-10 évig fennáll. Ha az Ön számára elviselhető egy-egy év alacsonyabb, esetlegesen negatív hozama, annak érdekében, hogy a tagsági jogviszonya megszűnésekor az állampapír-befektetéseknél várhatóan lényegesen magasabb hozamot realizálhasson.

*A részvényeket is tartalmazó befektetések kockázata a befektetési időtáv növekedésével csökken.

 

Automatikus besorolás

A tagok, amennyiben választási lehetőségükkel nem éltek, automatikusan a kiegyensúlyozott portfólióba kerülnek besorolásra. Az automatikus besorolás csak a tag választása esetén módosul.

 

Egyéni váltás

Gyakran elhangzó kérdés, hogy mikor érdemes portfóliót váltani. Általános szabályként azt lehet mondani, hogy a tagok - különösképpen a kevés befektetési ismerettel rendelkező vagy alacsony kockázatvállalási hajlandóságú tagok – lehetőség szerint hosszú távra válasszanak portfóliót, és ha ott vannak, akkor ne reagáljanak feltétlenül akár a jelentősebb árfolyamváltozásokra sem. A szélsőséges árfolyamveszteségek és árfolyamnyereségek - ha ugyanabban a portfólióban maradunk - hosszú távon kiegyenlítik egymást.

Egyéni portfólió váltás a Pénztár által rendszeresített nyomtatványon lehetséges, amely letölthető a Nyomtatványok menüben.

Oldal tetejére