Befektetés - Hozamaink

2013. évi hozammutatók


A befektetési környezetet tekintve a 2012. év után a 2013-as esztendő is összességében kedvezően alakult mind a hazai, mind pedig a külföldi tőkepiacokon. 2013-ban tovább folytatódott Magyarországon a jegybanki alapkamat csökkentése, melynek hatására az állampapírokon elérhető hozamok szintje is csökkent. A hozamcsökkenés a magasabb kockázatot vállaló portfoliók teljesítményére kedvezően hatott. Az előttünk álló időszak nominális hozamai viszont várhatóan alacsonyabbak lesznek emiatt.


Részvények tekintetében vegyes a kép: a fejlett piaci részvények jelentősebben (20-30%-kal is felértékelődtek), de a fejlődő piaci részvényekre, beleértve a magyar piacot is, a stagnálás illetve kismértékű visszaesés volt a jellemző.


Összességében azt kell tapasztalnunk, hogy a kétszámjegyű hozamok már nem voltak elérhetők, de a nyugdíjpénztári befektetések ennek ellenére is kiváló, inflációt meghaladó hozamokat értek el. A nyugdíjpénztári megtakarítás ezen túl egyéb előnyöket is hordoz: pl. kamatadó mentes, egészségügyi hozzájárulás mentes, az egyéni befizetéseket az állam aránylag magas összeggel, adóvisszatérítés formájában támogatja, növelve a megtakarítást.
A Pannónia Nyugdíjpénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazata választható portfóliótól függően 5,58-6,76%-os infláció feletti, pozitív reálhozamot ért el a 2013. évben.
A Pannónia Nyugdíjpénztár magánnyugdíjpénztári ágazata választható portfóliótól függően 4,91-6,08%-os infláció feletti, pozitív reálhozamot ért el a 2013. évben.
.

Portfóliók /
Hozamadatok (%)
2013. év
nettó
2013. év
referencia
10 éves nettó
(2004 - 2013)
10 éves referencia
(2004 - 2013)
Vagyonnövekedési
mutató
(2004 - 2013)
Önkéntes ágazat
Klasszikus 5,98 6,36 8,46 8,11 7,82
Kiegyensúlyozott 6,58 7,56 7,67 7,94 7,14
Növekedési 7,16 8,57 7,82 7,75 7,39
XI. kerület 7,09 8,01 8,16 8,52 7,96
Magán ágazat
Klasszikus 6,48 6,36 7,75 6,95 6,97
Kiegyensúlyozott 6,45 7,19 8,17 7,17 7,80
Növekedési 5,31 6,98 8,37 7,38 7,85

* A referenciahozamok pénz- és tőkepiaci indexeken alapulnak.
** A referenciahozam bruttó hozam, a nettó hozam a vagyonkezelési és letétkezelési költségekkel csökkentett hozam.
*** A tízéves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi!

 

Tartalékok állása és taglétszám 2013. év végén

 

Tartalék Önkéntes ágazat
Fedezeti tartalék E Ft 82 126 270
Működési tartalék E Ft 827 066
Likviditási tartalék E Ft 588 791
ÖSSZESEN 83 542 127
Taglétszám (fő) 34 986
Átlagos záró fedezeti tartalék (E Ft/fő) 2 347

A Pénztár az átlagos fedezeti tartalék (átlagos egyéni számla) tekintetében mindkét ágazatban a piaci élmezőnybe tartozik.  

 

2012. évi hozammutatók

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-ben inflációt jelentősen meghaladó befektetési teljesítményt ért el az összes portfóliójában. A hozamok minden esetben két számjegyűek voltak, és jelentősen meghaladták az infláció – egyébként igen magas – 5,0 %-os* értékét.

Önkéntes ágaztaban a legkockázatmentesebb Klasszikus portfólióban 10,54%, a legtöbb tagot reprezentáló Kiegyensúlyozott portfólióban 12,33%, a legmagasabb részvényaránnyal bíró Növekedési portfóliónál pedig 13,61% volt a hozama az egyes portfólióknak a tavalyi év folyamán.
 

Portfóliók /
Hozamadatok (%)
2012. év
nettó1
2012. év
referencia2
10 éves nettó
(2003 - 2012)3
10 éves referencia
(2003 - 2012)2
Vagyonnövekedési
mutató
(2003 - 2012)3
Önkéntes ágazat
Klasszikus  10,54  10,45 8,41  7,89  8,05
Kiegyensúlyozott 12,33  13,27  7,56  7,60 7,13
Növekedési 13,61 14,55 7,66 7,31  7,32
Magán ágazat
Klasszikus  11,16 10,45 7,24 6,41 6,89
Kiegyensúlyozott  12,43 12,88 7,66 6,54 7,90
Növekedési  14,42  14,31 7,98 6,77 8,13

 * 2012. évi infláció (december/december) 5,0% (Forrás: KSH)
1 Önkéntes ágazatban a 2012-ben beolvadó Mobilitás Nyugdíjpénztár teljesítményeit is figyelembe véve. 2012-ben a beolvadás miatt a  portfóliónkénti nettó hozamráták jogszabályi előírás szerint eltérnek a nyitó és záró árfolyamok hányadosából képzett hozamrátától.
2 A referencia hozamráták pénz- és tőkepiaci indexeken alapulnak. A referenciahozam bruttó hozam, ezzel szemben a nettó hozam a vagyonkezelési költségekkel csökkentett hozam.
3 A tízéves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi!

 

2011. évi hozammutatók


A rendkívül kedvezőtlen pénz- és tőkepiaci körülményekhez képest a Pénztár mindkét ágazata elfogadható 2011-es évet tudhat maga mögött. A hozamaink a tavalyi évben a klasszikus portfólióban haladták meg az inflációt (4,1% december/december alapon), de bízunk benne, hogy 2012-ben – javuló környezetben – eredményesebb évet zárhatunk. A hosszútávú 10 éves átlagos hozamokat tekintve magasan a 10 éves átlagos infláció (5,1%) felett teljesített minden portfóliónk.

Portfóliók /
Hozamadatok (%)
2011. év
nettó
2011. év
referencia
10 éves nettó
(2002 - 2011)
10 éves referencia
(2002 - 2011)
Vagyonnövekedési
mutató
(2002 - 2011)
Önkéntes ágazat
Klasszikus 7,17 7,20 8,11 7,89 7,56
Kiegyensúlyozott 0,27 1,12 7,09 7,33 6,42
Növekedési -4,77 -5,39 7,06 6,93 6,36
Magán ágazat
Klasszikus 4,30 4,93 6,92 6,23 6,13
Kiegyensúlyozott 3,72 3,39 7,21 6,18 6,83
Növekedési 1,18 1,30 7,34 6,22 6,90

* Magán ágazatban a 2011-ben beolvadó Postás és Évgyűrűk Magánnyugdíjpénztárak teljesítményeit is figyelembe véve. 2011-ben a beolvadás miatt a portfóliónkénti nettó hozamráták jogszabályi előírás szerint eltérnek a nyitó és záró árfolyamok hányadosából képzett hozamrátától.
** A referenciahozamok pénz- és tőkepiaci indexeken alapulnak.
*** A referenciahozam bruttó hozam, a nettó hozam a vagyonkezelési és letétkezelési költségekkel csökkentett hozam.
**** A tízéves átlagos hozamráta a vagyonkezelői teljesítményt, a vagyonnövekedési mutató pedig a pénztártagok egyéni számlájának átlagos hozamát jellemzi!

Tartalékok állása és taglétszám 2011. év végén

 

Tartalék Önkéntes ágazat Magán ágazat
Fedezeti tartalék E Ft 56 325 402 8 397 394
Működési tartalék E Ft 799 273 141 902
Likviditási tartalék E Ft 473 779 62 416
ÖSSZESEN 57 598 454 8 601 712
Taglétszám (fő) 29 123 3 503
Átlagos záró fedezeti tartalék (E Ft/fő) 1 934 2 397

A Pénztár az átlagos fedezeti tartalék (átlagos egyéni számla) tekintetében mindkét ágazatban a piaci élmezőnybe tartozik.

 

 

Oldal tetejére