Híreink

Vissza a főoldalra

Beszámoló a küldöttközgyűlésről (2018 május 24)

A Pénztár 2018. május 24-én tartotta éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlését.

A küldöttek nagyarányú részvételével és számos pótküldött jelenlétében zajlott a küldöttközgyűlés.

Fő napirend a Pénztár 2017. évi beszámolójának elfogadása volt. A küldöttek meghallgatták az előterjesztőket, az Ellenőrző Bizottságot, a könyvvizsgálót, az ingatlanszakértőt és az aktuáriust, majd megvitatták és elfogadták a Pénztár beszámolóját.

2017. végén taglétszámunk közel 35 ezer fő, a tagok megtakarításának értéke megközelítette a 111 Mrd forintot. A működés mérleg szerinti eredménye 140 M forint nyereség. A Pénztár tagdíjbevétele kiugró mértéket ért el 2017-ben: az egyéni és munkáltatói tagdíjbefizetések 8,9 Mrd forintban realizálódtak.

A Küldöttközgyűlés meghallgatta és elfogadta az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 2017. évi tevékenységéről és a 2016. évi előző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról szóló beszámolóját, továbbá megismerte az előző Küldöttközgyűlés óta végrehajtott ingatlan-tranzakciókat. Az Igazgatótanács a Pénztár jövőképéről, stratégiájáról is tájékoztatta a küldötteket.

Az Alapszabályt illetően néhány kisebb, a belső működést és a szolgáltatásokat érintő módosítást fogadtak el a küldöttek.

Az Igazgatótanács beszámolt továbbá a Befektetési Politika fenntartásról szóló döntéséről, mivel a befektetési stratégia nem változott. A Választható portfóliós rendszer szabályzatban kisebb technikai módosításokat történtek, amely a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyását követően lép hatályba.

A küldöttek elfogadták Kistóth Krisztina Ellenőrző Bizottsági tag lemondását. Kistóth Krisztina 6 év EB tagság után munkahelyi elfoglaltság miatt lemondott tisztségéről, amelyet a küldöttek – a sokéves értékes szakmai munkát megköszönve – elfogadtak. A küldöttközgyűlés 2018. május 25. napjától az Ellenőrző Bizottság új tagjává Máthéné dr. Bertók Juditot választotta, aki 2012-2017. között már betöltötte ezt a tisztséget a Pénztárnál.

Oldal tetejére