Elszámoló egységes nyilvántartási rendszer

A pénztári törvények nyújtotta lehetőségnél fogva és a törvény előírásainak figyelembevételével a Pannónia Nyugdíjpénztár 2009. január 1-jei kezdési időponttal bevezette a tagok megtakarításának a befektetési egységekhez kötött ún. elszámolóegységekre épülő nyilvántartási rendszerét.

A fenti időpontot követően a pénztártagok egyéni számla követeléseinek nyilvántartása a pénztárnál forint helyett elsődlegesen elszámolóegységben (befektetési egységekben) történik. Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámolóegységek darabszámának és az elszámolóegységek adott napi árfolyamának szorzataként számítandó ki. (A korábbi negyedéves hozamfelosztás megszűnt, a hozamok naponta mutathatók ki az egyéni számlán.)

E rendszer előnye, hogy a portfóliók befektetett eszközeinek értékei és a portfóliók árfolyamai minden munkanapra vonatkozóan kiszámításra és honlapunkon illetve a Magyar Nemzeti Bank honlapján (www.mnb.hu) közzétételre kerülnek. Az árfolyamok megállapítása jogszabályi előírás alapján utólag történik, legfeljebb a 4. munkanaptól véglegesek, ezért közzétételük is ennek megfelelően történik. A portfóliók árfolyamai a portfóliók hozamát tükrözik.

 

 

A (választható portfoliónkénti) elszámolóegységek árfolyamait naponta közzétesszük honlapunkon.
 

 

Az elszámolóegységek napi árfolyamának meghatározása és közzététele lehetővé teszi az egyéni és pénztári szintű megtakarítások befektetési hozamokat is magában foglaló piaci értékének napi szintű nyomon követhetőségét.

Az elszámolóegység alapú nyilvántartási rendszer lényege

 

  • Az elszámolóegység a pénztártagok felhalmozási időszakban, egyéni számlán fennálló követelésének kimutatására, nyilvántartására szolgáló, napi forintárfolyammal rendelkező egység.
  • A felhalmozási időszakban lévő tagok követeléseinek nyilvántartása – az eddigi forint alapú rendszer helyett – elsődlegesen elszámolóegységekben történik.
  • Az egyéni számlák forintban kifejezett egyenlege az egyéni számlákon nyilvántartott elszámolóegységek darabszámának és árfolyamának szorzataként számítandó ki.
  • Minden egyes választható portfolióhoz külön-külön elszámolóegység árfolyam tartozik.
  • Induláskor, a forint alapú nyilvántartásról elszámolóegység alapú nyilvántartásra történő átállás napjára - 2009. január 1-jére - vonatkozóan a pénztár valamennyi tag egyéni számlakövetelésének minden egyes Forintját egy-egy elszámolóegységnek feleltette meg.
  • Az indulást követően az elszámoló egység napi árfolyama a pénztári vagyon - választható portfoliós rendszer esetén a portfoliónkénti vagyon – napi piaci értékének (nettó eszközértékének) és a (portfoliónkénti) vagyon mögött álló összes egyéni számlakövetelés adott napi elszámolóegység darabszámának hányadosaként számítandó ki.
  • A tagok egyéni számlán nyilvántartott elszámolóegység mennyisége után járó hozam az elszámolóegység árfolyam változásában jelenik meg.
     

Az egyes portfóliók időszaki hozama a napi árfolyamértékek alapján (két tetszőleges napi árfolyam hányadosaként) bármikor kiszámolhatók. Az egyes választható portfóliók és a különböző pénztárak befektetési teljesítménye folyamatosan követhetők és összehasonlíthatók, mivel az ilyen nyilvántartási szisztémában működő pénztárak és a saját honlapjukon és a Magyar Nemzeti Bank internetes honlapján (www.mnb.hu) naponta közzéteszik az árfolyamokat.

A gyakorlatban az elszámolóegységgel történő számolás azt jelenti, ha az egyéni számlára jóváírás történik, akkor a forint összeget az aktuális napi árfolyammal osztani kell, és így meghatározni a jóváírandó darabszámot. Ha az egyéni számlán nyilvántartott egységek tényleges forint értékére vagyunk kíváncsiak, akkor a nyilvántartott egységek számát a napi árfolyammal be kell szorozni.

Az elszámolóegység alapú nyilvántartás és a választható portfóliós rendszer sajátossága, hogy a befizetések először az ún. függő portfólióba kerülnek, majd a beazonosításhoz szükséges adatok (pl. munkáltatói adatszolgáltatás) Pénztárhoz érkezése után lehet a tagdíjat egyéni számlára jóváírni. A függő portfólióban eltöltött néhány napos, hetes időre járó hozam a tagdíjjóváíráskor az egyéni számlára kerül.

A fenti sajátosság miatt a decemberi befizetések esetében előfordulhat, hogy a befizetést az adóigazolás tartalmazza, de az egyéni számlán csak a következő év januárjában jelenik meg.

 

Példa az elszámolóegységek kezelésére

A tagi megtakarításo¬k nyilvántartása elszámoló egységekben történik a ¬továbbia¬kban. Január 1-jén minden pénztártagnak annyi elszámoló egység került jóváírásra a számláján, amennyi forintja volt december 31-én, beleértve a felosztott utolsó negyedéves hoza¬mot is. Ezen a napon 1 db elszámoló egység = 1 Ft értékű volt Például: Ha a pénztártagnak december 31-én 1 millió Ft volt a tagi megtakarítása, akkor 1 millió darab elszámoló egységet írtunk jóvá a számláján 2009. január 1-én, amelyek darabonként 1 Ft-ot értek.
A pénztár minden munkanapon, az értékpapírpiacokon lezajlott folyamatoknak, árfolyammozgásoknak, továbbá a befektetésekre kifizetett osztaléknak és kamatoknak a figyelembe vételével értékeli a befektetéseit, amely az elszámoló egységek árfolyamában jelenik meg. A pénztár internetes oldalán naponta nyomon követhető az elszámoló egységek 4 munkanappal korábbi árfolyama. Például: 2009. január 16-án a növekedési portfólióban levő tagok 1 db elszámoló egysége = 1,004378 Ft értékű volt. Ha a pénztártag a növekedési portfólióban volt, akkor az Ő 1 millió db elszámoló egysége ez alapján 1 millió db * 1,004378 árfolyam = 1.004.378 Ft-ot ért. Ebből az is megállapítható, hogy befektetése a 16 nap alatt 4.378 Ft hozamot termelt.
A befizetett összegek mindaddig az ún. függő portfólióban kerülnek befektetésre, amíg annak azonosítása meg nem történik. Például: Ha a pénztártag 10.000 Ft befizetést teljesített január 16-án, akkor ebből 10.000 Ft / 1,004471 függő árfolyam = 9.955,5 db függő elszámolóegység keletkezik.
A beazonosított tag számláján jóváírt összeg a jóváírás napján érvényes árfolyamokon, elszámoló egységben kerül meghatározásra. Ilyenkor a pénztár a függő portfólióban töltött időszak hozamát is jóváírja az elszámoló egységek darabszámában. Például: Ha a pénztártag befizetése - a növekedési portfólióban – 2009. január 21-én jóváírásra kerül, akkor ez 9.955,5 db függő egység * 1,005456 függő árfolyam / 1,001564 növekedési árfolyam = 9.994,2 db növekedési elszámoló egység jóváírását jelentette.

A példabeli pénztártag pénztári egyéni számlája a következő lesz

Jogcím Dátum Elszámoló egység (db) Árfolyam Érték (Ft)
Nyitó adat 2009.01.01 (növekedési) 1 000 000,0 1,000000 1 000 000
Befizetés 2009.01.16 (függő) 9 955,5 1,004471 10 000
Jóváírás egyéni számlán 2009.01.21 (növekedési) 9 994,2 1,001564 10 010
Záró adat piaci értéke 2009.01.21 (növekedési) 1 009 994,2 1,001564 1 011 574

 

Oldal tetejére