Híreink

Vissza a főoldalra

Küldöttközgyűlési meghívó (2019 május 8)

A Pannónia Nyugdíjpénztár (székhelye: 1072 Budapest, Nyár utca 12.) 2019. május 24-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A küldöttküzgyűlés helye: NOVOTEL Budapest Hotel, Zsolnay terem (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.)

Napirend:

1. 2018. évi éves beszámoló:

a) A Pénztár Igazgatótanácsának 2018. évi beszámolója, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Igazgatótanács beszámolójának elfogadása.

b) A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2018. évi beszámolója és egyben jelentése a 2018. évi éves beszámolóról, továbbá tájékoztatója az előző Küldöttközgyűlés óta megtartott ülésekről és határozatokról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és jelentésének az elfogadása.

c) Tájékoztatás az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak díjazásának, költségtérítésének automatikus infláció követő módosításáról, illetve ugyanezen tisztségviselők 2018. évi célfeladatainak teljesüléséről.

d) A Pénztár 2018. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés) elfogadása, az ingatlan értékelő, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése.

2. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról

3. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról

4. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel a küldöttek, pótküldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2019. május 24. 10.15 óra a fenti helyen és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2019. május 16-ától a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán, munkaidőben (1072 Budapest Nyár u. 12.).

 

Budapest, 2019. május 8.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa

Oldal tetejére